moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Likwidacja GTBS-u - gdzie popełniono błąd? Likwidator odpowiada na nasze pytania

Czwartek, 14 listopada 2019
  • Likwidacja GTBS-u - gdzie popełniono błąd? Likwidator odpowiada na nasze pytania

Nie milkną echa afery z Gnieźnieńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego i bloku, który najpierw przeszedł na rzecz Skarbu Państwu w wyniku źle przeprowadzonej likwidacji Spółki, a następnie wrócił do Miasta na podstawie zamiany dokonanej za grunt, na którym znajduje się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie. Tym samym Pierwsza Stolica straciła działkę o wartości ok. 1,7 mln zł.

Zwróciliśmy się do Rafała Tomczaka, Członka Zarządu i Wiceprezesa Spółki Urbis w Gnieźnie, a wcześniej likwidatora GTBS-u z kilkoma pytaniami. Poniże pełna korespondencja:

Czy uważa Pan, że w sposób prawidłowy, rzetelny i skrupulatny wywiązuje się Pan z pełnienia funkcji Członka Zarządu (Wiceprezesa) Spółki Urbis jeżeli dodatkowo jest Pan Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i prowadzi działalność gospodarczą w postaci kancelarii prawnej?
Informuję, że z chwilą objęcia funkcji członka zarządu URBIS sp. z o.o. zawiesiłem działalność gospodarczą i nie prowadzę obecnie kancelarii prawnej. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PEC sp. z o.o. pełniłem jeszcze przed objęciem funkcji członka zarządu URBIS sp. z o.o. i jest to działalność, która w żaden sposób nie koliduje z wykonywaniem funkcji członka zarządu URBIS sp. z o.o.

W jaki sposób łączy Pan ze sobą te 3 funkcje i znajduje czas, aby ze wszystkich powierzonych zadań i obowiązków wywiązywać się w sposób prawidłowy?
Odpowiedź na to pytanie zawiera się w odpowiedzi na pierwsze z zadanych przez Pana pytań.

Czy uważa Pan, że jako likwidator GTBS wywiązał się Pan z powierzonego zadania w sposób prawidłowy? Jest Pan radcą prawnym, więc jak ocenia Pan efekt przeprowadzonej likwidacji?
Zgodnie z art. 282 § 1 kodeksu spółek handlowych, zadaniem likwidatora jest:  „zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki (czynności likwidacyjne)”. Wszystkie ww. czynności zostały podjęte, a spółka została wykreślona z rejestru KRS zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dlaczego w mieniu GTBS pozostał blok, który przeszedł na rzecz Skarbu Państwa? Czy taki był zamysł i plan od początku likwidacji? Jeżeli tak, to dlaczego i co miało to na celu?

Zgodnie z dyspozycją art. 286 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, podział majątku likwidowanej spółki następuje pomiędzy wspólników spółki. Z kolei przepis art. 25 e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z p. zm.) - po jego nowelizacji - przewiduje, że mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie przechodzi z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. Uznanie przez sąd wieczystoksięgowy mienia w postaci nieruchomości jako mienia nierozdysponowanego w procesie likwidacji wywołujące przejście z mocy prawa na własność Skarbu Państwa inicjuje spór prawny i jest kolejnym argumentem pod adresem ustawodawcy w celu nowelizacji krytykowanego przez doktrynę i orzecznictwo przepisu art. 25 e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwagi na daleko idące wątpliwości natury konstytucyjnej.

Czy popełniono błędy przy likwidacji? Jeżeli tak, to dlaczego, jakie to były błędy oraz z czyjej winy?
Likwidator spółki nie jest uprawniony do rozstrzygania tego typu kwestii i formułowania ocen.

 
tekst: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(2)

  • I co to za afera bez afery??

  • 16.11.2019 07:29  Odpowiedz na komentarz

    A może Pan Rafał Tomczak zostanie jeszcze członkiem Zarządu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli jest taki wszechstronny i jeszcze nie dociążony dostatecznie obowiązkami. W spółdzielni mieszkaniowej na pewno się nie napracuje !!! a w Zarządzie spółdzielni Mieszkaniowej prawnika jeszcze nie ma. Jest tylko polityk i księgowy. a pieniędzy do dyspozycji mają bez liku bo ostatnimi czasy wydają je na potęgę. I wygląda na to, że nie mogą z tym nadążyć. Czyżby spółdzielnia też szykowała się do likwidacji. Może Pan Prawnik pomógłby je jeszcze szybciej wydawać ?

PODOBNE TEMATY
Apel Rady Miasta Gniezna w sprawie bezpieczeństwa na drogach My, Radni Rady Miasta Gniezna, zwracamy się z apelem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podjęcie... Piątek, 29 maja 2020
Dodatkowe środki miejskie na kulturę w internecie W związku z epidemią koronawirusa od wielu tygodni odwoływane są imprezy kulturalne na terenie całej... Piątek, 29 maja 2020
Ponowne uruchomienie opłat w strefie płatnego parkowania Od 25 maja rusza ponownie pobór opłat w strefie płatnego parkowania. Dotyczy to również miejskich parkingów,... Piątek, 22 maja 2020
Działka przy ul. Grunwaldzkiej ponownie na sprzedaż Miasto Gniezno ponownie wystawiło na sprzedaż działkę przy ul. Grunwaldzkiej 20. Do niedawna, na czas... Czwartek, 21 maja 2020