moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Likwidacja GTBS-u - gdzie popełniono błąd? Likwidator odpowiada na nasze pytania

Czwartek, 14 listopada 2019
  • Likwidacja GTBS-u - gdzie popełniono błąd? Likwidator odpowiada na nasze pytania

Nie milkną echa afery z Gnieźnieńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego i bloku, który najpierw przeszedł na rzecz Skarbu Państwu w wyniku źle przeprowadzonej likwidacji Spółki, a następnie wrócił do Miasta na podstawie zamiany dokonanej za grunt, na którym znajduje się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie. Tym samym Pierwsza Stolica straciła działkę o wartości ok. 1,7 mln zł.

Zwróciliśmy się do Rafała Tomczaka, Członka Zarządu i Wiceprezesa Spółki Urbis w Gnieźnie, a wcześniej likwidatora GTBS-u z kilkoma pytaniami. Poniże pełna korespondencja:

Czy uważa Pan, że w sposób prawidłowy, rzetelny i skrupulatny wywiązuje się Pan z pełnienia funkcji Członka Zarządu (Wiceprezesa) Spółki Urbis jeżeli dodatkowo jest Pan Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i prowadzi działalność gospodarczą w postaci kancelarii prawnej?
Informuję, że z chwilą objęcia funkcji członka zarządu URBIS sp. z o.o. zawiesiłem działalność gospodarczą i nie prowadzę obecnie kancelarii prawnej. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PEC sp. z o.o. pełniłem jeszcze przed objęciem funkcji członka zarządu URBIS sp. z o.o. i jest to działalność, która w żaden sposób nie koliduje z wykonywaniem funkcji członka zarządu URBIS sp. z o.o.

W jaki sposób łączy Pan ze sobą te 3 funkcje i znajduje czas, aby ze wszystkich powierzonych zadań i obowiązków wywiązywać się w sposób prawidłowy?
Odpowiedź na to pytanie zawiera się w odpowiedzi na pierwsze z zadanych przez Pana pytań.

Czy uważa Pan, że jako likwidator GTBS wywiązał się Pan z powierzonego zadania w sposób prawidłowy? Jest Pan radcą prawnym, więc jak ocenia Pan efekt przeprowadzonej likwidacji?
Zgodnie z art. 282 § 1 kodeksu spółek handlowych, zadaniem likwidatora jest:  „zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki (czynności likwidacyjne)”. Wszystkie ww. czynności zostały podjęte, a spółka została wykreślona z rejestru KRS zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dlaczego w mieniu GTBS pozostał blok, który przeszedł na rzecz Skarbu Państwa? Czy taki był zamysł i plan od początku likwidacji? Jeżeli tak, to dlaczego i co miało to na celu?

Zgodnie z dyspozycją art. 286 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, podział majątku likwidowanej spółki następuje pomiędzy wspólników spółki. Z kolei przepis art. 25 e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z p. zm.) - po jego nowelizacji - przewiduje, że mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie przechodzi z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. Uznanie przez sąd wieczystoksięgowy mienia w postaci nieruchomości jako mienia nierozdysponowanego w procesie likwidacji wywołujące przejście z mocy prawa na własność Skarbu Państwa inicjuje spór prawny i jest kolejnym argumentem pod adresem ustawodawcy w celu nowelizacji krytykowanego przez doktrynę i orzecznictwo przepisu art. 25 e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwagi na daleko idące wątpliwości natury konstytucyjnej.

Czy popełniono błędy przy likwidacji? Jeżeli tak, to dlaczego, jakie to były błędy oraz z czyjej winy?
Likwidator spółki nie jest uprawniony do rozstrzygania tego typu kwestii i formułowania ocen.

 
tekst: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(2)

  • I co to za afera bez afery??

  • 16.11.2019 07:29  Odpowiedz na komentarz

    A może Pan Rafał Tomczak zostanie jeszcze członkiem Zarządu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli jest taki wszechstronny i jeszcze nie dociążony dostatecznie obowiązkami. W spółdzielni mieszkaniowej na pewno się nie napracuje !!! a w Zarządzie spółdzielni Mieszkaniowej prawnika jeszcze nie ma. Jest tylko polityk i księgowy. a pieniędzy do dyspozycji mają bez liku bo ostatnimi czasy wydają je na potęgę. I wygląda na to, że nie mogą z tym nadążyć. Czyżby spółdzielnia też szykowała się do likwidacji. Może Pan Prawnik pomógłby je jeszcze szybciej wydawać ?

PODOBNE TEMATY
Zintegrowane Centrum Przesiadkowe - zmiana organizacji ruchu W związku z budową Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego... Środa, 30 września 2020
Remont wiaduktu w Gnieźnie - zmiany dla mieszkańców od 5 października Od poniedziałku 5 października udostępnione dla mieszkańców będą dwie kładki - nad bocznicą i nad torami. Poniedziałek, 28 września 2020
Tymczasowa kładka już gotowa! Zastąpi wiadukt kolejowy Tymczasowa kładka dla pieszych, która ma zastąpić wiadukt kolejowy dla pieszych, jest już gotowa. Ruch... Niedziela, 27 września 2020
Drzewo przewróciło się na ławkę i zabiło dwie osoby! Dlaczego Urząd Miasta nie zareagował po zgłoszeniu? Całe szczęście ten tytuł faktycznie jest mocno przesadzony. I tylko na "szczęście" można się tutaj powoływać,... Sobota, 26 września 2020