moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zatarcie skazania w polskim prawie karnym

Niedziela, 1 września 2019
  • Zatarcie skazania w polskim prawie karnym

Zatarcie skazania jest instytucją prawną, która ma na celu usunięcie konsekwencji popełnionego czynu przestępnego. Ułatwia w ten sposób powrót do normalnego życia skazanym, którzy przez wymagany prawem okres przestrzegali porządku prawnego i chcą zacząć żyć niejako "od nowa". Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Następuje wówczas usunięcie wpisu o skazaniu z rejestru karnego. Od tego momentu skazany ma prawo twierdzić, że nie był karany.

Zatarcie skazania następuje w następujący sposób: z mocy prawa samoistnie, na skutek decyzji sądu rozpoznającego wniosek skazanego lub na skutek decyzji Prezydenta  korzystającego z prawa łaski.

Z mocy prawa zatarcie skazania następuje po upływie okresu uzależnionego od rodzaju kary:
  1. W razie skazania na karę bezwzględnego pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.
  2. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
  3. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
  4. W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.
 
Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Nigdy nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego Inwestycje budowlane powinny być formalnie zakończone, aby nie doszło do sytuacji tzw. samowoli budowlanej.... Poniedziałek, 4 stycznia 2021
Odbywanie kary w dozorze elektronicznym System dozoru elektronicznego jest szansą na zamianę odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie... Poniedziałek, 7 grudnia 2020
Co to jest kara umowna? Bardzo często w różnych umowach spotykamy się z określeniem ?kara umowna?. Jej podstawową funkcją jest... Poniedziałek, 9 listopada 2020
Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zrzeszającej często wielu wspólników posiadających odmienne... Poniedziałek, 5 października 2020