Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zatarcie skazania w polskim prawie karnym

Niedziela, 1 września 2019
  • Zatarcie skazania w polskim prawie karnym

Zatarcie skazania jest instytucją prawną, która ma na celu usunięcie konsekwencji popełnionego czynu przestępnego. Ułatwia w ten sposób powrót do normalnego życia skazanym, którzy przez wymagany prawem okres przestrzegali porządku prawnego i chcą zacząć żyć niejako "od nowa". Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Następuje wówczas usunięcie wpisu o skazaniu z rejestru karnego. Od tego momentu skazany ma prawo twierdzić, że nie był karany.

Zatarcie skazania następuje w następujący sposób: z mocy prawa samoistnie, na skutek decyzji sądu rozpoznającego wniosek skazanego lub na skutek decyzji Prezydenta  korzystającego z prawa łaski.

Z mocy prawa zatarcie skazania następuje po upływie okresu uzależnionego od rodzaju kary:
  1. W razie skazania na karę bezwzględnego pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.
  2. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
  3. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
  4. W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.
 
Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Nigdy nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Czy w gnieźnieńskim Sądzie powstanie Wydział Gospodarczy? Podjęto inicjatywę w tej sprawie Adwokat Radosław Szczepaniak zwrócił się do posła Krzysztofa Ostrowskiego z prośbą o podjęcie politycznej... Czwartek, 26 września 2019
Kiedy do ściągnięcia długu zostanie zaangażowany komornik? Egzekucja komornicza to bez wątpienia jedna z najpoważniejszych oraz najbardziej uciążliwych dla dłużnika... Piątek, 9 sierpnia 2019
Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku W praktyce często dochodzi do mylnego utożsamiania zrzeczenia się dziedziczenia z odrzuceniem spadku.... Poniedziałek, 5 sierpnia 2019
Na czym polega umowa leasingu? Współcześnie leasing jest jedną z najbardziej popularnych umów zawieranych przez przedsiębiorców. W... Środa, 3 lipca 2019