Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały

Piątek, 12 sierpnia 2011
  • Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały: "Roczny program współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Prezydent Miasta Gniezna zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu uchwały: „Roczny program współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”. Projekt uchwały oraz formularz zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej www.gniezno.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Miejskim
w Gnieźnie ul. Lecha 6, pok. 04 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie od 12 sierpnia do 12 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno (biuro podawcze) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uslugispoleczne@gniezno.eu na formularzu znajdującym się w plikach do pobrania. Opinie i uwagi  złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

źródło: www.gniezno.eu

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Najwyższa Izba Kontroli w Urzędzie Miasta Gniezna W gnieźnieńskim magistracie trwa kontrola NIK-u. Jakie dokumenty są sprawdzane? Piątek, 18 października 2019
Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców Gmina Gniezno otrzymała dofinansowanie do utworzenia pierwszego żłobka. To bardzo dobra wiadomość dla... Piątek, 18 października 2019
Przedszkolaki i uczniowie ze Szczytnik Duchownych bili rekord w udzielaniu pierwszej pomocy Przedszkolaki z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnika Duchownych wzięły udział w biciu... Czwartek, 17 października 2019
Ulica Kochanowskiego ponownie dwukierunkowa W związku z oddaniem do użytku ul. Pod Trzema Mostami, 17 października 2019 roku przywrócona zostanie... Wtorek, 15 października 2019