moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Stabilne ceny energii - Enea przypomina o możliwości złożenia oświadczenia przez uprawnione samorządy oraz mikro i małe przedsiębiorstwa

Piątek, 26 lipca 2019
  • Stabilne ceny energii - Enea przypomina o możliwości złożenia oświadczenia przez uprawnione samorządy oraz mikro i małe przedsiębiorstwa

1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Z końcem czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja tej Ustawy. Do 29 lipca br. wszyscy uprawnieni w tym m.in. jednostki samorządowe, a także mikro i małe przedsiębiorstwa mają czas na złożenie tzw. oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii na poziomie 2018 roku. Oświadczenia można także wysyłać pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Klienci biznesowi
Zgodnie  z ostatnią nowelizacją Ustawy za pierwsze półrocze 2019 roku wszyscy klienci biznesowi będą rozliczani po cenach określonych zapisami Ustawy i aktów wykonawczych, które zostały wydane do Ustawy. 

Podmioty takie jak szpitale, jednostki sektora finansów publicznych w tym również samorządy oraz mikro i małe przedsiębiorstwa aby uzyskać ceny zgodne z Ustawą muszą złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć do 29 lipca w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Dokument można także wysłać pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowym aspektem związanym z Ustawą jest określenie cen w sytuacji m.in. zmiany sprzedawcy. W przypadku gdy jakakolwiek firma, czy jednostka samorządu terytorialnego była klientem Enei, a obecnie przeszła do innego sprzedawcy, a potrzebuje duplikatu faktury, to może zwrócić się do Enei o wydanie duplikatu faktury obejmującej dzień 30 czerwca 2019 roku. O tym jak dokładnie należy to zrobić można dowiedzieć się u sprzedawcy energii. Jeżeli byliście Państwo 30 czerwca 2018 roku klientami Enei, a obecnie potrzebujecie duplikat dla nowego sprzedawcy to możecie złożyć wniosek o jego wydanie  korzystając z dostępnego na stronie https://www.enea.pl/pl/dlafirmy/ustawa-firma formularza lub we wszystkich Biurach Obsługi Klienta Enei i za pośrednictwem naszej infolinii 611 111 111  - powiedział Piotr Ludwiczak, przedstawiciel firmy Enea.

Wszelkie informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej www.enea.pl. Warto zatem sprawdzić czy nasza firma spełnia określone warunki i może ubiegać się o pozostawienie w II półroczu 2019 r. dotychczas obowiązujących cen. Sprzedawca energii zapewnia, że jest przygotowany do realizacji Ustawy i systematycznie wdraża jej postanowienia. Enea udzieli wszelkich informacji swoim klientom w tym zakresie. Enea prowadzi intensywne prace w związku z wdrożeniem nowelizacji Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przypominamy naszym klientom - małym przedsiębiorcom i samorządom o możliwości przekazania oświadczenia do 29 lipca, dzięki temu ich ceny za energię elektryczną będą mogły pozostać na stabilnym poziomie z 30 czerwca 2018 roku - powiedział Piotr Ludwiczak, przedstawiciel firmy Enea.

Klienci indywidualni
Enea informuje, że zgodnie z Ustawą od 1 stycznia 2019 r. w rozliczeniach stosowane są dotychczasowe ceny energii elektrycznej obowiązujące w 2018 r., zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie „Taryfy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G” lub cenniki stosowane 30 czerwca 2018 r.

Obniżeniu uległa również wysokość stawki opłaty przejściowej stanowiącej element opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej. Dodatkowo w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej w 2019 roku pojawił się składnik opłaty kogeneracyjnej co z kolei wynika z Ustawy z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Wprowadzenie do rozliczeń zmian wynikających ze wszystkich trzech ustaw nie wymaga żadnych działań ze strony klientów indywidualnych, czyli gospodarstw domowych w przypadku, gdy mieli oni  30 czerwca 2018 r. zawartą umowę z Eneą.

Jeżeli natomiast w tym terminie klienci kupowali energię elektryczną od innego sprzedawcy niż Enea, to konieczne będzie przekazanie na wezwanie sprzedawcy stosownej informacji wraz z duplikatem faktury. Będzie to stanowić podstawę do określenia dzięki rozporządzeniu cen jakie powinny być stosowane w roku 2019.
 

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Największe plusy fotowoltaiki W zawrotnym tempie rośnie liczba montowanych instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych.... Środa, 20 maja 2020
Gnieźnieński deweloper stawia na innowacyjność. Co wyróżnia Nowe Winiary? Nowe Winiary to osiedle, które powstaje przy ul. Północnej w Gnieźnie. Po raz pierwszy budynki wielorodzinne... Środa, 20 maja 2020
Hubert potrzebuje leku ostatniej szansy Hubert Bartz pochodzi z Gniezna. Jego życie wypełniało wiele pasji. Teraz ma tylko jeden cel i marzenie... Niedziela, 3 maja 2020
Osiedle Winiary z lotu ptaka Mamy dla Was ponad 20 zdjęć Osiedla Winiary w Gnieźnie wykonanych z drona. Mamy nadzieję, że nieco inne... Piątek, 10 kwietnia 2020