X
Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Rośnie liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności

Piątek, 26 kwietnia 2019
  • Rośnie liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie kolejny rok odnotowuje wzrost ilości wydanych orzeczeń. W pierwszym kwartale br. Powiatowy Zespół wydał w sumie ponad 1000 różnych orzeczeń.

W Zespole zatrudnionych jest siedem osób - przewodniczący oraz sześciu pracowników. PZOON współpracuje na co dzień z kilkoma lekarzami orzecznikami o specjalnościach: internista, psychiatra, pediatra, specjalista chorób zakaźnych, ortopeda traumatolog oraz chirurg. Aktualnie czas oczekiwania na wydanie orzeczenia wynosi ok. 1 miesiąca, o ile złożona dokumentacja jest pełna, nie ma braków koniecznych do uzupełnienia. We wcześniejszych latach czas oczekiwania wynosił od 2 do 3 miesięcy, w roku 2015 nawet do pół roku. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od lat plasuje się w pierwszej piątce w regionie pod względem ilości wydawanych orzeczeń.

Zadania wchodzące w zakres działań Powiatowego Zespołu to:
  • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. korzystania z karty parkingowej;
  • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób do 16 roku życia dla celów: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i uprawnień;
  • wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień na podstawie prawomocnych orzeczeń ZUS;
  • wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych;
  • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
  • wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych;

W opinii członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stały wzrost ilości wydawanych orzeczeń jest spowodowany m.in. wprowadzeniem w roku 2016 programu 500+, gdzie rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą otrzymać wyższe wsparcie przy wyższym progu dochodu na członka w rodzinie. Ponadto, warto odnotować fakt, iż w dniu 1 lipca 2014 roku nastąpiła zmiana zasad wydawania kart parkingowych. W dniu 30 czerwca 2015 r. skończył się okres przejściowy, podczas którego można było korzystać z kart parkingowych starego typu, wydanych do 30 czerwca 2014 r. Nowe karty można aktualnie otrzymać max. do 5 lat. Stąd, należy się również spodziewać w najbliższym czasie kolejnego wzrostu wniosków o wydanie nowej karty z racji upływu terminu ich ważności. Inną przyczyną stałego zainteresowania otrzymaniem orzeczenia są powody związane z zatrudnieniem. Od sierpnia 2017 roku obowiązuje ponadto nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Również w tym przypadku odnotowano znaczący wzrost wniosków o wydanie legitymacji, jak i ilości fizycznie wydanych dokumentów.

Dodatkowe informacje i wnioski do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej powiatu w dziale DLA MIESZKAŃCA / jak załatwić sprawę / niepełnosprawni oraz pod nr tel. 61 424 66 65, 61 424 66 15, 61 424 66 10.
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
porównanie I kwartałów 2018/2019

*Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli)
2018 r. - 844 wnioski; 2019 r. - 918 wniosków ↑ 74

* Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci)
2018 r. - 185 wniosków; 2019 r. - 165 wniosków ↓ 20

* Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dorośli)

Wzrost liczby orzeczeń o 272 (wzrost o 35% do roku poprzedniego - uwaga: jednym z powodów tak dużego wzrostu, może być również skrócenie czasu oczekiwania na wydanie orzeczenia do ok. 1 miesiąca)
 
* liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności (dzieci)
2018 r. - 179 orzeczeń; 2019 r. - 162 orzeczenia ↓17

* liczba wniosków o wydanie karty parkingowej
2018 r. - 134 wnioski; 2019 r. - 237 wniosków ↑103

* liczba wydanych kart parkingowych
2018 r. - 136 kart; 2019 r. - 232 karty ↑96

* liczba wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
2018 r. - 190 wniosków; 2019 r. - 339 wniosków ↑149

* liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej
2018 r. - 206 legitymacji; 2019 r. - 341 legitymacji ↑135

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Byli nauczyciele ZSP nr 2 rezygnują ze spotkania ze starostą. "Zarezerwowany na spotkanie z nami czas przeznaczyć może Pan na inne cele" Byli nauczyciele i pracownicy ZSP nr 2 w Gnieźnie wystosowali do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego list... Poniedziałek, 17 czerwca 2019
Truskawkowe Pole już jutro przed Centrum Kształcenia Praktycznego Truskawkowe Pole już jutro ponownie zagości przed Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie przy ul.... Środa, 12 czerwca 2019
List otwarty byłych pracowników ZSP nr 2 w Gnieźnie do władz powiatu Publikujemy treść listu otwartego emerytów i rencistów, byłych pracowników ZSP nr 2 w Gnieźnie, w sprawie... Sobota, 8 czerwca 2019
Rozbudowa CK eSTeDe - bieżąca sytuacja Koniec września 2019 roku to nowy termin zakończenia rozbudowy eSTeDe, który został zaakceptowany przez... Piątek, 7 czerwca 2019