moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

"Nie" dla norek w Woli Skorzęckiej

Sobota, 23 lipca 2011

Po protestach mieszkańców Lulkowa przyszła kolej na Wolę Skorzęcką. To właśnie tutaj ma powstać ferma norek na 24 000 sztuk zwierząt. Nie tylko mieszkańcy tej wsi są przeciwni powstaniu hodowli. Do protestu przyłączyły się także Szczytniki Duchowne i Lubochnia.

Wojna o fermę norek w Lulkowie jak na razie układa się po myśli mieszkańców. Inwestor, którym jest Paweł Hildebrański - właściciel firmy HIL-GAZ, ma problem z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, mimo tego, że hodowla ma powstać na jego gruncie. Kiedy więc w gablocie sołeckiej w Woli Skorzęckiej pojawiła się informacja o budowie fermy, mieszkańcy od razu wzięli się za zbieranie podpisów przeciwko inwestycji. 20 lipca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych odbyło się spotkanie mieszkańców Woli Skorzęckiej, Szczytnik Duchownych i Lubochni. Wcześniej udało się zebrać podpisy ponad 90% mieszkańców wsi, którzy są przeciwni budowie fermy. Zdaniem radnych gminy Gniezno, rady sołeckiej i mieszkańców, ferma norek będzie emitowała nieprzyjemny zapach na całą okolicę. Na wartości stracą także działki i zabudowania znajdujące się w jej pobliżu. Henryk Kryściak - radny gminy Gniezno, zaznaczył, że w miejscu, gdzie ma powstać hodowla płynie rów melioracyjny, który może ułatwić norkom ucieczkę do pobliskiego jeziora Wierzbiczany. Z Wolą Skorzęcką solidaryzują się także mieszkańcy Lubochni. Maria Brykczyńska - prezes gnieźnieńskiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego oraz prezes Stowarzyszenia „Siedlisko” przygotowała oświadczenie, w którym zaznaczyła m.in., że budowa fermy zaburzy gospodarkę łowiecką i rybacką. Zwierzęta, które wydostaną się z fermy są niebezpieczne dla młodych ptaków, ssaków i płazów. Również mieszkańcy Szczytnik Duchownych wyrazili na spotkaniu swoje obawy odnośnie tej inwestycji. Szczególną uwagę zwrócili na to, że teren ten jest „perełką” naszej okolicy i powstanie tak dużego kompleksu trwale zniszczy krajobraz i walory turystyczne regionu.
Dwa kilometry od Woli Skorzęckiej znajduje się granica obszaru „Natura 2000”. W okolicy gniazduje bocian czarny, który jest gatunkiem prawnie chronionym. Spadek wartości działek i zabudowań w okolicy hodowli to kolejny mocny argument przeciwko budowie fermy norek amerykańskich. Czy jednak obawy dotyczące nieprzyjemnego zapachu i uciekających zwierząt z hodowli, które będą zagrażały okolicznym zwierzętom są uzasadnione?
We wrześniu ubiegłego roku w Centrum Kultury „Scena To Dziwna” odbyła się konferencja na temat hodowli norek amerykańskich zorganizowana przez Starostwo Powiatowe, senatora Piotra Gruszczyńskiego i Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Na spotkanie to zaproszono 170 sołtysów z gminy Gniezno. Niestety oprócz kilku mieszkańców jednej z okolicznych wsi, przedstawicieli PZHiPZF, starosty Dariusza Pilaka, senatora Piotra Gruszczyńskiego, lekarzy weterynarii, przedstawicieli domu aukcyjnego w Helsinkach i mediów nikt się nie pojawił. Jedyne w naszej okolicy spotkanie, na którym można było uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na najtrudniejsze pytania zostało zlekceważone przez sołtysów i mieszkańców wsi. Artykuł z konferencji można przeczytać tutaj. Na spotkaniu szczegółowo omówiono warunki hodowli norki amerykańskiej. Zwierzęta nie mają możliwości ucieczki z fermy. Gdyby jednak tak się stało ich życie zakończy się najpóźniej kilka dni po pierwszych opadach deszczu, ponieważ sierść, która pozbawiona jest woskowiny w ogóle nie spełnia funkcji ochronnej i norka padnie na zapalenie płuc. Norka hodowlana jest regularnie karmiona, więc zanika u niej instynkt łowny.
Na spotkaniu w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych nie był obecny sam inwestor zainteresowany budową fermy w Woli Skorzęckiej, ponieważ nie został on poinformowany o tym zebraniu.
(Buk)

Stanowisko Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w sprawie lokalizacji fermy norek amerykańskich w Woli Skorzęckiej gmina Gniezno

Po uzyskaniu informacji dotyczącej budowy fermy norek amerykańskich na 24 000 sztuk zwierząt w miejscowości Wola Skorzęcka gmina Gniezno wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie planowaną inwestycją .
Zdaniem członków Stowarzyszenia „Siedlisko” gmina Gniezno to znakomity teren do rekreacji i wypoczynku z uwagi na jeziora o nieskażonych wodach oraz duże  obszary leśne . Coraz więcej osób przyjeżdża w okolice Lubochni , Woli Skorzęckiej i Szczytnik Duchownych na wypoczynek lub w celu  zamieszkania  na stałe .
Informujemy, że jesteśmy przeciwni tworzeniu kolejnych wielotysięcznych ferm zwierząt    futerkowych obcych rodzimym gatunkom. Hodowla taka oddziaływuje negatywnie na tradycyjne rolnictwo, zaburza gospodarkę łowiecką  i rybacką.
Norka amerykańska po wydostaniu się z hodowli jest gatunkiem niebezpiecznym dla ptaków, drobnych ssaków, a także ryb i płazów zamieszkujących cieki i zbiorniki wodne poprzez niszczenie  jaj i pożeranie młodych osobników. Jest szczególnie groźna dla ptaków w okresie wysiadywania jaj i wylęgu, kiedy samice i młode osobniki stają się bezbronne wobec takich drapieżników. Może to doprowadzić do wyginięcia rodzimej fauny, w tym całych populacji na danym terenie.
Jak wynika z badań, drogi inwazji norki amerykańskiej w przypadku przedostania się z hodowli do środowiska naturalnego prowadzą głównie wzdłuż cieków wodnych i stanowią ogromne zagrożenie    dla całego ciągu jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego.
Chcemy zaznaczyć, że Pojezierze Gnieźnieńskie i tereny gminy Gniezno ze względu na swoje walory przyrodnicze i nieskażone środowisko naturalne sąsiadują w odległości niespełna 2 km z obszarami należącymi do sieci „Natura 2000” oraz rozległym i cennym przyrodniczo kompleksem leśnym obrębu Skorzęcin.
Gmina Gniezno leży na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, która jest naturalnym wododziałem dzielącym dorzecze Warty i Wisły. Niedaleko Woli Skorzęckiej  znajdują się jeziora: Wierzbiczańskie i Jankowskie oraz przepływa rzeka Wełna .
Jak wynika z obserwacji przyrodniczych, w odległości niespełna 2 km jest to miejsce rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego - ptaka chronionego prawem w Polsce, zagrożonego wyginięciem, dla którego ustanowiono w 2010 roku strefę ochrony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Jest to miejsce gniazdowania wielu innych zwierząt objętych ochroną ścisłą i częściową. Ingerowanie w to niezmienione przez lata środowisko przyrodnicze jest wielkim zagrożeniem dla struktur lokalnych zoocen i może mieć zgubny wpływ na stan populacji wielu gatunków zwierząt.

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Wieczornica już 17 listopada w Szczytnikach Duchownych 17 listopada o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Szczytnikach Duchownych odbędzie się Wieczornica z okazji... Piątek, 15 listopada 2019
Przedszkolaki i uczniowie ze Szczytnik Duchownych bili rekord w udzielaniu pierwszej pomocy Przedszkolaki z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnika Duchownych wzięły udział w biciu... Czwartek, 17 października 2019
Mistrzostwa Gminy Gniezno w szachach Szkół Podstawowych i 3 klas Gimnazjum W czwartek, 4 kwietnia 2019r. w Zdziechowie odbyły się III Mistrzostwa Gminy Gniezno w szachach Szkół... Poniedziałek, 8 kwietnia 2019
Naukobus odwiedzi Szczytniki Duchowne 20 mobilnych stacji badawczych i 3 edukatorów z mnóstwem zagadek naukowych w zanadrzu - w tym składzie... Środa, 6 marca 2019