moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Czy Miasto sfinansuje program in vitro?

Czwartek, 21 marca 2019
 • Czy Miasto sfinansuje program in vitro?

Radni miejscy zaproponowali, aby samorząd finansował program in vitro. Wszystko wskazuje na to, że projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany i Przegłosowany. Podobnego zdania jest posłanka Paulina Hennig-Kloska.

Cieszę się, że radni podjęli taką inicjatywę - mówi posłanka Paulina Hennig-Kloska. Jest to ważne z punktu widzenia tego, że problem płodności jest coraz bardziej powszechny. Wiele rodzin chciałoby mieć dzieci, a nie mogą i nie stać ich na tego typu zabiegi. W związku z tym miasto mogłoby się włączyć w ten program, ponieważ zamrożono środki na ten cel z budżetu centralnego. Liczę na to, że uda się go przeprowadzić. To ważne dla demografii naszego kraju. Powinniśmy wspierać właśnie takie obszary, które będą decydować o tym ilu nas będzie za parę lat i czy będzie kto miał utrzymywać nasze emerytury.

Uzasadnienie radnych miejskich do projektu in vitro
Zdrowie i prawa reprodukcyjne są uznawane na świecie za podstawowe prawa człowieka. Już w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku zapisano, że mężczyzna i kobieta mają prawo do zawarcia związku i założenia rodziny.
Podczas światowej konferencji ONZ nt. praw człowieka w Teheranie w 1968 roku, na konferencji ludnościowej w Bukareszcie w 1974 roku oraz podczas konferencji na rzecz ludności i rozwoju w Kairze w 1994 roku przyjęto definicję praw reprodukcyjnych.
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie jest stanem pełnej wydolności fizycznej, psychicznej i społecznej, a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa i w tym aspekcie niemożność posiadania potomstwa narusza zasadę zdrowia fizycznego i psychicznego i dlatego niepłodność należy traktować jako chorobę, a ze względu na skalę problemu jako chorobę społeczną”.
O niepłodności mówimy wtedy, kiedy występuje brak ciąży pomimo regularnych stosunków utrzymywanych powyżej 12 miesięcy bez stosowania jakichkolwiek metod antykoncepcyjnych.
W krajach rozwiniętych zwiększa się częstość występowania niepłodności. Tendencji tej sprzyjają między innymi takie zjawiska jak: odkładanie zajścia w ciąże na późniejszy okres życia, czy zwiększający się odsetek występowania otyłości i chorób przenoszonych drogą płciową.
Problem został zauważony przez Parlament Europejski, który w lutym 2008 roku wezwał kraje członkowskie do „zapewnienia prawa dostępu do technik rozrodu wspomaganego”.
Dostępność do leczenia o udowodnionej skuteczności powinno więc być łatwo dostępna w całej Europie, bez względu na dochody pacjenta lub jego miejsce zamieszkania.
Szacuje się, że w Polsce nawet 20% par jest bezpłodnych. Problem niepłodności dotyczy zatem dużej części społeczeństwa polskiego i stanowi problem nawet co piątej pary, w analogicznych proporcjach problem ten dotyka również populację Gniezna.
Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie Państwa, co wynika z przepisu art. 71 Konstytucji RP. Ustawa o leczeniu niepłodności z 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1087) szczegółowo rozpoznaje problem niepłodności, a także wyraźnie wskazuje na prawo do jej skutecznego i bezpiecznego leczenia.
Natomiast art. 16 Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż prawo do posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka.
W związku z tym rolą Państwa jest też podjęcie działań mających na celu zapewnienie możliwie jak najszerszego dostępu do świadczeń medycznych o potwierdzonej skuteczności, przezwyciężających skutki niepłodności.
Obecnie leczeniem niepłodności z wykorzystaniem metod rozrodu wspomaganego medycznie zajmuje się obecnie w Polsce ok. 50 podmiotów leczniczych (ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji i/lub centrów leczenia niepłodności), które oferują leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Zdrowia, średnia skuteczność metody in vitro w ramach Narodowego Programu Leczenia Niepłodności w latach 2013 - 2016 wyniosła 31 procent ciąż klinicznych w przeliczeniu na transfer zarodka. Potwierdza to zarówno terapeutyczną skuteczność tej metody, jak i wskazuje na osiąganie przez polskie ośrodki skuteczności konkurencyjnej wobec innych krajów europejskich (zgodnie z danymi z raportu ESHRE 2010 średnia skuteczność in vitro wyniosła: w Wielkiej Brytanii 30,9 procent, w Niemczech 27,9 proc., we Włoszech 24,1 proc.). Po zamknięciu Narodowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro roku polskie pary są zmuszone do korzystania wyłącznie z leczenia komercyjnego, a przez to finansowo niedostępnego dla wielu osób.
Zgodnie z art. 7 ust. 16 Ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy obejmujące ochronę zdrowia, czy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy między innymi opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów profilaktyki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Istnieje również aspekt ekonomiczny wdrożenia finansowania programu in vitro. Miasto wzbogaci się o kolejnych obywateli, a ich rodzice będą wydawali na nich tutaj swoje pieniądze co przełoży się również na wpływy do budżetu miasta.
 
tekst: Andrzej Bukowski
foto: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(7)

 • 05.06.2019 11:46  Odpowiedz na komentarz

  Brawo, dobra inicjatywa, nie wszystkich na to stac

 • 04.06.2019 21:55  Odpowiedz na komentarz

  Stefan12 najlepiej daj patologii po kolejnym 500Plus nie znam Cię człowieku Ale mam pewność że normalny to Ty nie jestes

 • 26.03.2019 10:09  Odpowiedz na komentarz

  Jak najbardziej popieram inicjatywę. Pary, które potrzebują pomocy na pewno będą miastu wdzięczne za ten pomysł. Inne miasta już rozpoczęły program, czas by dołączyło Gniezno!

 • 22.03.2019 22:21  Odpowiedz na komentarz

  Powiedział prawy katolik

 • 22.03.2019 15:08  Odpowiedz na komentarz

  Niech sobie założą fundację i się zrzucą z prywatnych pieniędzy na in-vitro.
  Od naszych podatków wara.

  05.06.2019 14:16

  pokaż człowieku ten swój pit z zaplaconym podatkiem.

  22.03.2019 21:35

  Walnij się człowieku w głowę tak solidnie.

PODOBNE TEMATY
Koalicja Obywatelska podsumowała zbieranie podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego W poniedziałkowej konferencji prasowej podsumowującej zbiórkę podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego... Poniedziałek, 8 czerwca 2020
Miasto Gniezno z dofinansowaniami na nowy miejski żłobek Miasto Gniezno otrzymało dwa dofinansowania na tworzenie miejsc w nowopowstającym żłobku miejskim. Całość... Wtorek, 2 czerwca 2020
21,7 tys. firm zakończyło działalność! Poand 1 mln zawiesiło funkcjonowanie! Prawie 11 tysięcy firm zakończyło działalność, a niespełna 63 tys. zawiesiło działalność w okresie od... Czwartek, 28 maja 2020
Wybory 10 maja, ale bez głosowania? W okręgu powołano 127 z 260 obwodowych komisji wyborczych Na terenie podległym Komisarzowi Wyborczemu w Koninie powołano raptem 127 z 260 obwodowych komisji wyborczych.... Piątek, 8 maja 2020