X
Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Czy Miasto sfinansuje program in vitro?

Czwartek, 21 marca 2019
 • Czy Miasto sfinansuje program in vitro?

Radni miejscy zaproponowali, aby samorząd finansował program in vitro. Wszystko wskazuje na to, że projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany i Przegłosowany. Podobnego zdania jest posłanka Paulina Hennig-Kloska.

Cieszę się, że radni podjęli taką inicjatywę - mówi posłanka Paulina Hennig-Kloska. Jest to ważne z punktu widzenia tego, że problem płodności jest coraz bardziej powszechny. Wiele rodzin chciałoby mieć dzieci, a nie mogą i nie stać ich na tego typu zabiegi. W związku z tym miasto mogłoby się włączyć w ten program, ponieważ zamrożono środki na ten cel z budżetu centralnego. Liczę na to, że uda się go przeprowadzić. To ważne dla demografii naszego kraju. Powinniśmy wspierać właśnie takie obszary, które będą decydować o tym ilu nas będzie za parę lat i czy będzie kto miał utrzymywać nasze emerytury.

Uzasadnienie radnych miejskich do projektu in vitro
Zdrowie i prawa reprodukcyjne są uznawane na świecie za podstawowe prawa człowieka. Już w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku zapisano, że mężczyzna i kobieta mają prawo do zawarcia związku i założenia rodziny.
Podczas światowej konferencji ONZ nt. praw człowieka w Teheranie w 1968 roku, na konferencji ludnościowej w Bukareszcie w 1974 roku oraz podczas konferencji na rzecz ludności i rozwoju w Kairze w 1994 roku przyjęto definicję praw reprodukcyjnych.
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie jest stanem pełnej wydolności fizycznej, psychicznej i społecznej, a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa i w tym aspekcie niemożność posiadania potomstwa narusza zasadę zdrowia fizycznego i psychicznego i dlatego niepłodność należy traktować jako chorobę, a ze względu na skalę problemu jako chorobę społeczną”.
O niepłodności mówimy wtedy, kiedy występuje brak ciąży pomimo regularnych stosunków utrzymywanych powyżej 12 miesięcy bez stosowania jakichkolwiek metod antykoncepcyjnych.
W krajach rozwiniętych zwiększa się częstość występowania niepłodności. Tendencji tej sprzyjają między innymi takie zjawiska jak: odkładanie zajścia w ciąże na późniejszy okres życia, czy zwiększający się odsetek występowania otyłości i chorób przenoszonych drogą płciową.
Problem został zauważony przez Parlament Europejski, który w lutym 2008 roku wezwał kraje członkowskie do „zapewnienia prawa dostępu do technik rozrodu wspomaganego”.
Dostępność do leczenia o udowodnionej skuteczności powinno więc być łatwo dostępna w całej Europie, bez względu na dochody pacjenta lub jego miejsce zamieszkania.
Szacuje się, że w Polsce nawet 20% par jest bezpłodnych. Problem niepłodności dotyczy zatem dużej części społeczeństwa polskiego i stanowi problem nawet co piątej pary, w analogicznych proporcjach problem ten dotyka również populację Gniezna.
Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie Państwa, co wynika z przepisu art. 71 Konstytucji RP. Ustawa o leczeniu niepłodności z 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1087) szczegółowo rozpoznaje problem niepłodności, a także wyraźnie wskazuje na prawo do jej skutecznego i bezpiecznego leczenia.
Natomiast art. 16 Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż prawo do posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka.
W związku z tym rolą Państwa jest też podjęcie działań mających na celu zapewnienie możliwie jak najszerszego dostępu do świadczeń medycznych o potwierdzonej skuteczności, przezwyciężających skutki niepłodności.
Obecnie leczeniem niepłodności z wykorzystaniem metod rozrodu wspomaganego medycznie zajmuje się obecnie w Polsce ok. 50 podmiotów leczniczych (ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji i/lub centrów leczenia niepłodności), które oferują leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Zdrowia, średnia skuteczność metody in vitro w ramach Narodowego Programu Leczenia Niepłodności w latach 2013 - 2016 wyniosła 31 procent ciąż klinicznych w przeliczeniu na transfer zarodka. Potwierdza to zarówno terapeutyczną skuteczność tej metody, jak i wskazuje na osiąganie przez polskie ośrodki skuteczności konkurencyjnej wobec innych krajów europejskich (zgodnie z danymi z raportu ESHRE 2010 średnia skuteczność in vitro wyniosła: w Wielkiej Brytanii 30,9 procent, w Niemczech 27,9 proc., we Włoszech 24,1 proc.). Po zamknięciu Narodowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro roku polskie pary są zmuszone do korzystania wyłącznie z leczenia komercyjnego, a przez to finansowo niedostępnego dla wielu osób.
Zgodnie z art. 7 ust. 16 Ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy obejmujące ochronę zdrowia, czy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy między innymi opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów profilaktyki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Istnieje również aspekt ekonomiczny wdrożenia finansowania programu in vitro. Miasto wzbogaci się o kolejnych obywateli, a ich rodzice będą wydawali na nich tutaj swoje pieniądze co przełoży się również na wpływy do budżetu miasta.
 
tekst: Andrzej Bukowski
foto: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(4)

 • 26.03.2019 10:09  Odpowiedz na komentarz

  Jak najbardziej popieram inicjatywę. Pary, które potrzebują pomocy na pewno będą miastu wdzięczne za ten pomysł. Inne miasta już rozpoczęły program, czas by dołączyło Gniezno!

 • 22.03.2019 22:21  Odpowiedz na komentarz

  Powiedział prawy katolik

 • 22.03.2019 15:08  Odpowiedz na komentarz

  Niech sobie założą fundację i się zrzucą z prywatnych pieniędzy na in-vitro.
  Od naszych podatków wara.

  22.03.2019 21:35

  Walnij się człowieku w głowę tak solidnie.

PODOBNE TEMATY
Zastępca dyrektora ZOZ-u był związany z mafią paliwową! Poseł Zbigniew Dolata przekazał opinii publicznej informacje związane z przestępczą działalnością zastępcy... Wtorek, 21 maja 2019
Poseł Zbigniew Dolata neguje pożyczkę dla szpitala, chociaż Rada Społeczna zaopiniowała ją pozytywnie Poseł Zbigniew Dolata nie widzi konieczności zaciągania 50 mln zł pożyczki przez gnieźnieński szpital.... Wtorek, 21 maja 2019
"Szkoła jest przede wszystkim dla ucznia, a nie dla nauczyciela" Nie słabną emocje na linii nauczyciele - rząd - rodzice uczniów. Na temat sporu wypowiedział się poseł... Wtorek, 23 kwietnia 2019
"Jeżeli dojdzie do sytuacji, że nie będzie matur, to młodzież i opinia publiczna obróci się przeciwko Wam" Dzisiaj przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbędzie się manifestacja nauczycieli. To kolejny dzień... Wtorek, 23 kwietnia 2019