X
Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Plany priorytetowe dzielnicowych

Piątek, 22 lutego 2019
  • Plany priorytetowe dzielnicowych

Policjanci dzielnicowi z Gniezna prowadzą działania w oparciu o opracowane plany działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plan działań priorytetowych to nowe narzędzie, które ma poprawić skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Plany działań priorytetowych i określone w nich zadania opracowywane są i wynikają z informacji uzyskanych m.in. ze spotkań dzielnicowego ze społeczeństwem, debat oraz z bieżącego rozpoznania.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1
Dzielnicowy, st. asp. Błażej Małolepszy. W styczniu 2019 roku zmienił się obszar objęty planem działania priorytetowego. Obecnie obszarem objętym szczególnym zainteresowaniem dzielnicowego jest ul. Chudoby 18-20 w Gnieźnie. Powodem zainteresowania tym obszarem są niepokojące sygnały otrzymywane przez między innymi Radę Osiedla. Mieszkańców niepokoi fakt bardzo częstego gromadzenia się młodych ludzi w pobliżu sklepu popularnej sieci, który czynny jest do późnych godzin wieczornych. Gromadzący się tam młodzi ludzie spożywają bezpośrednio przed nim "napoje" zachowując się przy tym wyjątkowo głośno i niejednokrotnie wulgarnie. Zachowania te kwalifikują się zdaniem mieszkańców do zdecydowanej interwencji służb porządkowych.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 2
Dzielnicowy, mł. asp. Zdzisław Saukens prowadzi działania priorytetowe związane z problemem zakłócania porządku publicznego w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 90 za garażami i w obrębie sklepów monopolowych. Pod wskazanym adresem w godzinach popołudniowych oraz wieczorowo nocnych dochodzi do grupowania się osób, które dopuszczają się zakłócenia porządku publicznego polegającego w głównej mierze na spożywaniu napojów alkoholowych, zaśmiecaniu przyległego terenu. Wymienione osoby będąc pod wpływem alkoholu zaczepiają przechodzących mieszkańców oraz swoim negatywnym zachowaniem wywołują zgorszenie w miejscu publicznym. Wskazane zagrożenie zdiagnozowano na podstawie rozmów z mieszkańcami oraz zagrożeń wskazanych wielokrotnie przez mieszkańców za pośrednictwem KMZB.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 3
Dzielnicowa sierż. sztab. Agata Owczarzak, w zastępstwie sierż. sztab. Bartosz Wesołowski z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie wielokrotnie był informowany zarówno za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także na podstawie rozmów z lokalną społecznością o spożywaniu alkoholu przez osoby w obrębie skweru Stanisława Wyspiańskiego w Gnieźnie, a także o zaśmiecaniu powyższego miejsca.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 4
Od pewnego czasu do dzielnicowego sierż. Sztab. Bartosza Wesołowskiego zaczęły napływać zgłoszenia od mieszkańców ul. Okulickiego w Gnieźnie za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa o rosnącej liczbie przypadków nieprawidłowego parkowania pojazdów, poprzez niestosowanie się do znaku ,,B-35” zakaz postoju, w obrębie posesji nr 2,4,6 . Zachowania te eskalują i stają się bardzo uciążliwe dla mieszkańców, natomiast sprawcy czują się bezkarni. Analiza stanu bezpieczeństwa, a także rozpoznanie terenowe dzielnicowego, potwierdzają występowanie zagrożenia w tej części miasta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, podjęcie działań długofalowych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców jest w pełni uzasadnione.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 5
Dzielnicowa, sierż. Patrycja Piorowicz prowadzi działania priorytetowe związane z nielegalnym wysypiskiem śmieci usytuowanym w Gnieźnie ul. Gajowej. Wskazany teren jest sygnalizowany za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przez mieszkańców. Podczas obchodu rejonu służbowego zagrożenie było zgłaszane przez lokalną społeczność. Wobec powyższego prowadzenie planu priorytetowego w w/w miejscu będzie odpowiadało oczekiwaniom społeczeństwa.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 6
Dla dzielnicowego asp. Artura Bączka głównym zagrożeniem w oparciu o plan działania priorytetowego oraz na podstawie przeprowadzanych rozmów z lokalną społecznością jest teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Północnej oraz ul. Gdańskiej.
Problematyka zagrożenia opiera się na występowaniu we wskazanym miejscu zdarzeń z kategorii przestępstw przeciw mieniu w szczególności włamań, kradzieży i uszkodzeń mienia, gdzie osobami poszkodowanymi pozostają właściciele altan i ogródków działkowych mieszczących się na powyższym terenie.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 7

Dzielnicowy, asp. sztab. Michał Stanczewski prowadzi działania priorytetowe w rejonie przyległym do Pasażu Jagiellońskiego na osiedlu Jagiellońskim w Gnieźnie, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz zakłócania ciszy nocnej. Działania te są prowadzone w oparciu o informacje uzyskiwane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także na podstawie rozmów z lokalną społecznością oraz rozpoznaniem rejonu służbowego przez dzielnicowego. We wskazanym miejscu problematyka zagrożenia opiera się w głównej mierze na gromadzeniu się osób które spożywają tam alkohol oraz zakłócają spokój i ciszę nocną okolicznym mieszkańcom. W miejscu tym gromadzą się nieletni zagrożeni demoralizacją oraz przebywają osoby bezdomne, które żebrzą oraz zakłócają porządek prawny. Ponadto we wskazanym rejonie osoby kierujące pojazdami nie stosują się do znaków drogowych parkując pojazdy w miejscach objętych zakazem parkowania, co stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców poprzez utrudnienie lub nawet uniemożliwienie dojazdu do miejsca zdarzenia jednostkom Straży Pożarnej, Policji lub Pogotowia Ratunkowego w przypadku zaistnienia zagrożenia.

Plan działań priorytetowych dla dla rejonu służbowego nr 8

Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Górny - prowadzi działania priorytetowe na ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie jako miejsce zagrożone. Rejon skrzyżowania między Budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy lokali handlowych i Hotelu Ibis Styles oraz Zespołu Szkół. W godzinach rannych do późnych godzin popołudniowych w rejonie przejazdu pomimo prawidłowego oznaczenia ( strefa ruchu i zakazu zatrzymywania i postoju) kierujący pojazdami parkują pojazdy- utrudniając przejazd innym kierującym korzystającym z parkingu oraz klientom Hali Sportowej i Hotelu Nest. Utrudniają również przejazd służbom ratunkowym celem sprawnego i szybkiego dotarcia do miejsca interwencji. Również społeczność lokalna za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazuje to miejsce, jako uciążliwe społecznie.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 9

Dzielnicowy, asp. sztab. Radosław Fiebich prowadzi działania priorytetowe związane z włamaniami i kradzieżami z zaparkowanych pojazdów. Problem pojawił się w związku z ostatnimi zdarzeniami, zgłoszeniami mieszkańców ul. Żuławy i ul. Świętokrzyskiej w Gnieźnie, oraz własnymi spostrzeżeniami, parking niestrzeżony pod ,,wiaduktem”, jest miejsce szczególnie zagrożonym. W rejonie parkingu dochodzi do włamań i kradzieży z zaparkowanych pojazdów. Ponadto gromadzą się tam osoby, spożywają alkohol, dewastują oraz zaśmiecanie tereny parkingu. Miejsce wskazane znajduje się w sąsiedztwie placu budowy bloków mieszkalnych przy ul. Żuławy oraz sąsiedztwie Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W związku z powyższym prowadzenie planu działań priorytetowych jest zasadne i wychodzić będzie naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

Plan działań priorytetowych dla dla rejonu służbowego nr 10

Dzielnicowy st. sierż. Rafał Woźniak prowadzi działania priorytetowe w Gnieźnie przy ul. Rynek oraz ulice przyległe - miejsce zagrożone. Na w/w terenie tj. ul. Rynek dochodzi do naruszania przepisów prawa polegających na zatrzymywaniu się pojazdów w miejscu niedozwolonym pomimo widocznych znaków pionowych tj. B-36 „zakaz zatrzymywania się”. W pobliżu znajduje się sklep monopolowy oraz liczne restauracje do których uczęszczają klienci, którzy często parkują pojazdu w tym miejscu. Powyższa ulica wraz z ul. Chrobrego (deptak) to najczęściej uczęszczane miejsca z uwago na pobliskie restauracje, odbywające się tam cykliczne imprezy i wydarzenia. Wiąże się to także z zaśmiecaniem, zakłócaniem ciszy nocnej czy też spożywaniem alkoholu co znajduje potwierdzenie w rozmowie z mieszkańcami pobliskich kamienic. Przywrócenie należytego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wymaga przedsięwzięć realizowanych w formie Planu Działania Priorytetowego.Na podstawie analizy zgłoszonych interwencji oraz informacji przekazanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, że w tym rejonie dochodzi do grupowania się osób nietrzeźwych, które zakłócają porządek publiczny, zaczepiają przechodniów, zaśmiecają wskazane miejsce i spożywają alkohol.

Plan działań priorytetowych dla dla rejonu służbowego nr 11

Dzielnicowy sierż. szt. Maciej Miczyński prowadzi działania priorytetowe, które dotyczą ul. Św. Wawrzyńca 20 w Gnieźnie w obrębie budynku Sanepidu. Tutaj w godzinach popołudniowych i wieczornych dochodzi do grupowania się osób, które wg społeczności lokalnej spożywają alkohol i środki odurzające, zakłócają porządek publiczny i dewastują mienie. Prowadzenie działań w ramach Planu Działania Priorytetowego doprowadzi do przewrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 12

Dzielnicowy, asp. sztab. Paweł Braszka prowadzi działania priorytetowe związane ze spożywaniem alkoholu przy sklepie spożywczym w miejscowości Zdziechowa. Na podstawie zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Zdziechowa, a także rozpoznania rejonu służbowego przez dzielnicowego stwierdzono, że rejon przy sklepie spożywczym w miejscowości Zdziechowa 69 jest miejscem zagrożonym, wymagającym okresowego oddziaływania poprzez podjęcie czynności służbowych w ramach planu priorytetowego. We wskazanym miejscu gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają wskazany teren. W związku z powyższym prowadzenie planu działań priorytetowych jest zasadne i wychodzić będzie naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 13

Dzielnicowy, asp. sztab. Tomasz Pietraszak prowadzi działania priorytetowe związane z problemem gromadzenia się osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny. Problem ten dotyczy miejscowości Strzyżewo Kościelne.
Na podstawie rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami, rozpoznaniem rejonu służbowego przez dzielnicowego oraz zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zdiagnozowano, że rejon przy sklepie spożywczym w miejscowości Strzyżewo Kościelne 18 jest miejscem zagrożonym wymagającym okresowego oddziaływania w ramach planu priorytetowego.
We wskazanym miejscu gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zakłócają spokój i porządek publiczny mieszkańcom, zaśmiecają wskazany teren.
W związku z powyższym prowadzenie planu działań priorytetowego jest zasadne i wychodzić będzie naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
 
źródło: Policja

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Wypadek na skrzyżowaniu w Kiszkowie W sobotę o godz. 17.50 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu w Kiszkowie.... Sobota, 22 lutego 2020
Obywatelskie zatrzymanie w centrum Gniezna! Nastolatek ukradł kobiecie torebkę Dzisiaj ok. godz. 18.00 w centrum Gniezna doszło do obywatelskiego zatrzymania złodzieja torebki. Nastolatek... Sobota, 22 lutego 2020
Próba samobójcza w centrum Gniezna! Mężczyzna chciał skoczyć z 3 piętra Dzisiaj ok. godz. 20.45 służby ratunkowe zostały powiadomione o próbie samobójczej w kamienicy przy... Sobota, 22 lutego 2020
Nagroda za pomoc w ujęciu wandali! Prezydent Gniezna Tomasz Budasz wyznaczył nagrodę 4 tysięcy złotych za pomoc w ujęciu sprawców wandalizmu,... Sobota, 22 lutego 2020