moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Ponad 2 tys. żołnierzy USA w Powidzu! Co dalej z Ośrodkiem Wypoczynkowym i obszarem "Natura 2000"?

Poniedziałek, 18 lutego 2019
 • Ponad 2 tys. żołnierzy USA w Powidzu! Co dalej z Ośrodkiem Wypoczynkowym i obszarem

Baza wojskowa w Powidzu obecnie gości obecnie ok. 700 żołnierzy wojsk sojuszniczych, głównie amerykańskich. Docelowo na terenie obiektu ma przebywać ok. 2 100 mundurowych z za oceanu. Wiąże się to z ogromnym wpływem bazy na środowisko.

Rozbudowa bazy w Powidzu jest ważna z punktu widzenia strategicznego obrony naszego kraju, ale chcielibyśmy, żeby przebiegała w pewnej symbiozie, w sposób zrównoważony, nie naruszając walorów krajobrazowych i turystycznych Ośrodka Wypoczynkowego w Powidzu - mówi posłanka Paulina Hennig-Kloska. Tymczasem wydaje się, że ta symbioza może zostać w sposób istotny naruszona. Docelowo pod bazę ma być wycięte 150 hektarów lasów. W zeszłym roku wycięto 7 hektarów lasów na obszarze chronionym „Natura 2000” plus 8 na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Kompensacja tego ma odbyć się poprzez utworzenie nowego wycinka „Natura 2000” w województwie kujawsko-pomorskim. Prawnie jest to wątpliwe, ale przede wszystkim ta kompensacja została zaplanowana bez udziału samorządu i tamtejszych mieszkańców. (...) Dzisiaj w Powidzu stacjonuje ok. 700 żołnierzy sojuszniczych, natomiast docelowo ma to być ok. 2 tys. żołnierzy plus obsługa techniczna. To wiąże się z dużą urbanizacją tego terenu oraz zwiększeniem ilości zanieczyszczeń, ale także niszczeniem infrastruktury drogowej. Na ten moment Gmina Powidz została pozostawiona sama sobie z kosztami inwestycji jakie będzie trzeba tam przeprowadzić, np. związanymi z rozbudową kanalizacji, oczyszczalni ścieków czy zalesieniem sąsiednich terenów.
 
Zapytanie poselskie skierowane do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka
Jakie działania zostaną podjęte w ramach kompensacji strat środowiskowych, będących następstwem rozbudowy bazy wojskowej na terenie Gminy Powidz w powiecie słupeckim? Na jakie wsparcie finansowe może liczyć samorząd?

Szanowny Panie Ministrze,
kierunki rozwoju Gminy Powidz w powiecie słupeckim, w woj. wielkopolskim to:
z jednej strony - wyjątkowe, chronione tereny przyrodnicze, stanowiące prawie połowę powierzchni gminy - w tym Jezioro Powidzkie, skupiona wokół niego flora i fauna, będące cenną wartością przyrodniczą w skali regionu, a także kraju. Z drugiej zaś strony - baza wojskowa i towarzyszące jej lotnisko z perspektywą rozbudowy w przyszłości obiektów wojskowych dla stacjonujących tam wojsk sojuszniczych z USA.
Warto przy tym pamiętać, że rozbudowa bazy wojskowej to nie tylko szansa na rozwój lecz także źródło poważnych obciążeń dla gminy Powidz i niekorzystnych wpływów na środowisko. Plany jej rozbudowy związane są nieuchronnie z wielohektarowymi wycinkami lasów. A wycinka ta dotyczy nie tylko lasów o znaczeniu gospodarczym, lecz także obszarów chronionych o szczególnej wartości przyrodniczej. Ocenia się, że docelowo będzie wycięte ponad 150 ha lasu.
W 2018 roku, w wyniku rozbudowy bazy wojskowej w Powidzu wycięto już 7 ha w obszarze Natura 2000 - Pojezierze Gnieźnieńskie i 8 ha dodatkowo, na terenu parku krajobrazowego. Tymczasem obowiązek kompensacji przyrodniczej, jest realizowany, w tym przypadku, w postaci utworzenia nowego obszaru Natura 2000 w sąsiednim województwie kujawsko-pomorskim. Decyzja ta budzi duże kontrowersje i sprzeciw samorządu. Tym bardziej, że Gmina nie brała udziału w planowaniu kompensacji i nie była o tym informowana. A i pod względem prawnym decyzja ta nie jest wystarczająca. Mając powyższe na uwadze, trzeba podkreślić także, że Gmina powinna otrzymać, adekwatne do sytuacji, wsparcie finansowe ze strony rządowej.
W obecnej bazie wojskowej stacjonuje ok. 700 amerykańskich żołnierzy. Docelowo przewidywany rozwój bazy zakłada stały pobyt ok. 2000 amerykańskich oraz kilkaset osób obsługi technicznej. Z tego faktu wynika wiele istotnych konsekwencji, m. in. znaczna urbanizacja terenu, wzrost różnego rodzaju zanieczyszczeń (spaliny, ścieki itp.) oraz zużycie infrastruktury w tym np. - drogowej. Niestety wraz z obciążeniami, wynikającymi z rozwoju ww. bazy pojawiają się bariery finansowe. Opłaty związane z odlesianiem lasów, czyli terenów przeznaczonych na rozbudowę bazy, w ogóle nie wracają do Gminy, która ponosi z tego tytułu liczne koszty znacznych rozmiarów na inicjatywy służące środowisku przyrodniczemu. Stąd włodarze gminy, zaniepokojeni perspektywą rosnących obciążeń, przedstawili propozycje mające na celu zmniejszenie strat środowiskowych, związanych z ingerencją w przyrodę, spowodowanych rozbudową bazy wojskowej (w załączniku)
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z poniższymi pytaniami:
1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planując inwestycje wokół rozbudowy bazy wojskowej w Powidzu, bierze pod uwagę konieczność kompensacji strat związanych z wycinką lasów na olbrzymim obszarze i zamierza partycypować w kosztach odtworzenia zalesień? Jeśli tak, to jakie sumy przeznaczono na ten cel i komu je przekazano, bądź komu zostaną przekazane?
2. Planowany, znaczący wzrost ilości stacjonujących w bazie żołnierzy i personelu technicznego wpłynie zapewne na gospodarkę wodną tego terenu. Czy, zatem, w planach inwestycji związanych z rozbudową ww. bazy wojskowej został uwzględniony projekt budowy oczyszczalni ścieków lub wsparcie takiego projektu? Jeśli tak to jakie kwoty przeznaczono na ten cel i kto tę inwestycje poprowadzi?
3. Czy z uwagi na zwiększoną ilość ciężkich pojazdów wojskowych oraz osobowych przemieszczających się po drogach gminnych, Ministerstwo zamierza partycypować w kosztach utrzymania okolicznych dróg dojazdowych do bazy, a w szczególności gminnych i powiatowych? Jakie środki finansowe zostaną przeznaczone na ten cel i kto będzie ich dysponentem? A jeśli Ministerstwo nie planuje dofinansowania w tym zakresie, to w jaki sposób zamierza zrekompensować zarządcy dróg ich zużycie, żeby nie powiedzieć dewastację?
4. Czy gmina Powidz z racji znacznego powiększenia infrastruktury wojskowej oraz liczebności stacjonujących tam wojsk, obsługi i sprzętu (zarówno polskich jak i sojuszniczych) otrzyma rekompensatę finansową i wsparcie ze strony Ministerstwa?
5. Czy Ministerstwo planuje w inny sposób wesprzeć subregion w związku z planowanym rozwojem bazy w Powidzu, jeśli tak, to jakie działania są zaplanowane i jakie środki są na to przeznaczone i dla jakich instytucji?
Paulina Hennig-Kloska
Posłanka RP


tekst: Andrzej Bukowski
foto: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(11)

 • 03.03.2019 12:46  Odpowiedz na komentarz

  Precz z Polski ŻYDOWSKo AMERYKAŃSKo ARMIo biorąca udział w holokauście który trwa na narodzie PALESTYŃSKIm popieranie wrogów całego ŁADU światowego kiedyś wam ktoś WYPOMni. Jeszcze będzie tak że nas ta armia będzie pacyfikować.

 • 22.02.2019 19:44  Odpowiedz na komentarz

  Dlaczego wszyscy uciekają do ameryki,A do rosji nas polaków wywożono. Ameryka oparta jest na bibli,a nie na KATOLICYZMIE dlatego jest wolna

 • 22.02.2019 19:33  Odpowiedz na komentarz

  Ameryko bron nas przed KATOLOKOMUNą

 • 22.02.2019 10:53  Odpowiedz na komentarz

  Czas się przebudzic

 • 20.02.2019 09:56  Odpowiedz na komentarz

  Wyciąć 170 ha lasu żeby przyjąć 1400 amerykanów to jest szydera...

 • 19.02.2019 23:03  Odpowiedz na komentarz

  Litoś i hahahaha. Hennig kloskę z nowoczesnej wzieliscie na obronę. To już lepiej było strzelić sobie w skroń :)
  Pisze się do POSŁA/senatora obecnej władzy a nie do przystawek opozycji.

 • 19.02.2019 21:56  Odpowiedz na komentarz

  Powtorka z historii z poprzedniego stulecia i dalej zadnych wnioskow

 • 18.02.2019 21:41  Odpowiedz na komentarz

  Znaleźli sobie plac zabaw. Kto im na to pozwolił?

 • 18.02.2019 13:41  Odpowiedz na komentarz

  Szkoda ,że nikt nie dołączył listu do donalda trumpa.

  18.02.2019 18:57

  Donald ma to gdzieś

 • Brawo Pani poseł. Tutaj przyznaję Pani rację. Obecnie ww. Żołnierze kojarzą mnie sie z degradacją środowiska i niszczeniem dróg.

PODOBNE TEMATY
Żołnierze z Powidza przeszli szkolenie ze "specjalsami" Kilkudniowe intensywne szkolenie nad morzem z wykorzystaniem śmigłowców Mi-17 odbyli żołnierze 7. Eskadry... Wtorek, 16 czerwca 2020
Upamiętnili lotników, którzy zginęli w Powidzu 13 czerwca 2020 r. przypada dziewiętnasta rocznica katastrofy samolotu SU-22, do której doszło w Powidzu. Wtorek, 16 czerwca 2020
Powidzkie Herculesy w ćwiczeniu DEFENDER-Europe 20+ Pięć samolotów CASA C-295M oraz dwa C-130E Hercules z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego wykonały... Czwartek, 11 czerwca 2020
9. Akcja Serce w tym roku i 6. w wykonaniu powidzkich lotników 19 maja załoga 33. Bazy Lotnictwa Transportowego zrealizowała Akcję Serce. To dziewiąty w tym roku lot... Wtorek, 19 maja 2020