Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Ponad 2 tys. żołnierzy USA w Powidzu! Co dalej z Ośrodkiem Wypoczynkowym i obszarem "Natura 2000"?

Poniedziałek, 18 lutego 2019
 • Ponad 2 tys. żołnierzy USA w Powidzu! Co dalej z Ośrodkiem Wypoczynkowym i obszarem

Baza wojskowa w Powidzu obecnie gości obecnie ok. 700 żołnierzy wojsk sojuszniczych, głównie amerykańskich. Docelowo na terenie obiektu ma przebywać ok. 2 100 mundurowych z za oceanu. Wiąże się to z ogromnym wpływem bazy na środowisko.

Rozbudowa bazy w Powidzu jest ważna z punktu widzenia strategicznego obrony naszego kraju, ale chcielibyśmy, żeby przebiegała w pewnej symbiozie, w sposób zrównoważony, nie naruszając walorów krajobrazowych i turystycznych Ośrodka Wypoczynkowego w Powidzu - mówi posłanka Paulina Hennig-Kloska. Tymczasem wydaje się, że ta symbioza może zostać w sposób istotny naruszona. Docelowo pod bazę ma być wycięte 150 hektarów lasów. W zeszłym roku wycięto 7 hektarów lasów na obszarze chronionym „Natura 2000” plus 8 na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Kompensacja tego ma odbyć się poprzez utworzenie nowego wycinka „Natura 2000” w województwie kujawsko-pomorskim. Prawnie jest to wątpliwe, ale przede wszystkim ta kompensacja została zaplanowana bez udziału samorządu i tamtejszych mieszkańców. (...) Dzisiaj w Powidzu stacjonuje ok. 700 żołnierzy sojuszniczych, natomiast docelowo ma to być ok. 2 tys. żołnierzy plus obsługa techniczna. To wiąże się z dużą urbanizacją tego terenu oraz zwiększeniem ilości zanieczyszczeń, ale także niszczeniem infrastruktury drogowej. Na ten moment Gmina Powidz została pozostawiona sama sobie z kosztami inwestycji jakie będzie trzeba tam przeprowadzić, np. związanymi z rozbudową kanalizacji, oczyszczalni ścieków czy zalesieniem sąsiednich terenów.
 
Zapytanie poselskie skierowane do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka
Jakie działania zostaną podjęte w ramach kompensacji strat środowiskowych, będących następstwem rozbudowy bazy wojskowej na terenie Gminy Powidz w powiecie słupeckim? Na jakie wsparcie finansowe może liczyć samorząd?

Szanowny Panie Ministrze,
kierunki rozwoju Gminy Powidz w powiecie słupeckim, w woj. wielkopolskim to:
z jednej strony - wyjątkowe, chronione tereny przyrodnicze, stanowiące prawie połowę powierzchni gminy - w tym Jezioro Powidzkie, skupiona wokół niego flora i fauna, będące cenną wartością przyrodniczą w skali regionu, a także kraju. Z drugiej zaś strony - baza wojskowa i towarzyszące jej lotnisko z perspektywą rozbudowy w przyszłości obiektów wojskowych dla stacjonujących tam wojsk sojuszniczych z USA.
Warto przy tym pamiętać, że rozbudowa bazy wojskowej to nie tylko szansa na rozwój lecz także źródło poważnych obciążeń dla gminy Powidz i niekorzystnych wpływów na środowisko. Plany jej rozbudowy związane są nieuchronnie z wielohektarowymi wycinkami lasów. A wycinka ta dotyczy nie tylko lasów o znaczeniu gospodarczym, lecz także obszarów chronionych o szczególnej wartości przyrodniczej. Ocenia się, że docelowo będzie wycięte ponad 150 ha lasu.
W 2018 roku, w wyniku rozbudowy bazy wojskowej w Powidzu wycięto już 7 ha w obszarze Natura 2000 - Pojezierze Gnieźnieńskie i 8 ha dodatkowo, na terenu parku krajobrazowego. Tymczasem obowiązek kompensacji przyrodniczej, jest realizowany, w tym przypadku, w postaci utworzenia nowego obszaru Natura 2000 w sąsiednim województwie kujawsko-pomorskim. Decyzja ta budzi duże kontrowersje i sprzeciw samorządu. Tym bardziej, że Gmina nie brała udziału w planowaniu kompensacji i nie była o tym informowana. A i pod względem prawnym decyzja ta nie jest wystarczająca. Mając powyższe na uwadze, trzeba podkreślić także, że Gmina powinna otrzymać, adekwatne do sytuacji, wsparcie finansowe ze strony rządowej.
W obecnej bazie wojskowej stacjonuje ok. 700 amerykańskich żołnierzy. Docelowo przewidywany rozwój bazy zakłada stały pobyt ok. 2000 amerykańskich oraz kilkaset osób obsługi technicznej. Z tego faktu wynika wiele istotnych konsekwencji, m. in. znaczna urbanizacja terenu, wzrost różnego rodzaju zanieczyszczeń (spaliny, ścieki itp.) oraz zużycie infrastruktury w tym np. - drogowej. Niestety wraz z obciążeniami, wynikającymi z rozwoju ww. bazy pojawiają się bariery finansowe. Opłaty związane z odlesianiem lasów, czyli terenów przeznaczonych na rozbudowę bazy, w ogóle nie wracają do Gminy, która ponosi z tego tytułu liczne koszty znacznych rozmiarów na inicjatywy służące środowisku przyrodniczemu. Stąd włodarze gminy, zaniepokojeni perspektywą rosnących obciążeń, przedstawili propozycje mające na celu zmniejszenie strat środowiskowych, związanych z ingerencją w przyrodę, spowodowanych rozbudową bazy wojskowej (w załączniku)
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z poniższymi pytaniami:
1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planując inwestycje wokół rozbudowy bazy wojskowej w Powidzu, bierze pod uwagę konieczność kompensacji strat związanych z wycinką lasów na olbrzymim obszarze i zamierza partycypować w kosztach odtworzenia zalesień? Jeśli tak, to jakie sumy przeznaczono na ten cel i komu je przekazano, bądź komu zostaną przekazane?
2. Planowany, znaczący wzrost ilości stacjonujących w bazie żołnierzy i personelu technicznego wpłynie zapewne na gospodarkę wodną tego terenu. Czy, zatem, w planach inwestycji związanych z rozbudową ww. bazy wojskowej został uwzględniony projekt budowy oczyszczalni ścieków lub wsparcie takiego projektu? Jeśli tak to jakie kwoty przeznaczono na ten cel i kto tę inwestycje poprowadzi?
3. Czy z uwagi na zwiększoną ilość ciężkich pojazdów wojskowych oraz osobowych przemieszczających się po drogach gminnych, Ministerstwo zamierza partycypować w kosztach utrzymania okolicznych dróg dojazdowych do bazy, a w szczególności gminnych i powiatowych? Jakie środki finansowe zostaną przeznaczone na ten cel i kto będzie ich dysponentem? A jeśli Ministerstwo nie planuje dofinansowania w tym zakresie, to w jaki sposób zamierza zrekompensować zarządcy dróg ich zużycie, żeby nie powiedzieć dewastację?
4. Czy gmina Powidz z racji znacznego powiększenia infrastruktury wojskowej oraz liczebności stacjonujących tam wojsk, obsługi i sprzętu (zarówno polskich jak i sojuszniczych) otrzyma rekompensatę finansową i wsparcie ze strony Ministerstwa?
5. Czy Ministerstwo planuje w inny sposób wesprzeć subregion w związku z planowanym rozwojem bazy w Powidzu, jeśli tak, to jakie działania są zaplanowane i jakie środki są na to przeznaczone i dla jakich instytucji?
Paulina Hennig-Kloska
Posłanka RP


tekst: Andrzej Bukowski
foto: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(11)

 • 03.03.2019 12:46  Odpowiedz na komentarz

  Precz z Polski ŻYDOWSKo AMERYKAŃSKo ARMIo biorąca udział w holokauście który trwa na narodzie PALESTYŃSKIm popieranie wrogów całego ŁADU światowego kiedyś wam ktoś WYPOMni. Jeszcze będzie tak że nas ta armia będzie pacyfikować.

 • 22.02.2019 19:44  Odpowiedz na komentarz

  Dlaczego wszyscy uciekają do ameryki,A do rosji nas polaków wywożono. Ameryka oparta jest na bibli,a nie na KATOLICYZMIE dlatego jest wolna

 • 22.02.2019 19:33  Odpowiedz na komentarz

  Ameryko bron nas przed KATOLOKOMUNą

 • 22.02.2019 10:53  Odpowiedz na komentarz

  Czas się przebudzic

 • 20.02.2019 09:56  Odpowiedz na komentarz

  Wyciąć 170 ha lasu żeby przyjąć 1400 amerykanów to jest szydera...

 • 19.02.2019 23:03  Odpowiedz na komentarz

  Litoś i hahahaha. Hennig kloskę z nowoczesnej wzieliscie na obronę. To już lepiej było strzelić sobie w skroń :)
  Pisze się do POSŁA/senatora obecnej władzy a nie do przystawek opozycji.

 • 19.02.2019 21:56  Odpowiedz na komentarz

  Powtorka z historii z poprzedniego stulecia i dalej zadnych wnioskow

 • 18.02.2019 21:41  Odpowiedz na komentarz

  Znaleźli sobie plac zabaw. Kto im na to pozwolił?

 • 18.02.2019 13:41  Odpowiedz na komentarz

  Szkoda ,że nikt nie dołączył listu do donalda trumpa.

  18.02.2019 18:57

  Donald ma to gdzieś

 • Brawo Pani poseł. Tutaj przyznaję Pani rację. Obecnie ww. Żołnierze kojarzą mnie sie z degradacją środowiska i niszczeniem dróg.

PODOBNE TEMATY
W Ruchocinku powstaje elektrownia fotowoltaiczna W Ruchocinku (gmina Witkowo) trwa budowa elektrowni fotowoltaicznej. Na obszarze w sumie ponad 3 hektarów... Poniedziałek, 24 czerwca 2019
Mateusz Gessler w Jankowie Dolnym, czyli festyn jakiego jeszcze nie było! W niedzielę, w Jankowie Dolnym odbył się Festyn Rodzinny. Przez imprezę przewinęło się kilka tysięcy... Środa, 19 czerwca 2019
Bieg Pamięci Lotników 13 czerwca na terenie 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego odbyła się kolejna, szósta już edycja... Piątek, 14 czerwca 2019
Ze Zdziechowy wyruszył ułański rajd konny W poniedziałek w Zdziechowie wystartował rajd konny zorganizowany przez Polski Klub Kawaleryjski. Rajd... Poniedziałek, 3 czerwca 2019