moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Bezpieczeństwo pożarowe w czasie żniw

Czwartek, 7 lipca 2011
 • Bezpieczeństwo pożarowe w czasie żniw

Okres żniw to czas wzmożonej pracy strażaków, którzy bardzo często interweniują w wyniku wypadków czy pożarów przy pracach żniwnych. Bardzo często wypadkom ulegają dzieci, które pozostawione bez opieki na miejsce zabaw wybierają niebezpieczne miejsca. Dlatego podczas prac żniwnych należy przestrzegać podstawowych zasad, które pomogą zminimalizować możliwość wystąpienia zagrożenia.

Dotychczas Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości nie mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów było dopuszczalne. Obecnie zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!

Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

 • miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania wyposażyć w gaśnice (proszkowa, pianowa) oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru,
 • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
 • przestrzegać zakazu używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów,
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony, minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 • zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
 • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych, nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
Takie zabezpieczenie ze strony rolników i podjęcie działań przed przybyciem jednostek straży pożarnej może znacznie ograniczać wysokość strat.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 • od budynków wykonanych z materiałów: palnych - 30 m, niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
 • od dróg publicznych i torów kolejowych- 30 m,
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m,
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
 • od lasów i terenów zalesionych - 100 m,
 • między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000m2 lub kubatury 5000m3. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

źródło: www.gniezno.psp.wlkp.pl

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Wszystkich Świętych z Zieloną Fabryką Tradycja odwiedzin grobów naszych bliskich zmarłych w Polsce jest bardzo silna. Dzień Wszystkich Świętych... Wtorek, 27 października 2015
Tajemniczy kwadrat Od czwartku na ulicach Gniezna pojawiły się enigmatyczne kwadraty, które wzbudzają zainteresowanie mieszkańców... Środa, 26 czerwca 2013
Kocie piękności w Gnieźnie Stowarzyszenie Hodowców Kotów organizuje Pokaz Kotów Rasowych, który odbędzie się 23 września w Gnieźnie... Niedziela, 23 września 2012
Premiera nowej płyty Macieja Braciszewskiego "Anno Domini 966" - właśnie tak brzmi tytuł pierwszej części tryptyku opowiadającego historię początków... Czwartek, 29 grudnia 2011