moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Piątek, 1 lipca 2011
  • Sesja Rady Miejskiej w Witkowie

We wtorek, 28 czerwca w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Głównymi tematami wtorkowego posiedzenia były: stan przygotowań do sezonu letniego w Skorzęcinie oraz zabezpieczenie porządku publicznego w okresie wakacyjnym. Jednak najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Szkudlarkowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Obrady rozpoczęły się tradycyjnie od zapytań i interpelacji. Radny Łukasz Grabowski zapytał o możliwości jakie mają mieszkańcy, którzy nie chcą by w pobliżu ich posesji powstawały elektrownie wiatrowe, a radny Paweł Skudzawski poruszył sprawę zakazu wprowadzania psów na teren parku przy ul. Słowackiego. Marek Sucholas interpelował natomiast w kwestii ustawienia kolejnej lampy przy ul. Jana Pawła II, a obecna na posiedzeniu radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - Krystyna Żok pytała o możliwość zwiększenia liczby drużyn ratowniczych na terenie kąpieliska w Skorzęcinie. W odpowiedzi na te sugestie burmistrz Krzysztof Szkudlarek poinformował, a każda osoba będąca stroną będzie miała możliwość odwołania się od ostatecznej decyzji, o budowie elektrowni wiatrowych oraz zapewnił, że zainterweniuje w sprawie zakazu wprowadzania psów do parku przy ul. Słowackiego i ustawienia nowej lampy przy ul. Jana Pawła II. W odniesieniu do interpelacji radnej Krystyny Żok poinformował, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami WOPR- u oraz starostą powiatu, podczas którego przedyskutowana zostanie kwestia zwiększenia liczby drużyn ratowniczych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Następnie burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, po czym informację o przygotowaniu do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie zaprezentował dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji - Stanisław Rajkowski. Dyrektor OKSiR-u obszernie omówił cykl przygotowań do tegorocznego sezonu przytaczając okresy, w których wykonywane były konkretne prace. Poinformował także, iż zwiększona została liczba ratowników pracujących na stałe w ośrodku z pięciu, do siedmiu osób. Zgromadzeni na sali obrad dowiedzieli się również, że na terenie ośrodka zapewniona będzie ciągła opieka ambulatoryjna, a nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwać będą druhowie OSP Witkowo i OSP Skorzęcin. Dyrektor wyraził również zadowolenie z tempa i skuteczności tegorocznych przygotowań oraz z faktu, iż zostały one pozytywnie ocenione przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
Kolejnym punktem wtorkowych obrad była informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji w Witkowie do zabezpieczenia porządku publicznego w okresie letnim, z którą zebranych zapoznał Jan Rabiej - komendant witkowskiego komisariatu. W swoim wystąpieniu przedstawił on informację dotyczącą stanu osobowego komisariatu policji oraz zapewnił, że w sezonie letnim priorytetem dla witkowskich policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa w Skorzęcinie. Zadeklarował również, że turyści mogą czuć się w ośrodku bezpiecznie gdyż patrole stale przebywają na jego terenie, a pomocą służą także funkcjonariusze z Gniezna i Poznania. Po wystąpieniu komendanta burmistrz Krzysztof Szkudlarek zaprezentował sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo”, po którym do swojej pracy przystąpili radni. Przyjęli oni szereg uchwał, które dotyczyły m.in.: powierzenia Gminie Orchowo prowadzenia domu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 1268/6, 1268/7, 1268/8, 1268/9, 1268/10, 1280/4 , 1280/5 położonych w Witkowie, ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu. Ponadto radni uchwalili Statut Gminy i Miasta, dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wybrali zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, w skład którego weszli: Łukasz Grabowski, Marek Sucholas, Adam Kowalski oraz Marian Walczak.
Ostatnim, a zarazem najważniejszym punktem wtorkowych obrad było podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z tytułu wykonania budżetu za 2010r. Procedura absolutoryjna rozpoczęła się od zatwierdzenia przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, które zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Następnie Henryk Mucha - przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek komisji w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium, który również został pozytywnie zaopiniowany przez RIO. Po zakończeniu procedury wstępnej przyszedł czas na głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało dwunastu radnych, a trzech wstrzymało się od głosu. Burmistrz Krzysztof Szkudlarek był bardzo zadowolony z faktu otrzymania absolutorium i gorąco podziękował swoim współpracownikom. Dziękuję radnym, którzy udzielili mi absolutorium, bo dla każdego burmistrza jest to najważniejsza sprawa - mówi Krzysztof Szkudlarek. Chcę jednak powiedzieć, że to jest nasze absolutorium, a nie tylko moje bo bez właściwej współpracy nie byłoby sukcesów. Założyliśmy sobie trudny i ambitny budżet i bardzo się cieszę, że udało nam się wykonać go tak dobrze. Zawsze ceniłem i cenię sobie współpracę z radą. Dziękuję wszystkim współpracownikom oraz sołtysom. Dziękuję za poparcie i obiecuję, że współpraca przy realizacji tegorocznego budżetu będzie równie owocna. Warto zaznaczyć, że dochody Gminy Witkowo w 2010r. wyniosły 34 717 073,16 zł, a wydatki 40 126 667,73 zł. Deficyt liczył natomiast 5 409 594,57 zł. Dobra współpraca burmistrza z radą oraz pracownikami urzędu pozwoliła na wykonanie dochodów budżetu w 99%, a wydatków w 94,8 % oraz wpłynęła na uzyskanie bardzo dobrej opinii z tytułu wykonania budżetu wystawionej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

źródło: www.witkowo.pl

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Samolot Dromader opryskuje lasy Nadleśnictwo Gniezno prowadzi akcję chemicznego zabiegu ratowniczego w lasach na podległym terenie.... Czwartek, 21 maja 2020
16-latek pobity przez grupę mężczyzn! Sportowiec musiał przerwać treningi We wtorek, 28 kwietnia, ok. godz. 17.00 na ul. Zamiejskiej w Gnieźnie doszło do pobicia 16-letniego... Wtorek, 5 maja 2020
Pracowity weekend Wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego Okres długiego weekendu był czasem intensywnej pracy patroli z Wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego.... Wtorek, 5 maja 2020
Dzielnicowy z Czerniejewa realizuje zadanie priorytetowe Dzielnicowy rejonu nr I gmina Czerniejewo informuje o wdrożeniu "Planu Działania Priorytetowego" w miejscowości... Wtorek, 5 maja 2020