moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Aktualności Straży Miejskiej

Czwartek, 30 czerwca 2011
 • Aktualności Straży Miejskiej

W dalszym ciągu trwa akcja mająca na celu wyeliminowanie parkowania na zatokach autobusowych MPK. Po kilku miesiącach wspólnych działań Straży Miejskiej i Nadzoru Ruchu MPK sytuacja w tej kwestii uległa znacznej poprawie. Jednakże nadal oblegana jest zatoka autobusowa przy ul. Dąbrówki i zatoki na ul. Budowlanych.

„Bezpieczne wakacje”

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” Straż Miejska przez  cały okres trwania letniej przerwy wakacyjnej będzie zwracała szczególna uwagę m.in. na:
 • Tereny boisk szkolnych, placówek oświatowych oraz placów zabaw ze szczególnym zwróceniem uwagi na wszelkie przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz niszczenia mienia (np. palenie ognisk na boiskach, spożywanie alkoholu itp.);
 • Osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych tj. rejonach sklepów spożywczych i ich otoczeniu, w parkach, skwerach, placach zabaw, ogródkach jordanowskich itp.;
 • Tereny wokół obszarów wodnych - niedopuszczenie do kąpieli w miejscach niedozwolonych;
 • Osoby nieletnie przebywające bez opieki osób dorosłych, niedopuszczenie do zakłócania spokoju i porządku publicznego na plaży, przeciwdziałanie kradzieżom i włamaniom oraz niszczeniu mienia na terenie kąpieliska, drogach dojazdowych i parkingach;
 • Bezpieczeństwo podczas imprez kulturalno - oświatowych oraz sportowych: festyny osiedlowe, biegi uliczne, koncerty muzyczne itp;
 • Rowerzystów naruszających przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, jeżdżących po chodnikach i tym samym stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu;
 • Dzieci przebywające bez nadzoru osób dorosłych - szczególnie bawiące się w pasie drogowym;
 • Osoby niepełnoletnie - w szczególności po godz. 22.00;
 • Miejsca gromadzenia się młodzieży (okolice dworca PKP i PKS, parki, skwery, tereny nad jeziorami, puby, dyskoteki, boiska szkolne, tereny przed blokami, ogródki jordanowskie itp.);
 • Wszelkie przypadki niezachowania zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia poprzez ich właścicieli bądź osoby sprawujące nadzór oraz nie sprzątanie po psie;
 • Prawidłowe oznakowanie ulic w otoczeniu placówek oświatowych;
 • Sprawców  wszelkich wykroczeń drogowych popełnianych na terenie miasta;

Akcja „Pet”

Rozpoczęła się kolejna akcja Straży Miejskiej mająca na celu  poprawienie wizerunku naszego miasta. Piękna pogoda skłania wiele osób  do odpoczynku na ławkach. Niestety osoby palące  papierosy  wyrzucają ich niedopałki najczęściej wprost pod nogi, pomimo że kosz niejednokrotnie jest tuż obok… Najgorzej sytuacja wygląda obok przystanków autobusowych i na wszystkich skwerach w centrum miasta. Strażnicy Miejscy podczas patroli prewencyjnych będą zwracali więc szczególną uwagę na wszystkie osoby zanieczyszczające w ten sposób nasze miasto. Zanieczyszczanie bądź zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności jest wykroczeniem za które można otrzymać mandat karny do 500 zł (art.145 k.w.).

Kratki Piwniczne i nie tylko…

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku w jej obrębie. Dotyczy to także kratek piwnicznych przylegających do posesji. W czasie rutynowych patroli Straży Miejskiej będą one systematycznie sprawdzane. Strażnicy  będą również sprawdzali porządek na podwórkach i wewnątrz posesji. Wszystkie osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości i nie wywiązujące się ze swoich obowiązków będą musiały liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatów karnych.

Z książki interwencji Straży Miejskiej

W minionym tygodniu zostały m.in. przyjęte następujące interwencje:
24.06.2011r.
ul. Ludwiczaka - zdechły pies;
ul. Pułkowa - spalanie śmieci w piecu c.o;
Wysoka trawa - ul. Dalkoska;
ul. Grzybowo - pojazd na skrzyżowaniu dróg oraz spożywanie alkoholu;
25.06.2011r.
ul. Mickiewicza - przewrócone 2 kosze na odpady plastikowe;
ul. Sikorskiego - potrącony kot;
27.06.2011r.
ul. Akacjowa - mycie auta pod domem;
ul. Rynek - mężczyzna śpiący na ławce;
ul. Rynek - wystające 2 metalowe bolce z płyty rynku;
ul. Odległa - spalanie śmieci;
ul. Dąbrowskiego - zaniedbany, śpiący mężczyzna na terenie prywatnej posesji;
ul. Roosevelta - duże ilości śmieci za sklepem spożywczym;
ul. Konopnickiej - libacje alkoholowe;
ul. Paczkowskiego - duże ilości śmieci i gruzu;
28.06.2011r.
ul. Cierpięgi - zastawiony wyjazd z posesji;
ul. Św. Michała - pojazd posiadający znamiona wraku.
Straż Miejska

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Nielegalne składowisko w Mnichowie! WIOŚ kontroluje i nakłada kary, Urząd Gminy Gniezno milczy Jeszcze przed rokiem 2015 w Mnichowie powstało dzikie składowisko żwiru, ziemi, gruzu, tłucznia, drzewa... Wtorek, 19 maja 2020
16-latek pobity przez grupę mężczyzn! Sportowiec musiał przerwać treningi We wtorek, 28 kwietnia, ok. godz. 17.00 na ul. Zamiejskiej w Gnieźnie doszło do pobicia 16-letniego... Wtorek, 5 maja 2020
Pracowity weekend Wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego Okres długiego weekendu był czasem intensywnej pracy patroli z Wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego.... Wtorek, 5 maja 2020
Dzielnicowy z Czerniejewa realizuje zadanie priorytetowe Dzielnicowy rejonu nr I gmina Czerniejewo informuje o wdrożeniu "Planu Działania Priorytetowego" w miejscowości... Wtorek, 5 maja 2020