Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Czy gnieźnieńska chirurgia faktycznie odzyskała swoje dobre imię?

Wtorek, 2 października 2018
 • Czy gnieźnieńska chirurgia faktycznie odzyskała swoje dobre imię?

Z danych otrzymanych ze szpitala wynika, że ilość pacjentów hospitalizowanych i operowanych na oddziale chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej spadła o 185 osób między rokiem 2017 a 2015, a w poradni chirurgii ogólnej o 3 650 osób. Spadki istotne były już widoczne w roku 2016.

Przyczyny takich spadków mogą być dwie:
 • spadła dostępność usług - brak lekarzy, dostępność sali operacyjnej itd.
 • spadła jakość usług przez co pacjenci wybierają inne poradnie czy szpitale.

Wraz ze spadkiem liczby pacjentów rosną nam koszty funkcjonowania chirurgii i pogarsza się rachunek ekonomiczny oddziału:
 • w 2015 roku strata na oddziale wyniosła - 459,3 tys. zł
 • w 2016 prawie -1,3 mln złotych - w tym roku na oddziale zanotowano spadek pacjentów o 126 osób na oddziale i wzrost kosztów o 1 mln zł
 • a w 2017 do dziś nie dostałam danych, choć wnioskuję o nie od 27 sierpnia 2018 roku.

Źródła wewnątrz szpitala mówią, że w placówce dużo więcej niż kiedyś zleca się badań na zewnątrz, że dyrekcja stawia na zabiegi dedykowane dla szpitali specjalistycznych, które często są realizowane kosztem bieżącej obsługi mieszkańców powiatu i zabezpieczeniem ich podstawowych potrzeb medycznych. Poza tym, na rachunek ekonomiczny rzutować może też kwestia zmian na chirurgii, która od 2 lat jest obsługiwana przez firmę pośredniczącą.

Sytuacja finansowa szpitala - czy rada powinna przygotować pieniądze na uzupełnienie kasy szpitala?
Sytuacja finansowa Szpitala Pomnik Chrztu Polski jest trudna. Biegły rewident, który zatwierdzał sprawozdanie roczne za rok 2017 ujął "zwracamy uwagę na trudną sytuację ekonomiczno-finansową jednostki, która może niekorzystnie wpływać na prowadzenie niezakłóconej działalności gospodarczej w kolejnym okresie" - co w rozumieniu codziennym oznacza, że szpital może mieć problemy z płynnością finansową i co za tym idzie regulowaniem swoich zobowiązań.

Czy w ostatnich latach problemy się nawarstwiają?

Biorąc pod uwagę działalność podstawową placówki strata ostatnich lat wygląda następująco:
 • Rok 2015: - 1 271 708,32
 • Rok 2016: - 2 250 507,87
 • Rok 2017: - 6 027 693,28
 • A połowa 2018 roku - 3 340 370,07 co przy cały roku analogicznym da - 6,6 mln.

Badając sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku Regionalna Izba Obrachunkowa podkreśla, że strata na działalności gospodarczej za I półrocze 2018 roku wyniosła 3.364.651,07 przy planowanej na rok 2018 stracie 2.950.696,82, a zatem istnieje zagrożenie, iż w 2018 roku budżet powiatu gnieźnieńskiego może stosownie do przepisów art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej zostać obciążony wydatkami bieżącymi na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala w Gnieźnie.

Co dokładnie mówi przepis wskazany przez RIO?
1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w art. 57 zwiększanie funduszu zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 1.
2. Podmiot tworzący jest obowiązany w terminie:
1) 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
2) 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 wydać rozporządzenie, zarządzenie albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 
RIO dostrzega też wysoki poziom zobowiązań nie zapłaconych w terminie. Stan zobowiązań na dzień sprawozdania finansowego dziś omawianego wynosi 15,6 mln, w tym zobowiązań z tytułu dostaw i usług 9,5 mln, w tym 4,5 mln po terminie.

WNIOSKI I PODSUMOWANIE:
TRZEBA DOSYPAĆ PIENIĘDZY DO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POZIOMIE KRAJOWYM ALE NIM RZĄD TEGO NIE UCZYNI RADA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO POWINNA PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA CZĘŚCIOWE PRZEJĘCIE UTRZYMANIA SZPITALA I POKRYWANIE GENEROWANYCH STRAT.

TRZEBA POPRAWIĆ JAKOŚĆ GOSPODAROWANIA - PRZYKŁAD GNIEŹNIEŃSKIEJ CHIRURGII - NIEPOKOJĄCY SPADEK ILOŚCI PACJENTÓW I WZROST KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA - SPADEK JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE PODSTAWOWEGO ZABEPIECZENIA USŁUG O CZY CORAZ CZESCIEJ MÓWIĄ MIESZKAŃCY.

Z danych, które otrzymałam od dyrektora Bestwiny wynika, że nastąpił spadek liczby pacjentów przyjmowanych m.in. w poradni chirurgii ogólnej i na oddziale chirurgicznym - mówi Paulina Hennig-Kloska, posłanka Nowoczesnej. Taka sytuacja może być podyktowana dwoma czynnikami: albo spadła jakość oferowanych usług przez gnieźnieński szpital i mieszkańcy wybierają inne szpitale/poradnie lub spadła dostępność miejsc w poradni i na oddziale, przez co jesteśmy poniekąd zmuszeni do rejestrowania się w innych szpitalach. Moim zdaniem Rada Powiatu Gnieźnieńskiego powinna zwrócić się do dyrektora ZOZ-u z żądaniem wyjaśnienia takiego stanu rzeczy.
tekst: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(24)

 • Pani paulino.a kiedy w końcu się dowiemy na co były wydawane pieniądze w starostwie?.Mam tu na myśli ile pieniędzy zostało wydanych na premie dla urzędników czy na dyrektorów tam pracujących.Uważam że gnieźnianie mają prawo wiedzieć na co szły pieniądze podatnika.

  08.10.2018 09:57

  Ile nagród dostali Pietrzak-Sikorska i Makohoński? Budasz udostępnił info o każdym dyrektorzy z osobna. Startują w wyborach mamy prawo wiedzieć ile otrzymali

 • 06.10.2018 17:44  Odpowiedz na komentarz

  Pani poseł , niemniej rozumie pani że takie informacje medialne tuż przed wyborami przez nas wyborców odbierane są jednoznacznie jako potrzeba chwili

 • 06.10.2018 00:40  Odpowiedz na komentarz

  To prawda, milczą wiec pewnie nic nie maja na swoja obronę a prawda jest jesczez gorsza niż widać.

 • 05.10.2018 17:01  Odpowiedz na komentarz

  Dlaczego w obliczu ujawnienia takich problemów szpitala milczy rada i zarząd powiatu , milczy rada spoleczna ZOZ oraz związki zawodowe?

 • 05.10.2018 12:15  Odpowiedz na komentarz

  Kiedy poznamy prawdę w sprawie systemu poboru opłat za śmieci w mieście Gnieźnie. Kiedy dowiemy się całej prawdy o nieszczelności tego systemu, od kiedy to trwało, ile mniej pieniążków do kasy miasta wpłynęło , kto nie dopilnował , czy już uszczelniono te opłaty, czy obniżone zostaną opłaty które zostały podwyższone dla zbilansowania czy tam w imię solidarności czy jakoś tak ?

 • 05.10.2018 06:56  Odpowiedz na komentarz

  A jak tam zadłużenie w magistracie , jak tam przeprowadzane nabory i konkursy na zajmowane stanowiska urzędnicze

 • Durnota płynąca z waszych komentarzy przeraża ! Sami fachowcy od zarządzania szpitalami ! Wygrajcie sobie wybory i zarządzajcie po swojemu. Poprzednia kadencja pokazała waszą nieudolność ! Nic nie zrobiliście a jedynie zadłużaliście szpital ! Nic nie zbudowaliście, zwolniliście 70 osób (które wam tego nigdy nie wybaczą !) i teraz macie śmiałość krytykować ! Żenada !!! Wstydu nie macie !

  01.11.2018 22:07

  A pana podpisu pod tymi zwolnieniami nie było?

  05.10.2018 00:27

  Ale do kogo Pan pisze do Pani poseł, która nigdy nie miała nic wspólnego ze starostwem czy do pana posła Ostrowskiego który wspólnie z dyr Pilarczykiem wybrał generalnego wykonawcę w postaci firmy bez doświadczenia w dużych projektach budowlanych?

 • Budują szpital to i może się zadłużają , nie wiem nie znam się na tym , a może faktycznie tam coś źle się dzieje. Jednak ewidentnie nasuwa się pytanie, dlaczego takie info dopiero teraz , na ostatnią chwilę przed wyborami. Przecież wybieraliśmy do rad, sejmu, senatu ludzi którzy w naszym imieniu mają kontrolować takie różne sprawy. Ta pani podaje nam, jak myślę, zebrane teraz informacje obejmujące okres od 2015 z których ma wynikać że coś się nawarstwia i to coś ma być złe. Pytam zatem , dlaczego nasza reprezentantka nie kontrolowała tego na bieżąco i nie informowała nas o swoich podejrzeniach, czyżby wcześniej nie była tym zainteresowana , czy może byłoby to za wcześnie i sprawa medialnie poszłaby w zapomnienie , czy o co chodzi ? A gdyby teraz nie było wyborów tylko za rok czy dwa, to czy teraz otrzymalibyśmy takie info ? Przecież po to was wybieramy i płacimy z publicznej kasy żebyście na bieżąco nas reprezentowali i kontrolowali rządzących , tym bardziej gdy jesteście w opozycji. Co robiliście przez ostatnie 3 lata skoro dopiero na ostatnią chwilę coś wyszukujecie a nam się kojarzy jedno - bo wybory, co robiliście poprzednie 8 lat gdy trwała niebudowa szpitala, gdy zabierano pieniądze z OFE, gdy powstawały piramidy typu Ambergold ?

  05.10.2018 00:34

  Teraz kończy się kasa kompletnie. Z tego co czytam szpital nie ma kapitałów własnych prawie a to znaczy ze w 100% finansuje się długiem. Tylko czekać jak zabraknie na wypłaty dla pielęgniarek. Wtedy 100% załogi będzie miało problem a nie 70 osób. Wy nie rozumiecie naprawdę ze jak się kończy kasa i nikt nie dosypie to się samo nie znajdzie?

  04.10.2018 19:20

  O Pani poseł pochwaliła na ostatniej Radzie powiatu poprzednią dyrekcję za zwolnienie 70 osób !!! Teraz ma odwagę krytykować ! A czy Pani wie, że szpital w 2013 r. był zadłużony na ponad 18 mln zł !? A czy pani wie że na koniec 2017 zadłużenie ogółem było wyższe o ok. 1,5 mln niż w 2013 ? a czy panie wie ile zainwestowano w szpital w poprzedniej kadencji a ile w obecnej ? A czy pani wie że nikogo nie stać na tak ogromną inwestycję dysponując własnymi środkami ? A czy Pani wie ile szpital zainwestował w szpital z własnych środków (nie bo to nie pasuje do pani ideologicznego przesłania) ? Zatem jako osoba która mówi że zna się na zarządzaniu i finansach powinna wiedzieć, że tak ogromnych inwestycji nikt nie finansuje z własnych środków - nawet najbogatsze firmy !!! Naturalne jest finansowanie ze środków zewnętrznych (kredytów, pożyczek i in.) które wpływają na zobowiązania ogółem !!! Pani to doskonale rozumie bo jako koalicjant prezydenta miasta Gniezno usprawiedliwia pani zadłużanie miasta w celu jego doinwestowania i rozwoju !! Zatem to co pani mówi o finansach szpitala nie odnosząc do czynionych inwestycji jest zwykłą demagogią na potrzeby kampanii wyborczej !!!

  04.10.2018 08:20

  Szanowna pani poseł , Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym wystąpieniu pokontrolnym LPO-4112-002-02/2014 oceniła negatywnie sposób sprawowania przez Powiat Gnieźnieński, w latach 2006-2014, nadzoru nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji "Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie". Nie trzeba przypominać że temat ten dotyczy szeregu nieprawidłowości związanych z tą budową w trakcie której powstały uchybienia skutkujące stratami materialnymi obejmującymi finanse publiczne. Do chwili obecnej nie spotkałem się z upublicznieniem przypadków ścigania karnego bądź dochodzenia należności od osób odpowiedzialnych za zaniedbania wynikające z braku analiz oraz niewystarczającego nadzoru w zakresie wskazanym w wystąpieniu NIK w tej sprawie. Czy i kiedy ostatecznie sprawy wynikające z tej kontroli NIK zostaną wyjaśnione, kiedy winni powstałych strat materialnych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności zwłaszcza finansowej ? W czasach PRL-u były zamiatane pod dywan sprawy dysydentów, dotyczące marnotrawstwa i niegospodarności, niemniej wiele spraw miało swój finał w sądach. Czy teraz też tak jest że prawo nie jest dla wszystkich? Ewidentnie w tej sprawie powstały straty materialne, to jest pieniądz publiczny który pochodzi z naszych podatków i powinien zostać zwrócony do publicznej kasy , tu nie zawiniły czynniki czy zjawiska pogodowe itp. , tu zawinił człowiek ! Tu pytanie nie tylko do pani - dlaczego w tej sprawie milczycie ?

  03.10.2018 16:16

  Szanowny Panie rozumiem Pana obawy ale zapewniam ze nie od dzis interesuję się szpitalem w Gnieźnie. Temat szpitala, spełniania norm i rozbudowy był pierwszym tematem mojej interpelacji poselskiej tuż po objęciu mandatu. W kolejnym okresie żywo interesowałam się kontrowersjami przy konkursie na obsługę oddziału chirurgii, moi asystenci uczestniczyli w radach powiatu poruszających temat szpitala i na mój wniosek sporządzono raport NIK w tym zakresie. Z zainteresowaniem śledzę tez niezmiernie wolno toczące się w spawie oddziału postępowanie prowadzone przez prokuraturę. Zainteresowanie wynikami finansowymi szpitala narosło zaś po zapoznaniu się latem z badaniem biegłego rewidenta za rok ubiegły (zostało opublikowane dopier po mojej interwencji), jest to świeży dokument z połowy tego roku. Zaraz po zapoznaniu się z tym dokumentem wystosowałam szereg pytań do szpitala, odpowiedzi na niektóre z nich do dziś nie mam. Opinia RIO o której mówię została nadesłane właśnie na ostatnia radę powiatu gnieźnieńskiego to kompletnie świeży dokument. Zabieram wiec głos w momencie w którym dokumenty ujrzały światło dzienne a działania podejmuje na bieżąco i nie po raz pierwszy w temacie jak to niektórzy próbują sugerować.

  03.10.2018 10:57

  Masz świętą racje- po to wybraliśmy Tarczynska , Iglinskiego, Berlina Twardowską Kwapicha , żeby alarmowa jeśli coś się dzieje z finansami w powiecie. Bo to ich koalicja rządzi i ma większość w radzie.a tymczasem cala ta ekipa miała wiedzę o tym zadluzeniu bo starosta miała audyt juz w kwietniu 2017.juz wtedy źle się działo. Dlaczego schowała go do szuflady i nie pokazała radnym?nie bądź śmieszny ze za ten bajzel obwiniasz opozycję zamiast rzadzacych

 • 02.10.2018 22:26  Odpowiedz na komentarz

  Nowoczesna tonie zjedzona przez Patologię Obywatelską . Niedługo koniec kadencji sejmu i diety poselskiej . Jak życ Rysiu ?

  03.10.2018 06:02

  Toniee to szpital w długach.

 • 02.10.2018 21:35  Odpowiedz na komentarz

  dyr. Bestwina doprowadzi szpital do upadku razem z Dolatą

  05.10.2018 00:37

  Przecież Bestwina topi już któryś szpital. Kiedyś czytałem, że w Giżycku rada powiatu jednogłośnie go odwołała bo w kasie skończyły się pieniądze. Może ten facet się niedaje jednak.

  03.10.2018 22:02

  .....bo pycha kroczy tuż przed upadkiem:(

 • 02.10.2018 20:51  Odpowiedz na komentarz

  I kwartał 2017 roku - strata o. chirurgicznego minus 454 000 zł., co oznacza za rok 1 mln 800 tys. straty. A więc strata na chirurgii za kwartał 2017 (SOWMED) wynosiła tyle ile w 2015 roku a cały rok.(poprzednia ekipa). Dane z audytu wewnetrznego starostwa. , przeprowadzonego w dniach 11.04.2017 do 31 maja 2017. Zarząd dysponował taką wiedzą, a mimo to nie wyciągał konsekwencji z tych danych. Nie ma co apelować do tej Rady, bo PIS-Ziemia Gnieźnieńska jako rządzący powiatem mieli tę wiedzę od ponad roku i z tym nic nie zrobili.Pytanie, co zrobią z tą wiedzą wyborcy.

  04.10.2018 13:53

  a pamietacie wiara Sowiera i Jachimczykową, którzy na radzie powiatu gadali, że teraz nowa ekipa zbilansuje chirurgię? Czy są jakies paragrafy,żeby wyciagnć za takie decyzje odpowiedzialność>?

  04.10.2018 11:09

  Mam lepsze dane-strata chirurgii za 2017 to ok.3 mln

PODOBNE TEMATY
Poseł Dolata przeciwko szpitalowi? Dlaczego parlamentarzysta nie poparł zmiany do budżetu? Posłanka Paulina Hennig-Kloska odniosła się do swoich poprawek do budżetu państwa, które zostały odrzucone.... Środa, 26 lutego 2020
Azbestoza - skąd się bierze i czym grozi? Starostwo Powiatowe w Gnieźnie po raz kolejny rusza z akcją usuwania azbesty (eternitu). Dlaczego wymiana... Środa, 26 lutego 2020
Koronawirus w Gnieźnie? Czy szpital jest przygotowany na koronawirusa? Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zastępca dyrektora gnieźnieńskiego ZOZ-u, Mateusz Hen, wypowiedział... Środa, 26 lutego 2020
Wypadek na skrzyżowaniu w Kiszkowie W sobotę o godz. 17.50 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu w Kiszkowie.... Sobota, 22 lutego 2020