Logo

Strefa Łubowo z lotu ptaka

Artykuł dodany: Poniedziałek, 13 sierpnia 2018
Strefa Łubowo z lotu ptaka
REKLAMA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 'INVEST-PARK' - Podstrefa Łubowo", współfinansowany w ramach działania 1.3 " Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego" Poddziałanie 1.3.3 "Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest realizowany zgodnie z założeniami.

ALBUMY ARTYKUŁU:

Przejeżdżając przez Fałkowo, w rejonie Węzła Łubowo na drodze ekspresowej S5, są widoczne zawansowane prace budowlane prowadzone w jego sąsiedztwie. To właśnie ten obszar o powierzchni ok. 36ha stanowi teren powstającej Strefy Ekonomicznej.

Obecnie trwają zaawansowane prace przy budowie budynku stacji uzdatniania wody oraz wodociągu, kanalizacji sanitarnej i przygotowawcze do budowy dróg.

Specjalna strefa ekonomiczna ustanawiana jest w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego wybranej części terytorium kraju w szczególności poprzez: rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej, rozwój nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, infrastrukturalnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Inwestycje przedsiębiorstw w ramach SSE powodują powstawanie sieci kooperantów na terenie danej gminy, np. podwykonawców, co stymuluje rozwój przedsiębiorczości, a w konsekwencji generuje dodatkowe wpływy z tytułu podatków lokalnych. Na terenie Gminy Łubowo znajdują się tereny inwestycyjne, są to grunty klas V i VI działki o nr. 174/7, 174/9, 174/14, 174/21, 174/24 i 171/4 położone w miejscowości Fałkowo, gm. Łubowo, o łącznej powierzchni 35,86.31 ha objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Fałkowo - zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Łubowo Nr XII/104/2004 z dn. 30.01.2004r. (Dz.U. Nr 56 poz. 1268 z dn. 27.04.2004r.) zgodnie z którym przeznaczone są pod tereny aktywizacji gospodarczej, działki położone są w sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 oraz graniczą ze stacją GPZ która pozwala na uzbrojenie terenu w sieć energetyczną z mocą powyżej 800kW, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano możliwość budowy bocznicy kolejowej. Tereny położone są 10min. jazdy od Gniezna i ok. 35 min od Poznania. W ramach projektu do czerwca 2018 zostanie wybudowane uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze 35,86ha.

W niedługim czasie powstaną:
- oświetlone drogi ok. 3km; sieć kanalizacji deszczowej ok. 3,3km; sieć kanalizacji sanitarnej ok 4km, sieć wodociągowa ok. 3,2km, sieć elektryczna i teletechniczna ok 1,5km, stacja uzdatniania wody dla terenów strefy

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach WRPO całkowita wartość projektu wynosi 15.550.090.26,z czego kwota dofinansowania wynosi 12.097.159.39.

W chwili obecnej wykonane zostały w ok. 80% sieć kanalizacji sanitarnej, (rurociąg grawitacyjny oraz tłoczny), sieć kanalizacji deszczowej oraz stacja uzdatniania wody, sieć wodociągową z hydrantami.

REKLAMA
Plik banneru
Podobne tematy:
Dodaj komentarz
Podpis:

Komentarze do artykułu (1)

Marek ZYGMUNT
15.08.2018 12:03

No to teraz kochany Panie Wójcie Łozowski rozpocznij starania o sprowadzenie dobrego dużego przemysłu do "Twojej" gminy. A w następnej kolejności razem ze Starostą i Prezydentem Gniezna, tak skutecznie jak tylko ty potrafisz, rozpocznij starania o krótsza drogę z wałbrzyskiej strefy ekonomicznej w Fałkowie, bezpośrednio ( z pominięciem Gniezna ) do Wrześni. Tak. Właśnie bezpośrednio ze zjazdu "Fałkowo" w stronę do Cielimowa lub do Żydowa i to z wiaduktem nad torami z Gniezna do Wrześni. "Twoje" firmy, dzięki temu będą miały krótsza drogę do Volkswagena. A Miasto Gniezno zyska wspaniałą , południową obwodnicę miasta. A Zyska tez na tym gmina Niechanowo, bo przez nia bedzie przebiegała piękna nowa droga do .... przyszłości .

Odpowiedz


REKLAMA
Plik banneru
Wydarzenia
Losowa fotografia

Losowe fotografie

MOJE-GNIEZNO.PL
Właściciel: Andrzej Bukowski
ul. Budowlanych 15a/14
62-200 Gniezno
Numer wpisu do Rejestru Dzienników i Czasopism:
RPR 2844
tel.kom.: +48 603 536 506
e-mail:
redakcja@moje-gniezno.pl
Copyright © 2018 Moje Gniezno