Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Poniedziałek, 2 lipca 2018
  • Odpowiedzialność za długi spadkowe

Z chwilą śmierci spadkodawcy całość jego praw i obowiązków przechodzi na spadkobiercę. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą nie tylko prawa majątkowe (aktywa), ale także zobowiązania (pasywa) - tzw. długi spadkowe.

W prawie spadkowym wyróżnić należy trzy czynności, które mogą zostać podjęte przez spadkobiercę:
  1. przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
  2. przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
  3. odrzucenie spadku.

W przypadku przyjęcia spadku wprost spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe całym swoim majątkiem, zarówno spadkowym, jak i osobistym, bez ograniczenia.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona kwotowo do tzw. wysokości stanu czynnego spadku, czyli tylko do wartości składników (aktywów) majątku spadkowego. Składniki spadku oraz ich wartość ustala się w spisie inwentarza, który jest sporządzany na wniosek lub z urzędu. Postanowienie w przedmiocie spisu inwentarza wydaje Sąd, natomiast podmiotem sporządzającym taki spis jest komornik. Wartość stanu czynnego spadku ustalona w spisie inwentarza stanowi granicę odpowiedzialności spadkobiercy. W takiej sytuacji spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza może powołać się na kwotowe ograniczenie swojej odpowiedzialności zarówno w trakcie sprawy sądowej skierowanej przeciwko niemu przez wierzyciela, jak i nawet w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W sytuacji odrzucenia spadku pierwotny spadkobierca nie dziedziczy niczego - ani aktywów (wartościowych składników majątku), ani pasywów (długów).

Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c., Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym sześciomiesięcznym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 k.c.).

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 1018 § 3 k.c.). Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne (art. 1018 § 1 k.c.). Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane (art. 1018 § 2 k.c.).

Spadkobierca powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy może spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy, a przyjąć spadek jako spadkobierca ustawowy (art. 1022 k.c.).

Sytuacja może ukształtować się również ukształtować się w ten sposób, że część spadkobierców będzie odpowiadała za długi spadkowe bez ograniczenia, a pozostała część w sposób ograniczony. Stanie się tak wówczas, gdy część spadkobierców (współspadkobierców) przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a inni wyraźnie przyjmą spadek wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(1)

  • 22.08.2018 15:24  Odpowiedz na komentarz

    Czyli co robić gdy np nie mieszkam z rodzicami oni odejdą i pozostawia po sobie tylko kupę długów?

PODOBNE TEMATY
"Tylko nie mów nikomu"! Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar kościelnej pedofilii w Gnieźnie i okolicy 11 maja pojawił się film pt. "Tylko nie mów nikomu", który w sposób bezdyskusyjny pokazuje kilka przypadków... Wtorek, 14 maja 2019
Kim jest prokurent? W obrocie gospodarczym coraz częściej pojawia się taki podmiot, jak prokurent. W niniejszym artykule... Poniedziałek, 6 maja 2019
Bezpłatne porady prawne dla nauczycieli z powiatu gnieźnieńskiego W dniu 17 kwietnia 2019 r. adwokat Radosław Szczepaniak udziela bezpłatnych porad dla wszystkich nauczycieli... Środa, 10 kwietnia 2019
Prawa homoseksualistów - czy istnieją? W 2016 r. Polska została oficjalnie skrytykowana przez Komitet Ochrony Praw Człowieka Organizacji Narodów... Niedziela, 7 kwietnia 2019