Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Poniedziałek, 2 lipca 2018
  • Odpowiedzialność za długi spadkowe

Z chwilą śmierci spadkodawcy całość jego praw i obowiązków przechodzi na spadkobiercę. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą nie tylko prawa majątkowe (aktywa), ale także zobowiązania (pasywa) - tzw. długi spadkowe.

W prawie spadkowym wyróżnić należy trzy czynności, które mogą zostać podjęte przez spadkobiercę:
  1. przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
  2. przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
  3. odrzucenie spadku.

W przypadku przyjęcia spadku wprost spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe całym swoim majątkiem, zarówno spadkowym, jak i osobistym, bez ograniczenia.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona kwotowo do tzw. wysokości stanu czynnego spadku, czyli tylko do wartości składników (aktywów) majątku spadkowego. Składniki spadku oraz ich wartość ustala się w spisie inwentarza, który jest sporządzany na wniosek lub z urzędu. Postanowienie w przedmiocie spisu inwentarza wydaje Sąd, natomiast podmiotem sporządzającym taki spis jest komornik. Wartość stanu czynnego spadku ustalona w spisie inwentarza stanowi granicę odpowiedzialności spadkobiercy. W takiej sytuacji spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza może powołać się na kwotowe ograniczenie swojej odpowiedzialności zarówno w trakcie sprawy sądowej skierowanej przeciwko niemu przez wierzyciela, jak i nawet w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W sytuacji odrzucenia spadku pierwotny spadkobierca nie dziedziczy niczego - ani aktywów (wartościowych składników majątku), ani pasywów (długów).

Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c., Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym sześciomiesięcznym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 k.c.).

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 1018 § 3 k.c.). Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne (art. 1018 § 1 k.c.). Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane (art. 1018 § 2 k.c.).

Spadkobierca powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy może spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy, a przyjąć spadek jako spadkobierca ustawowy (art. 1022 k.c.).

Sytuacja może ukształtować się również ukształtować się w ten sposób, że część spadkobierców będzie odpowiadała za długi spadkowe bez ograniczenia, a pozostała część w sposób ograniczony. Stanie się tak wówczas, gdy część spadkobierców (współspadkobierców) przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a inni wyraźnie przyjmą spadek wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(1)

  • 22.08.2018 15:24  Odpowiedz na komentarz

    Czyli co robić gdy np nie mieszkam z rodzicami oni odejdą i pozostawia po sobie tylko kupę długów?

PODOBNE TEMATY
Bezpłatne porady prawne w Dzień Kobiet! Do 7 marca 2019 r. każda kobieta może umówić się na Dzień Kobiet, na bezpłatną konsultację prawną z... Poniedziałek, 4 marca 2019
Błąd w sztuce lekarskiej Błędem lekarskim jest działanie lub zaniechanie lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodne z nauką... Wtorek, 26 lutego 2019
Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2019 Od 1 stycznia 2019 r. na terenie powiatu gnieźnieńskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Z... Poniedziałek, 28 stycznia 2019
Zgromadzenie wspólników jako organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenie Wspólników jest jednym z czterech organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (obok... Piątek, 11 stycznia 2019