Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Południowa obwodnica Gniezna z 17 milionowym dofinansowaniem

Wtorek, 19 czerwca 2018
  • Południowa obwodnica Gniezna z 17 milionowym dofinansowaniem

17 mln zł z unijnych funduszy trafi dla gnieźnieńskiej budowy tzw. "południowej obwodnicy Gniezna". Budowa nowego odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 (relacji Gniezno - Witkowo) z drogą krajową nr 15 (relacji Września - Gniezno) będzie kosztować w sumie 20 mln zł. Termin realizacji to 2021 rok.

Środki finansowe zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach poddziałania 5.1.1. "Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)". Tę ważną dla gnieźnian inwestycję drogową będzie prowadzić Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przy wsparciu Miasta Gniezna.

Obecnie ruch na odcinku drogi wojewódzkiej nr 260 relacji Gniezno - Witkowo oraz drogi krajowej nr 15 relacji Września - Gniezno odbywa się na dwa sposoby. Część kierowców wybiera dłuższą drogę prowadzącą przez centrum Gniezna, część kierowców, przede wszystkim mieszkańców Gniezna, skraca sobie ten odcinek korzystając z lokalnych ulic na południowym obrzeżu Gniezna, głównie z ulicy Wolności. W drugim przypadku ruch odbywa się wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W ramach projektu przewiduje się budowę drogi po nowym śladzie, z lokalnym wykorzystaniem istniejących duktów leśnych wraz ze skrzyżowaniami. Na początek i koniec drogi przewidziano ronda. W ciągu trasy zasadniczej zaprojektowano klasyczne skrzyżowania skanalizowane z wydzielonymi pasami lewoskrętów oddzielonymi wysepkami wyniesionymi (skrzyżowania z ulicami Grunwaldzką i Sosnową). W projekcie przewidziano także przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z nową drogą, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowę dróg serwisowych, budowę i przebudowę zjazdów, budowę odwodnienia drogi (rowy z przepustami), lokalnie elementów kanalizacji deszczowej. Powstanie także oświetlenie drogowe na rondach oraz na przejściach dla pieszych przy. ul. Grunwaldzkiej i Sosnowej. Zaplanowano wycinkę terenów leśnych oraz pojedynczych drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, a także nasadzenia rekompensacyjne w ilości nie mniejszej niż ilość wyciętych pojedynczych drzew i krzewów. Do wycinki przeznaczono tylko i wyłącznie te drzewa, które ewidentnie kolidują z projektowanymi rozwiązaniami technicznymi, a których to rozwiązań, z uwagi na wytyczne techniczne nie można zrealizować w sposób alternatywny. Wzdłuż trasy zasadniczej przewiduje się budowę drogi serwisowej mającej zapewnić obsługę przyległego terenu, dojazd przeciwpożarowy do lasów, służącej także rowerzystom.

Nowa droga jest odpowiedzią na potrzeby komunikacyjne Gniezna z uwagi na inwestycje mieszkaniowe a także wzrastające natężenie ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym. Budowa nowej drogi jednojezdniowej znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg, zwiększy przepustowość i swobodę ruchu na drodze. Nowoczesna droga spełni rygorystyczne standardy ochrony środowiska.
 

Napisz komentarz

Komentarze(1)

  • 20.06.2018 11:08  Odpowiedz na komentarz

    Mam pytanie do władzy . Czy od ulicy Witkowskiej dalej, ta obwodnica będzie w przyszłości przebiegała przez las na Jelonku ? Czy będzie nam groziła kolejna wycinka drzew w naszym lesie? A co ze skrzyżowaniem z torami kolejki wąskotorowej, która ma dojeżdżać do lasu na Jelonku?

PODOBNE TEMATY
Ul. Składowa w Gnieźnie zostanie zamknięta! Winna jest firma, która nie wywiązała się z umowy! Już niebawem ul. Składowa w Gnieźnie zostanie zamknięta dla ruchu. Wszystko ze względu na zły stan nawierzchni.... Środa, 20 lutego 2019
ORLEN Przedszkoliada Tour odwiedził Gniezno W czwartek, 14 lutego, w hali im. Mieczysława Łopatki przy ul. Sportowej 3 w Gnieźnie odbyła się kolejne... Poniedziałek, 18 lutego 2019
Ścianka wspinaczkowa, nowy plac i strefa dla seniorów To będzie drugi i ostatni etap budowy placu zabaw na osiedlu Ustronie, w pobliżu jeziora Winiary. Do... Poniedziałek, 18 lutego 2019
Apel ludzi kultury do Prezydenta Miasta Tomasza Budasza Jako gnieźnieńscy twórcy kultury, artyści i animatorzy - w tym członkowie gnieźnieńskich stowarzyszeń,... Niedziela, 17 lutego 2019