Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Południowa obwodnica Gniezna z 17 milionowym dofinansowaniem

Wtorek, 19 czerwca 2018
  • Południowa obwodnica Gniezna z 17 milionowym dofinansowaniem
REKLAMA

17 mln zł z unijnych funduszy trafi dla gnieźnieńskiej budowy tzw. "południowej obwodnicy Gniezna". Budowa nowego odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 (relacji Gniezno - Witkowo) z drogą krajową nr 15 (relacji Września - Gniezno) będzie kosztować w sumie 20 mln zł. Termin realizacji to 2021 rok.

Środki finansowe zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach poddziałania 5.1.1. "Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)". Tę ważną dla gnieźnian inwestycję drogową będzie prowadzić Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przy wsparciu Miasta Gniezna.

Obecnie ruch na odcinku drogi wojewódzkiej nr 260 relacji Gniezno - Witkowo oraz drogi krajowej nr 15 relacji Września - Gniezno odbywa się na dwa sposoby. Część kierowców wybiera dłuższą drogę prowadzącą przez centrum Gniezna, część kierowców, przede wszystkim mieszkańców Gniezna, skraca sobie ten odcinek korzystając z lokalnych ulic na południowym obrzeżu Gniezna, głównie z ulicy Wolności. W drugim przypadku ruch odbywa się wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W ramach projektu przewiduje się budowę drogi po nowym śladzie, z lokalnym wykorzystaniem istniejących duktów leśnych wraz ze skrzyżowaniami. Na początek i koniec drogi przewidziano ronda. W ciągu trasy zasadniczej zaprojektowano klasyczne skrzyżowania skanalizowane z wydzielonymi pasami lewoskrętów oddzielonymi wysepkami wyniesionymi (skrzyżowania z ulicami Grunwaldzką i Sosnową). W projekcie przewidziano także przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z nową drogą, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowę dróg serwisowych, budowę i przebudowę zjazdów, budowę odwodnienia drogi (rowy z przepustami), lokalnie elementów kanalizacji deszczowej. Powstanie także oświetlenie drogowe na rondach oraz na przejściach dla pieszych przy. ul. Grunwaldzkiej i Sosnowej. Zaplanowano wycinkę terenów leśnych oraz pojedynczych drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, a także nasadzenia rekompensacyjne w ilości nie mniejszej niż ilość wyciętych pojedynczych drzew i krzewów. Do wycinki przeznaczono tylko i wyłącznie te drzewa, które ewidentnie kolidują z projektowanymi rozwiązaniami technicznymi, a których to rozwiązań, z uwagi na wytyczne techniczne nie można zrealizować w sposób alternatywny. Wzdłuż trasy zasadniczej przewiduje się budowę drogi serwisowej mającej zapewnić obsługę przyległego terenu, dojazd przeciwpożarowy do lasów, służącej także rowerzystom.

Nowa droga jest odpowiedzią na potrzeby komunikacyjne Gniezna z uwagi na inwestycje mieszkaniowe a także wzrastające natężenie ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym. Budowa nowej drogi jednojezdniowej znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg, zwiększy przepustowość i swobodę ruchu na drodze. Nowoczesna droga spełni rygorystyczne standardy ochrony środowiska.
 

Napisz komentarz

Komentarze(1)

  • 20.06.2018 11:08  Odpowiedz na komentarz

    Mam pytanie do władzy . Czy od ulicy Witkowskiej dalej, ta obwodnica będzie w przyszłości przebiegała przez las na Jelonku ? Czy będzie nam groziła kolejna wycinka drzew w naszym lesie? A co ze skrzyżowaniem z torami kolejki wąskotorowej, która ma dojeżdżać do lasu na Jelonku?

PODOBNE TEMATY
Pierwszy pomnik przyrody w Gnieźnie 9 listopada 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 odbyło się uroczyste odsłonięcie pierwszego... Środa, 14 listopada 2018
Święto Niepodległości w Pierwszej Stolicy Polski Uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się w niedzielę już o godz.... Poniedziałek, 12 listopada 2018
Świętowali Niepodległość pod biurem parlamentarnym Śpiewaniem pieśni patriotycznych uczcili setną rocznicę odzyskania niepodległości gnieźnianie, którzy... Sobota, 10 listopada 2018
Ambasador Kazachstanu spotkał się z gnieźnieńskimi przedsiębiorcami Dzisiaj Gniezno odwiedził ambasador Kazachstanu w Polsce Margułan Baimuchan. Szef misji dyplomatycznej... Piątek, 9 listopada 2018