X
Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Sławnie - im. Ks. Józefa Radońskiego

Środa, 21 marca 2018
  • Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Sławnie - im. Ks. Józefa Radońskiego

Historia Szkoły Podstawowej w Sławnie sięga 1697 r. W Parafialnej Księdze Korespondencji znajduje się wzmianka o wizytacji arcybiskupa Lipskiego. Wymieniony był w niej nauczyciel Joannes Lipski. Budynek obecnej szkoły został wzniesiony w 1906 r. Dzisiejszy dzień także zapisze się na kartach nowej kroniki Szkoły Podstawowej w Sławnie w sposób szczególny. A to za sprawą uroczystości, która miała miejsce. Nastąpiło dziś bowiem nadanie imienia szkole. Od dnia 19 marca 2018 r., Szkoła Podstawowa w Sławnie nosi nazwę im. Ks. Józefa Radońskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja. Ksiądz Proboszcz Ryszard Gilas dokonał poświęcenia flagi państwowej. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, że dołożą wszelkich starań, aby nigdy nie przynieść ujmy dobremu imieniu tej szkoły. Przyrzekali także okazywać szacunek rodzicom i nauczycielom oraz że będą postępować zgodnie z zasadami humanizmu i sprawiedliwości społecznej w duchu tolerancji i miłości. Ślubowali również sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki i zdobywać jak najlepsze przygotowanie dla przyszłej pracy dla dobra naszej ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej.

Po złożonym ślubowaniu, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Barańczak i Zastępca Wójta Radosław Występski, wręczyli Dyrektorowi Szkoły Katarzynie Kubackiej symboliczny akt nadania imienia.

Ksiądz Proboszcz w wygłoszonej homilii podniósł, że dla społeczności lokalnej, którą tworzymy, jest to bardzo ważny dzień. "Nasza wspólnota została ogarnięta wstawiennictwem kogoś, kto żył i pracował w Sławnie przeszło sto lat temu. Człowiek ten, który był architektem i księdzem, miał na imię Józef. Dziś wspominamy opiekuna Pana Jezusa - Św. Józefa. Ksiądz Józef Radoński zasłużył się dla naszej małej ojczyzny, wspólnoty w której żyjemy na co dzień. Był tym, który poświęcił sporą część swego życia, na jej rzecz, aby ubogacać siebie nawzajem. Pan Bóg przysłał patrona naszej szkoły do tej parafii. On wykonując swoje obowiązki chciał, aby przybliżyć ludzi do Boga, aby zaszczepić w nich to co najlepsze. Aby uaktywnić ich działania. Robił to, najlepiej jak potrafił. Każdy z nas jest właśnie do tego powołany. Każdego z nas Pan Bóg obdarzył charyzmatami. Darami, uzdolnieniami, które otrzymaliśmy. Każdy człowiek jest inny, oryginalny, niepowtarzalny. Dzięki temu wszyscy razem tworzymy harmonijnie ułożony bukiet. Oznacza to, że pracując razem, można stworzyć przepiękne dzieło. Rozwijając i doskonaląc swoje umiejętności można ubogacić siebie i innych. Pan Jezus chce nam to podpowiedzieć, stawiając na naszej drodze człowieka, który w ewangelii nie powiedział żadnego słowa, ale był to człowiek czynu. Św. Józef został wybrany przez Pana Boga, jako opiekun dorastającego Pana Jezusa. Od dziś ks. Józef Radoński jest patronem naszej szkoły, aby opiekował się dziećmi, by rozwijały swe talenty."

Po skończonej mszy świętej, nastąpił uroczysty przemarsz na cmentarz parafialny. Tam pomodlono się przy grobie człowieka, który zachwycał swą życiową postawą, pracą i aktywnością dla dobra całej społeczności.

Z cmentarza wszyscy udali się do szkoły. W holu nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci patrona. Następnie Dyrektor Szkoły Pani Katarzyna Kubacka przedstawiła krótki rys historyczny szkoły:
"Szkoła w Sławnie ma już 112 lat! Jedenaście lat temu obchodziliśmy hucznie jej stulecie. Nasza szkoła jest niewielka, najmniejsza w gminie, ale jesteśmy z niej dumni. To szkoła z tradycjami kultywowanymi od lat, której celem jest nauczanie i wychowywanie w duchu takich wartości jak: poszanowanie drugiego człowieka, przyjaźń, wzmacnianie więzi z małą ojczyzną, ochrona przyrody, rozwój fizyczny i duchowy. Szkoła cały czas się rozwija. Uczniowie biorą udział w wielu wspaniałych projektach i konkursach. M.in. "Ożywić pola", "Mały inżynier", "Kalejdoskop talentów", turnieje sportowe - szczególnie tenisa stołowego i osiągają w nich wielkie sukcesy. Żyjemy w XXI w., więc jesteśmy wyposażeni w tablice interaktywne, laptopy niezbędne do zdobywania informacji i nauki. Ale mamy tez plany i marzenia. Na stulecie szkoły uczniowie z jednej z piosenek śpiewali: "Mamy w Sławnie prawie wszystko: szkołę, kościół i boisko, ale jeszcze by się zdała gimnastyczna sala." Mam nadzieję, że marzenia o sali gimnastycznej tez się spełnią w niedalekiej przyszłości.

Od kilku lat nauczyciele i społeczność lokalna zwracała uwagę na potrzebę nadania imienia szkole. Postanowiliśmy te plany urzeczywistnić. Zaproponowaliśmy rodzicom i uczniom m.in. kandydaturę ks. Józefa Radońskiego, wcześniej przybliżając jego sylwetkę. Pomysł ten spotkał się z dużą aprobatą. Musze również dodać, ze kandydatura ks. J. Radońskiego pojawiła się dzięki Annie Frąckowiak i Bartoszowi Krąkowskiemu, którzy w czasie pisania książek o Gminie Kiszkowo, natrafili na bardzo ciekawe informacje dotyczące działalności ks. Radońskiego w naszej parafii... i machina ruszyła...

Podczas zebrań z rodzicami, poinformowałam zebranych o wniosku Rady Pedagogicznej w sprawie wszczęcia procedury pracy nad patronem i nadania imienia Szkole. Powołano zespoły zadaniowe, które miały napisać wstępny projekt. Samorząd uczniowski i Rada Rodziców zostały zapoznane ze wstępnym projektem działań i udzieliły poparcia dla wniosku Rady Pedagogicznej. Kolejnymi etapami było: wnioskowanie o nadanie szkole imienia przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie szkole imienia do organu prowadzącego szkołę, przygotowanie uchwały w prawie nadania szkole imienia i podjęcie przez Radę Gminy Kiszkowo stosownej uchwały.

Gdy już dokonano procedur formalnych, podjęliśmy działania wychowawcze, których celem było gromadzenie informacji o patronie w oparciu o różne źródła. Zadania, które wykonaliśmy z uczniami, to: przybliżenie sylwetki patrona na lekcjach wychowawczych, lekcje historii w terenie z dokonaniami ks. Radońskiego, praca z mapą naszej miejscowości i okolicy, konkurs na gazetkę klasową, szkolny quiz wiedzy o patronie, konkursy plastyczne i techniczne, nt. "Moja mała ojczyzna", przygotowanie dzisiejszej uroczystości."

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna z udziałem uczniów. Dzieci w bardzo ciekawy sposób, "cofając się w czasie", przybliżyły gościom sylwetkę patrona szkoły. Odśpiewany został również Hymn Szkoły, do którego tekst i muzykę napisał nauczyciel ze szkoły w Sławnie Paweł Brzeziński.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Jako pierwszy zabrał głos przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, p. Czesław Kruczek Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. "Szanowni Państwo! W pierwszej kolejności chciałbym podziękować młodzieży, która pod okiem nauczycieli przygotowała taki piękny program, który prezentuje kawałek historii lokalnej, ale również historii Polski, włączając w to element Powstania Wielkopolskiego, którego w tym roku obchodzimy stulecie. Myślę, że trudno o lepszego patrona. Ksiądz Józef Radoński przez 30 lat swojej posługi w Sławnie wpisał się działaniami organicznikowskimi na rzecz tej społeczności." Pan Czesław Kruczek przywołał adres okolicznościowy, który został wystosowany od Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeną Wodzińską do Dyrektora Szkoły w Sławnie.

Wicedyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Lidia Bójko: "Serce rośnie, jak młode pokolenie tak wspaniale mówi o swoim patronie. Ja ze swojej strony oraz ze strony Starosty Pani Beaty Tarczyńskiej oraz Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, chciałabym Państwu z okazji tak wspaniałej uroczystości pogratulować za utrwalanie wśród społeczności szkolnej i mieszkańców gminy Kiszkowo tak znakomitej postaci w dziejach naszego regionu. Wszystkim Państwu życzę kolejnych tak znakomitych inicjatyw. Niech ks. Józef Radoński będzie dla Państwa autorytetem oraz duchowym przewodnikiem towarzyszącym zarówno w codziennej pracy zawodowej jak i życiu osobistym." Na ręce Dyrektora Szkoły został również złożony list od Starosty Gnieźnieńskiego Beaty Tarczyńskiej.

Odczytane zostały adresy od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski Wojciecha Polaka, o. Hieronima Stypy Wicedyrektora WSD Wronki.

Głos zabrał także ks. Bogumił Stachowiak, były uczeń Szkoły: "Kochani Moi! Kiedy otrzymałem zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i dowiedziałem się z tego zaproszenia, kto będzie Waszym patronem, przypomniało mi się moje dzieciństwo. Wiecie, że urodziłem się w pobliskim Skrzetuszewie, ochrzczony byłem w Kościele w Sławnie, tutaj była moja alba mater. Przypomniało mi się gdy jako dzieciaka rodzice prowadzili m.in. na grób śp. ks. Józefa. Kto to pytałem?- jak na dziecko przystało. To był wielki Polak i wspaniały ksiądz. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia. Życzę wszystkim uczniom, gronu pedagogicznemu, rodzicom i dziadkom (czyli moim kolegom ze szkoły, z lat mojej młodości - proszę ich bardzo serdecznie pozdrowić), byście byli wierni Waszemu patronowi, byście go naśladowali, byście go naśladowali we wszystkim co tylko możliwe. By Wasi bliscy byli z Was dumni. Moja droga kapłańska była długa. Byłem w wielu parafiach, ale myślami zawsze wracam do Skrzetuszewa i Sławna. Mam nadzieję, że ktoś z Was mnie zastąpi. Pamiętajcie: mieć takiego wspaniałego patrona, to zobowiązuje." Ks. Stachowiak i o. Hieronim podarowali z tej okazji ornat z wizerunkiem św. Józefa, który podczas odprawianej mszy miał na sobie ks. Gilas.

Zastępca Wójta Gminy Kiszkowo Radosław Występski: "Szanowni Państwo! Tak się dzisiaj złożyło, że przyszło mi zastąpić pana Wójta Bąkowskiego, którego niestety choroba nie pozwoliła tutaj przybyć i wspólnie świętować. Bardzo mi miło być tutaj z Wami. Szczególnie, że my urzędnicy i samorządowcy poczuwamy się jako autorzy tego zamieszania. Zainspirowaliśmy grono pedagogiczne postacią ks. Józefa Radońskiego. Cieszę się, że w wyniku decyzji grona pedagogicznego i rodziców, wybór padł właśnie na lokalnego bohatera. Dlaczego się cieszymy? Patron szkoły, to nie tylko nazwisko, które ma się pojawić na pieczątce. To nie tylko postać, której wizerunek widać na tablicy pamiątkowej. To ma być przede wszystkim inspirator i autorytet, wokół którego buduje się tożsamość szkoły i lokalnego środowiska. Dzisiaj zabieram głos w imieniu wszystkich samorządowców. Cieszymy się, że szkoła w Sławnie jako patrona będzie miała osobę, która była doskonałym przedstawicielem lokalnego patriotyzmu. Na tej postawie zbudowano ten patriotyzm ogólnopolski. To ks. Radoński łączył środowiska. Niedawno obchodziliśmy przecież stulecie Kółka Rolniczego, którego był założycielem i prezesem. Dzieci przypomniały, że pracował razem z gospodyniami wiejskimi. Pięknie zmieniał otoczenie. Wspominając także kościół, bo jako człowiek z zamiłowaniem architektonicznym pozostawił po sobie piękne świadectwo, które możemy oglądać do dzisiaj. To jest też zadanie nas wszystkich, nas samorządowców, dzieci, rodziców. Po to, aby jednoczyć. Prawdziwy patriotyzm to nie bieganie z flagą i krzyczenie, szukanie wrogów w drugim człowieku. Patriotyzm polega na łączeniu nas wszystkich. Tylko wtedy możemy zbudować coś wielkiego. Jeszcze raz gratuluję serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego."

Wśród zaproszonych gości, nie mogło zabraknąć również byłych nauczycieli i dyrektorów. Głos zabrał Marian Adamski i Teresa Robakowska. Za zaproszenie podziękował również Radny Powiatowy Stanisław Szczepański.

Po zakończonej uroczystości goście udali się zwiedzać szkołę oraz przygotowane przez nauczycieli i dzieci ekspozycje. Można było zobaczyć m.in. tablice pamiątkową ku czci patrona szkoły, kroniki szkolne, z których najstarsza sięga 1872 r., a na dzisiejszą uroczystość została wypożyczona z Archiwum Państwowego w Gnieźnie.

Dzisiejszy dzień powoli dobiega końca. Mam jednak nadzieję, że pamięć o ks. J. Radońskim i o jego bardzo ważnej życiowej drodze, na długo pozostanie w pamięci uczniów, nad którymi teraz patronuje.
 
tekst: Urząd Gminy Kiszkowo
foto: Urząd Gminy Kiszkowo

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Wojna na linii Miasto - Powiat? Magistrat stracił blok wart miliony, a wypomina 2,9 tys. zł przeznaczone na turystykę Urząd Miasta Gniezna szuka sporu prawdopodobnie z każdym możliwym podmiotem - w szczególności ze Starostwem... Piątek, 13 września 2019
Historia Trzemeszna oczami kobiet Już niebawem ukaże się powieść traktująca o losach mieszkańców naszego regionu, która mimo, że osadzona... Środa, 11 września 2019
Nowe obiekty na Szlaku Piastowskim Decyzją Rady Programowo-Naukowej do Szlaku Piastowskiego dołącza Trakt Królewski w Gnieźnie oraz Baszta... Środa, 11 września 2019
Promocja Powiatu Gniezno podczas 25-lecia Powiatu Teltow-Flaeming 25-lecie Powiatu Teltow-Flaeming w Niemczech, było okazją do spotkania samorządowców z Polski i Niemiec,... Środa, 11 września 2019