Logo

REKLAMA
Plik banneru

Trzy uchwały antysmogowe Sejmiku Województwa przyjęte

Artykuł dodany: Poniedziałek, 1 stycznia 2018
Trzy uchwały antysmogowe Sejmiku Województwa przyjęte
REKLAMA

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli 18 grudnia trzy uchwały antysmogowe dla obszaru Poznania, Kalisza i strefy wielkopolskiej, które wejdą w życie 1 maja 2018 r. W związku z tym, za kilka miesięcy zacznie obowiązywać zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych na terenie całego województwa wielkopolskiego. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz miejscowych ogrzewaczy, np. kominków i pieców.

Uchwały odwołują się do przepisów Unii Europejskiej i mają na celu przeciwdziałać nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, które wpływają na zdrowie i komfort życia.

W instalacjach zakazuje się stosowania:
1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, oraz które nie spełniają któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
 • wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
 • zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
 • zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,
4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Kotły dopuszczone do stosowania:
 • muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE (ekoprojekt) w zakresie efektywności
 • energetycznej i norm emisyjnych,
 • muszą zapewniać automatyczne podawanie paliwa,
 • nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów pozwalających jego zamontowanie,
 • wymagania dla kotłów zainstalowanych przed 1 maja 2018 obowiązują od 1 stycznia 2024 r. w przypadku kotłów bezklasowych oraz od 1 stycznia 2028 r. w przypadku kotłów spełniających normy 3 lub 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.

Instalacje dopuszczone do stosowania muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE (ekoprojekt) w zakresie efektywności energetycznej i norm emisyjnych. Wymagania dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed 1 maja 2018 obowiązują od 1 stycznia 2026 r. chyba, że instalacje te będą:
 • osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%,
 • zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w rozporządzeniu Komisji UE (ekoprojekt).

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań ww. uchwały:

 • dokumentacja z badań instalacji, wykonana przez producenta;
 • dokumentacja techniczna urządzenia;
 • instrukcja dla instalatorów i użytkowników.

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałami będą prowadzić straże gminne, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, inspektorzy nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska oraz Policja - na podstawie przepisów odrębnych. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwał określone zostały w Prawie ochrony środowiska, według którego kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa, podlega karze grzywny.
Dodaj komentarz
Podpis:

Komentarze do artykułu (0)REKLAMA
Plik banneru

REKLAMA
Plik banneru
Wydarzenia
Losowa fotografia

Losowe fotografie

MOJE-GNIEZNO.PL
Właściciel: Andrzej Bukowski
ul. Budowlanych 15a/14
62-200 Gniezno
Numer wpisu do Rejestru Dzienników i Czasopism:
RPR 2844
tel.kom.: +48 603 536 506
e-mail:
redakcja@moje-gniezno.pl
Copyright © 2018 Moje Gniezno