Logo

REKLAMA
Plik banneru

Kilkudziesięciu skazanych z nowym zawodem

Artykuł dodany: Sobota, 30 grudnia 2017
Kilkudziesięciu skazanych z nowym zawodem
REKLAMA

Gębarzewska jednostka realizuje projekt pod nazwą Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020 (POWER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Celem programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych, podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Podniesienie, uzupełnienie czy też zdobycie nowych kompetencji zawodowych ułatwi im powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

ALBUMY ARTYKUŁU:

Możliwość pożytecznego spędzenia czasu poza więzienną celą, zdobycie nowego zawodu poprzez systematyczną naukę w trakcie zajęć kursowych i wreszcie uświadomienie skazanemu, że czas spędzony w izolacji penitencjarnej można wykorzystać na odbudowanie poczucia własnej wartości, potrzeby bycia pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego, jest bardzo istotnym elementem procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, mającym wpływ na minimalizowanie u skazanych ryzyka powrotności do przestępstwa. Zdobycie zawodu "otwiera" skazanemu drzwi do budowania nowej tożsamości wśród ludzi wolnych oraz zwiększa jego szansę na podjęcie pracy jeszcze w trakcie pobytu w więzieniu. Dzięki zatrudnieniu zarabia pieniędze i naprawia szkody wyrządzone przestępstwem, ma szansę regulowania zobowiązań alimentacyjnych czy wreszcie może wspomóc finansowo najbliższych. Dla więźniów uczestniczących w programie POWER przewidziano przeszkolenie w ramach bloków tematycznych poruszających kwestie: zasad BHP, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizację zawodową, blok zajęć teoretycznych i praktycznych dla danego zawodu, które kończyły się egzaminem i otrzymaniem certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających zdobyte umiejętności. W Zakładzie Karnym w Gębarzewie od maja do końca listopada br. nowy zawód zdobyło 91 więźniów, co na dzień zakończenia kursów stanowiło blisko 20% ogółu przebywających w tym czasie w jednostce więźniów. Mieli oni szansę nauki w zawodzie spawacza metodą TIG oraz metodą MAG, malarza, brukarza oraz ogrodnika.
 
tekst: Informacja prasowa
Podobne tematy:
Dodaj komentarz
Podpis:

Komentarze do artykułu (0)REKLAMA
Plik banneru

REKLAMA
Plik banneru
Wydarzenia
Losowa fotografia

Losowe fotografie

MOJE-GNIEZNO.PL
Właściciel: Andrzej Bukowski
ul. Budowlanych 15a/14
62-200 Gniezno
Numer wpisu do Rejestru Dzienników i Czasopism:
RPR 2844
tel.kom.: +48 603 536 506
e-mail:
redakcja@moje-gniezno.pl
Copyright © 2018 Moje Gniezno