Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Minister zdecydował, Miasto musi wprowadzić

Środa, 22 listopada 2017
  • Minister zdecydował, Miasto musi wprowadzić

Od 1 stycznia 2018 r. w Gnieźnie obowiązywać będą zmienione zasady segregowania odpadów, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Odpady będą selekcjonowane aż na 5 strumieni: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkoło, zmieszane odpady, a także, czego do tej pory jeszcze nie było, odpady BIO. Ceny odbioru odpadów od mieszkańców nie zmienią się.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe zasady segregowania odpadów komunalnych na terenie Gniezna.

BIO - nowa frakcja odpadów
Mieszkańcy Gniezna będą musieli zwrócić szczególną uwagę na odpady ulegające biodegradacji i bioodpady. Do pojemnika na "BIO" będziemy wyrzucać wyłącznie odpady pochodzenia roślinnego bez zmieszanych resztek jedzenia np. z obiadu. Ziemniaki, w tym obierki ziemniaków wrzucamy do "BIO", ale ziemniaki z sosem, resztkami mięsa wrzucamy do "zmieszanych odpadów komunalnych". Składniki sałatki możemy wrzucić do pojemnika "BIO" pod warunkiem, że nie są one pomieszane z majonezem, olejem, czy sosem. Do "BIO" nie można wyrzucać mięsa, kości oraz innych odpadów pochodzenia zwierzęcego, chodzi zarówno o mięso przetworzone, jak i surowe. Wszystkie odpady "BIO" należy wyrzucać pozbawione opakowań, bez worków. Wszystkie te wymagania wynikają z wymogów technologicznych przetwarzania odpadów "BIO". Odpady te przekazywane są bezpośrednio na pryzmę kompostową z pominięciem hali sortowni, a co za tym idzie z pominięciem rozrywarki worków. Nie stosowanie się do tych zasad spowoduje, że odpady umieszczone w pojemniku na "BIO" odebrane zostaną jako zmieszane odpady komunalne, za których zagospodarowanie Miasto Gniezno będzie musiało uiścić opłatę ponad dziesięć razy większą, niż za prawidłowo posegregowane odpady ulegające biodegradacji.

Co zrobić ze sprzętem elektronicznym, bateriami, akumulatorem... ?
Należy zwrócić uwagę także na odpady, których nie można umieszczać w żadnym ze strumieniu odpadów podlegających segregacji. Jest to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, gruz, odpady wielkogabarytowe (meble itp.), które należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz do punktów zbiórki, np. ze sprzętem elektronicznym. Odpady wielkogabarytowe będą także odbierane w formie "wystawek" na terenie Gniezna 3 razy w ciągu roku. Do PSZOK należy dostarczyć także np. zużyte opony i niewykorzystane, przeterminowane leki. To ostatnie można dostarczyć także do aptek na terenie Gniezna. Należy zgniatać odpady z tworzyw sztucznych, papierowych i z tektury. To spowoduje efektywniejsze wykorzystanie pojemników i worków dostarczonych Państwu do gromadzenia odpadów.

W razie wątpliwości...
... gdzie umieścić dany odpad z gospodarstwa domowego a nie został on wskazany w żadnej frakcji, oraz nie został wskazany jako odpad odbierany w PSZOK, należy umieścić go w pojemniku na "zmieszane odpady komunalne". W razie wątpliwości należy zwrócić się z pytaniem do pracowników Referatu ds. zagospodarowania Odpadów, pod numerem tel. 61 426 04 85/86.

Żółte i czerwone kartki
Razem ze zmianą zasad segregowania odpadów wprowadzone zostaną nowe reguły dotyczące kontroli prawidłowej segregacji. W przypadku nieprawidłowej selekcji, odbiorca odpadów będzie zmuszony zakwalifikować je jako odpady zmieszane. W takim przypadku naklei żółtą kartkę na pojemnik, przy drugim takim zdarzeniu kolejną żółtą kartkę, a przy trzecim już czerwoną. W przypadku trzeciego upomnienia i odebrania odpadów jako zmieszane, Prezydent Miasta Gniezna przeprowadzi postępowanie administracyjne w sprawie zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z odpadów segregowanych na niesegregowane). Działanie takie jest konieczne ze względu na koszty ponoszone przez Miasto Gniezno, związane z odbiorem odpadów niesegregowanych.

Prezydent Miasta Gniezna przed wprowadzeniem nowego rozporządzenia wystąpił do Ministra Środowiska z wnioskiem o pozostawienie dotychczasowego sposobu zbiórki odpadów. Wniosek ten nie spotkał się ze zrozumieniem i w całym kraju wprowadzono jednakowe zasady segregowania odpadów. Te zmiany, ze względu na poziom technologiczny RIPOK w Lulkowie, nie były konieczne.
 

Napisz komentarz

Komentarze(2)

  • 23.11.2017 14:12  Odpowiedz na komentarz

    Jak słuchać ministra, który sam prawa nie przestrzega. Wycina drzewa i ma wszystko gdzieś. Nie ma co się przejmować!

  • 23.11.2017 09:12  Odpowiedz na komentarz

    A gdzie pomieścić te dodatkowe pojemniki. Jaka będzie częstotliwość wywozu BIO gdy latem będzie to gniło w szybkim tempie ? Kto bedzie weryfikował zawartość sosu na sałacie itd.

PODOBNE TEMATY
Zbiórka choinek Spółka Urbis organizuje zbiórkę naturalnych choinek pochodzących z gospodarstw domowych. Choinki pozbawione... Piątek, 11 stycznia 2019
Strażnicy walczą z nielegalnie podrzucanymi odpadami W związku z nagminnym podrzucaniem różnego rodzaju odpadów komunalnych do kontenerów usytuowanych przy... Wtorek, 4 grudnia 2018
12 listopada - zmiana w harmonogramie wywozu odpadów 12 listopada został ustanowiony Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania... Czwartek, 8 listopada 2018
Służą segregacji tylko w teorii Zestawy pojemników, tzw. "dzwonów", do selektywnej zbiórki odpadów, które kilka tygodni temu pojawiły... Czwartek, 8 listopada 2018