Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Separacja i jej skutki

Poniedziałek, 9 października 2017
  • Separacja i jej skutki

Separacja jest stanem prawnym zbliżonym do rozwodu, chociaż sporo się od niego różni. Przede wszystkim separacja nie powoduje ustania małżeństwa (małżeństwo nadal trwa), a jedynie ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Od daty uprawomocnienia się orzeczenia separacji każdy z małżonków ma swój majątek osobisty. Separacja różni się od rozwodu także innymi przesłankami jej orzekania.

Warunki prawne separacji reguluje art. 611 § 1 k.r.o., który stanowi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Z powyższego przepisu wynika, że przesłanką separacji jest zupełny rozkład pożycia. Dla przypomnienia wskazuję, że z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wówczas, gdy pomiędzy małżonkami łącznie ustały trzy więzi:
  • Więź uczuciowa (psychiczna) - ustanie tej więzi oznacza wrogi stosunek do siebie, brak uczucia miłości.
  • Wieź gospodarcza - ustanie tej więzi oznacza brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, tj. brak wspólnych posiłków, wspólnego gotowania, sprzątania itp. Fakt wspólnego zamieszkiwania, który jest spowodowany brakiem możliwości wyprowadzenia się przez jednego małżonka nie oznacza, że istnieje więź gospodarcza. Strony mogą bowiem faktycznie zamieszkiwać, ale prowadzić osobne życie.
  • Wieź fizyczna - ustanie tej więzi oznacza brak współżycia fizycznego.

W przeciwieństwie do rozwodu w przypadku separacji nie występuje przesłanka trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że pomimo, iż pomiędzy stronami nie istnieje żadna więź małżeńska, to strony nie są definitywnie przekonane o tym, żeby się rozstać na zawsze. W przypadku separacji małżeństwo nadal trwa, a strony w okresie separacji mają się utwierdzić w przekonaniu, czy chcą powrócić do związku w sferze uczuciowej, gospodarczej i fizycznej, czy też definitywnie decydują się na rozwód. 

Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. . 611 § 2 k.r.o). Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków (art. . 611 § 3 k.r.o). Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (art. 613 § 2 k.r.o.).

Jak już wcześniej wspomniałem, separacja nie powoduje ustania małżeństwa, które trwa nadal. Oznacza to, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa i nie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Podobnie, jak przy rozwodzie, w przypadku sprawy o separację Sąd w wyroku rozstrzyga kwestię dotyczącą władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, a także alimenty na rzecz małoletnich dzieci. 

Orzeczenie separacji pociąga za sobą skutek w postaci braku dziedziczenia. Oznacza to, że małżonkowie pozostający w separacji nie dziedziczą po sobie w przypadku śmierci któregokolwiek z nich. Niemniej jednak główną przyczyną separacji jest powstanie ustroju rozdzielności majątkowej, który to ustrój powstaje w dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.

Właściwym Sądem do rozpatrywania spraw o separację jest Sąd Okręgowy Wydział Cywilny. Należy także pamiętać, że w każdym czasie Sąd ten orzeka o zniesieniu separacji, jeżeli małżonkowie zgodnie o to wnoszą. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.  

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Umowa najmu okazjonalnego Osoby, które oddają w najem mieszkanie mają możliwość podpisania różnych rodzajów umów najmu. Jedną... Poniedziałek, 17 lutego 2020
Co to jest zachowek? Zachowek jest pojęciem z zakresu prawa spadkowego i ma na celu zabezpieczyć interesy spadkobierców ustawowych,... Czwartek, 9 stycznia 2020
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Kariny G. - opiekunki MOPS-u! Nie żyje staruszka, nad którą się znęcała Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie umorzyła śledztwo w sprawie narażenia 90-letniej kobiety na bezpośrednie... Niedziela, 29 grudnia 2019
Jakie zmiany w rejestracji pojazdów od 1 stycznia Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy nowelizujące ustawę - Prawo o ruchu drogowym.... Niedziela, 8 grudnia 2019