Logo

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka

Artykuł dodany: Niedziela, 13 sierpnia 2017
Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka
REKLAMA

Jedną z najczęściej inicjowanych spraw w Sądach Rejonowych Wydziałach Rodzinnych jest niewątpliwie sprawa o zapłatę alimentów. W takim postępowaniu jeden z rodziców dochodzi w imieniu małoletniego dziecka zapłaty tytułem świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców. Wysokość zasądzonych przez Sąd alimentów uzależniona jest od wielu aspektów prawnych, które w niniejszym artykule postaram się Państwu przybliżyć.

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o., rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zasadą jest, że na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem niesamodzielnego dziecka. Obowiązek ten polega na dostarczaniu dziecku środków utrzymania i wychowania od chwili jego urodzenia. Dostarczanie środków utrzymania oznacza zarówno zaspokajanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych, jak: wyżywienie, odzież, warunki mieszkaniowe, leczenie, jak i potrzeb kulturalnych i edukacyjnych (wypoczynek, rozwój fizyczny i duchowy). Jeżeli dziecko nie ma własnych dochodów (np. z tytułu najmu, renty itp.), co jest w praktyce powszechne, to jego rodzice z mocy prawa są zobligowani do alimentacji (utrzymania i wychowania) dziecka, niezależnie od swojej woli. Rodzice nie mogą uchylić się od tego obowiązku, natomiast dzieci nie mogą zrzec się uprawnienia do żądania alimentów.

Stosownie do treści art. 135 § 1 k.r.o., zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W świetle powyższego zakres obowiązku alimentacyjnego uzależniony jest od dwóch przesłanek:
  • potrzeb małoletnich dzieci (ile dzieci potrzebuję na swoje utrzymanie i wychowanie)
  • możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców (jaki status zarobkowy i materialny mogą mieć rodzice dzieci).

Każda sytuacja wymaga odrębnej analizy konkretnych potrzeb małoletnich dzieci, które mogą być uzależnione od wielu czynników (np. miejsce zamieszkania, zainteresowania, zdrowie, dotychczasowy poziomu życia dziecka, poziom życia rodzeństwa itp.). Możliwości zarobkowe rodziców dotyczą tego, jaki dochód rodzice mogą uzyskiwać adekwatnie do swoich umiejętności, wykształcenia, wieku, miejsca zarobkowania itd., przy czym nie bierze się pod uwagę ile rodzice oficjalnie zarabiają, tylko ile mogą faktycznie zarabiać przy wykorzystaniu swoich możliwości i maksymalnym staraniu. Z kolei możliwości majątkowe oznaczają, jaki dotychczas zgromadzony majątek rodzice posiadają (np. nieruchomości, samochody, oszczędności). W praktyce może zdarzyć się również tak, że dana osoba nie uzyskuje dużych dochodów, natomiast posiada duży majątek, który otrzymała np. w spadku. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny powinien być odpowiednio wysoki.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego (art. 135 § 2 k.r.o.). Przepis ten dotyczy najczęściej sytuacji, kiedy jeden z rodziców faktycznie zajmuje się dzieckiem i dba o jego dobro w gospodarstwie domowym, np. przygotowuje posiłki, dba o czystość, pielęgnuje w chorobie), natomiast drugi z rodziców przekazuje na jego rzecz środki pieniężne.

Poza obowiązkiem rodziców względem niesamodzielnego dziecka (tj. dziecka, które nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać) uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku (art. 133 § 2 k.r.o.). Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (art. 133 § 3 k.r.o.).

Jeżeli rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, to rodzic, u którego małoletnie dziecko na stałe zamieszkuje, jest uprawniony do tego, aby w imieniu małoletniego dziecka wystąpić do Sądu Rejonowego z pozwem o alimenty. W takiej sytuacji wyrok zasądzający alimenty od drugiego z rodziców powoduje, że rodzic ten zobowiązany jest prawnie do płacenia alimentów w wysokości wskazanej w orzeczeniu. Płacenie alimentów polega na uiszczaniu comiesięcznej stałej kwoty na rzecz dziecka. Osobą uprawnioną do odbioru ww. alimentów jest drugi rodzic.

Co najważniejsze, wszczęcie postępowania sądowego o alimenty jest wolne od opłat sądowych. W uzasadnieniu pozwu o alimenty należy przedstawić i wykazać zestawienie miesięcznych wydatków na dziecko, które to wydatki mają świadczyć o potrzebach małoletniego. W zestawieniu wydatków najczęściej ujmuje się następujące pozycje: wyżywienie, odzież i obuwie, koszty mieszkania, środki chemiczne i kosmetyczne, dodatkowe zajęcia sportowe i korepetycje, koszty dojazdu do szkoły, opłaty telefonu dziecka itp. Z kolei zarobki rodziców Sąd bada poprzez żądanie przedłożenia zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy oraz zeznań podatkowych. Każda sprawa o alimenty ma swój indywidualny charakter, a taktyka procesowa strony, która żąda alimentów wymaga podejmowania czynności mających na celu przedstawić realne możliwości majątkowe i zarobkowe drugiego z rodziców.

Skontaktuj się z adwokatem w Gnieźnie.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

REKLAMA
Plik banneru
Podobne tematy:
Dodaj komentarz
Podpis:

Komentarze do artykułu (0)REKLAMA
Plik banneru
Wydarzenia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami lub usunąć już dodany e-mail.
Losowa fotografia

Losowe fotografie

MOJE-GNIEZNO.PL
Właściciel: Andrzej Bukowski
ul. Budowlanych 15a/14
62-200 Gniezno
Numer wpisu do Rejestru Dzienników i Czasopism:
RPR 2844
tel.kom.: +48 603 536 506
e-mail:
redakcja@moje-gniezno.pl
Copyright © 2018 Moje Gniezno