X
Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Porady prawne: Przesłanki rozwodu

Sobota, 22 lipca 2017
 • Porady prawne: Przesłanki rozwodu

Niewątpliwie rozwód jest bardzo popularnym zjawiskiem w społeczeństwie oraz instytucją prawną, która skutkuje ustaniem małżeństwa za życia małżonków. W związku z coraz większą ilością spraw rozwodowych, które trafiają do Sądów poniżej przybliżę aspekty prawne związane z rozwodem, poczynając w pierwszej kolejności od jego przesłanek.

Warunki prawne rozwodu reguluje art. 56 § 1 k.r.o., który stanowi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Z powyższego przepisu wynika, że przesłankami rozwodu są:

1. Zupełny rozkład pożycia - z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wówczas, gdy pomiędzy małżonkami łącznie ustały trzy więzi:
 • Więź uczuciowa (psychiczna) - ustanie tej więzi oznacza wrogi stosunek do siebie, brak uczucia miłości.
 • Wieź gospodarcza - ustanie tej więzi oznacza brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, tj. brak wspólnych posiłków, wspólnego gotowania, sprzątania itp. Fakt wspólnego zamieszkiwania, który jest spowodowany brakiem możliwości wyprowadzenia się przez jednego małżonka nie oznacza, że istnieje więź gospodarcza. Strony mogą bowiem faktycznie zamieszkiwać, ale prowadzić osobne życie.
 • Wieź fizyczna - ustanie tej więzi oznacza brak współżycia fizycznego.
2. Trwały rozkład pożycia - z trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wówczas, gdy małżonkowie definitywnie nie powrócą już do związku. W orzecznictwie przyjmuje się, że od daty rozkładu pożycia małżeńskiego do daty orzekania przez Sąd winno upłynąć co najmniej 6 miesięcy.

Sąd orzeknie rozwód, jeżeli łącznie nastąpił zarówno zupełny rozkład pożycia, jak i trwały rozkład pożycia.

W świetle art. 56 § 2-3 k.r.o., rozwód nie może być orzeczony, pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, tylko w następujących sytuacjach (przesłanki negatywne rozwodu):
 1. Jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. W każdej indywidualnej sprawie rozwodowej Sąd powinien ocenić, czy pomimo rozwodu pomiędzy rodzicami dziecko będzie się prawidłowo rozwijać, a także czy dziecko boleśnie nie odczuje samego rozwodu oraz rozłąki rodziców.
 2. Jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W praktyce dotyczy to niewielu sytuacji, jak np. ciężka choroba jednego z małżonków, niemożność zaspokajania własnych potrzeb przez jednego z małżonków. Powyższa przesłanka ma w rzeczywistości niewielkie zastosowanie. 
 3. Jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeśli więc małżonek, który nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, nie wyrazi zgody na rozwód, którego żąda małżonek wyłącznie winny, wówczas Sąd nie może orzec rozwodu. Brak zgody na rozwód nie może być jednak sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (chęć dokuczenia małżonkowi winnemu w zamiarze zemsty i szykany). W takim przypadku Sąd powinien orzec rozwód pomimo braku zgody.

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego można podzielić na dwie zasadnicze grupy: zawinione przez małżonka/małżonków oraz niezawinione przez małżonków. Z własnej praktyki sądowej zaobserwowałem, że do najczęstszych zawinionych przyczyn rozkładu pożycia należą:
 • Alkoholizm
 • Zdrada/niewierność
 • Przemoc fizyczna i psychiczna
 • Odmowa współżycia fizycznego
 • Zaniedbywanie rodziny
 • Odmowa wzajemnej pomocy
 • Opuszczenie małżonka (wyprowadzenie się)
 • Niegospodarność.

Natomiast do najczęstszych niezawinionych przyczyn rozkładu pożycia należą:
 • Choroba
 • Niezgodność charakterów
 • Niedobór seksualny.
 
W kolejnym artykule przybliżę Państwu zakres orzekania w sprawach rozwodowych oraz skutki rozwodu.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Trwają poszukiwania 26-latka! Zaginął Dawid Chmielewski, 26 lat. Mężczyzna wyjechał z pracy w roboczych ubraniach 10 grudnia 2019r... Czwartek, 12 grudnia 2019
Ukradli 2 500 zł z sejfu! Szuka ich Policja Policjanci z Gniezna poszukują sprawców kradzieży. Do zdarzenia doszło 30 października 2019 roku w sklepie... Czwartek, 12 grudnia 2019
Kolejny pijany kierowca zatrzymany pod Trzemesznem! Porzucił auto i próbował uciekać! Dzisiaj nad ranem, ok. godz. 5.00 policjanci zostali poinformowani o pijanym kierowcy, który miał znajdować... Czwartek, 12 grudnia 2019
W Mnichowie spłonął dom Dzisiaj o godz. 5.20 strażacy zostali powiadomieni o pożarze domu jednorodzinnego w Mnichowie. Do akcji... Czwartek, 12 grudnia 2019