Logo

"Wenecja" czystsza dzięki innowacyjnemu projektowi

Artykuł dodany: Sobota, 27 maja 2017

Projekt oczyszczania wód Strugi Gnieźnieńskiej zasilającej jezioro Jelonek przyniósł oczekiwany efekt. Dzięki niemu w akwenie znacznie zmniejszyło się stężenie związków azotu i fosforu. Projekt o wartości ponad 1 miliona złotych realizowany był w 2016 roku, w ramach programu GEKON przez firmę Mikronatura Środowisko.

Dzięki inicjatywie Urzędu Miejskiego firma Mikronatura Środowisko zrealizowała wspólnie z najlepszymi ekspertami z dziedziny ochrony wód projekt badawczo-rozwojowy pod tytułem: „Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujące pożyteczne mikroorganizmy”, współfinansowanemu z programu GEKON. W ramach tego projektu Mikronatura zrealizowała na Strudze Gnieźnieńskiej zadanie pn. „optymalizacja pracy systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego z zastosowaniem mikroorganizmów (biopreparatu), w celu redukcji biogenów niesionych przez cieki wodne.” Zadanie zostało wykonane w okresie od lutego do grudnia 2016 roku.

Spółka wypracowała kompleksowe i skuteczne rozwiązanie, co potwierdziły długoterminowe i cykliczne badania. Zastosowano innowacyjną wielofunkcyjną konstrukcję, wyposażoną w filtry mineralne i roślinne, których efektywność została podniesiona dzięki zastosowaniu biopreparatów na bazie pożytecznych mikroorganizmów. Wszystkie materiały konstrukcyjne użyte przy budowie systemu są dodatkowo biodegradowalne.

Dzięki temu osiągnięto zakładane cele w postaci:
  • znacznego mniejszenia stężenia związków azotu i fosforu wody wpływającej do jeziora,
  • poprawy parametrów fizycznych wody (natlenienie, konduktywność, pH, zawiesina),
  • zmniejszenie liczebności fitoplanktonu,
  • poprawa stanu mikrobiologicznego wody, a w szczególności ograniczenie zagrożenia ze strony cyjanobakterii (sinice), co w konsekwencji umożliwia racjonalny wstęp do przeprowadzenia prac rekultywacyjnych na jeziorze Jelonek.

Program GEKON jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

REKLAMA
Plik banneru
Podobne tematy:
Dodaj komentarz
Podpis:

Komentarze do artykułu (0)



REKLAMA
Plik banneru

REKLAMA
Plik banneru
Wydarzenia
Losowa fotografia

Losowe fotografie

MOJE-GNIEZNO.PL
Właściciel: Andrzej Bukowski
ul. Budowlanych 15a/14
62-200 Gniezno
Numer wpisu do Rejestru Dzienników i Czasopism:
RPR 2844
tel.kom.: +48 603 536 506
e-mail:
redakcja@moje-gniezno.pl
Copyright © 2018 Moje Gniezno