Logo

Jak zagospodarować parowozownię oraz tereny inwestycyjne PKP?

Artykuł dodany: Wtorek, 9 maja 2017
Jak zagospodarować parowozownię oraz tereny inwestycyjne PKP?

W dniach 5 - 9 czerwca w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Łubieńskiego 11 w Gnieźnie odbędą się Warsztaty Urbanistyczne Charrette dla terenów inwestycyjnych PKP S.A. na obszarze około 25 ha, w tym dla terenów zabytkowego kompleksu parowozowni. Organizacja warsztatów jest wynikiem porozumienia między PKP S.A., Xcity Investment oraz Miastem Gniezno. Organizatorem merytorycznym warsztatów jest warszawska pracownia Mycielski Architecture & Urbanism (MAU), wiodąca firma w dziedzinie zrównoważonej urbanistyki w Polsce.

Celem warsztatów jest określenie ram dla rozwoju przestrzennego należących do PKP S.A. terenów w centrum Gniezna. Celem PKP S.A. oraz Xcity Investment - spółki Grupy PKP zajmującej się zagospodarowywaniem gruntów - jest optymalne wykorzystanie ww. terenu, przy uwzględnieniu potrzeb mieszkańców i zabytkowego charakteru parowozowni. Tereny kolejowe w centrum Gniezna stanowią wyzwanie dla planistów i inwestorów. O ich potencjale świadczą szerokie możliwości zagospodarowania, między innymi pod zabudowę mieszkaniową, komercyjną czy pod placówkę muzealną. Zabudowa tych gruntów, przy uwzględnieniu zabytkowej tkanki, może istotnie wpłynąć na wzrost atrakcyjności tej części miasta, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Naszym celem jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału tych terenów, a w konsekwencji stworzenie nowej przestrzeni miejskiej. Zależy nam na tym, aby sposób zagospodarowania uwzględniał zarówno uwarunkowania terenu, jak i potrzeby lokalnej społeczności - wyjaśnia Marek Chibowski, Prezes Zarządu Xcity Investment.

Głównym celem warsztatów jest stworzenie spójnej strategii dalszego rozwoju kolejowych terenów w Gnieźnie w wymiarze zarówno funkcjonalnym, urbanistyczno-architektonicznym jak i ekonomicznym czy społecznym. Na podstawie wypracowanej koncepcji zostanie przygotowany wniosek do zmiany Studium oraz MPZP na tym obszarze. Rada Miasta Gniezna podjęła już uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna - mówi Jarosław Grobelny zastępca prezydenta Miasta Gniezna.

Warsztaty Urbanistyczne Charrette to unikalne narzędzie projektowe i planistyczne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych przyszłością terenu i parowozowni, oparte na merytorycznych przesłankach. Warsztaty dają możliwość spotkania z doświadczonym zespołem architektów i urbanistów, którzy wspólnie z przedstawicielami Xcity Investment oraz władzami Gniezna przez pięć dni będą intensywnie pracować nad wizją zagospodarowania terenów inwestycyjnych PKP S.A. W trakcie pięciu dni prac przewidziano szereg spotkań, prezentacji i sesji projektowych. Udział wszystkich interesariuszy oraz zainteresowanych mieszkańców umożliwi wypracowanie spójnej wizji rozwoju terenu w krótkim czasie.
 
HARMONOGRAM WARSZTATÓW CHARRETTE
Miejsce: Sala Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno
MAU rezerwuje prawo do zmian w programie

DZIEŃ 1 - PONIEDZIAŁEK 5 CZERWCA: OTWARCIE WARSZTATÓW
10.00 - 12.00 Spacer studyjny - na terenie parowozowni oraz terenach inwestycyjnych. Obowiązuje mailowa rejestracja pod adresem warsztaty.gniezno@mau.com.pl do 31 maja - liczba miejsc ograniczona. Informacja dla mediów: po spacerze będzie możliwość zadania pytań organizatorom warsztatów.

17.00 - 19.00 KONFERENCJA OTWARCIA: Jak zagospodarować tereny inwestycyjne PKP w Gnieźnie?
Celem spotkania jest publiczne przybliżenie mieszkańcom i uczestnikom warsztatu tematyki i problematyki projektu, umożliwiając merytoryczne wprowadzenie w projekt, określenie celu i oczekiwań wobec warsztatu. Podczas sesji syntetycznie podsumowane zostaną główne czynniki, które potencjalnie mogą ukierunkować rozwój parowozowni oraz terenów parowozowni. Program:

Przywitanie
Prezentacja: Potencjał i wyzwania terenów pokolejowych
Oczekiwania społeczne - moderowana dyskusja
Wprowadzenie do procesu warsztatowego

Oczekiwani: decydenci, radni, mieszkańcy, inni zainteresowani

DZIEŃ 2 - WTOREK 6 CZERWCA: SESJE EKSPERCKIE
9.00 - 10.45 Sesja 1: Zagadnienia budynków parowozowni : Jakie uwarunkowania konserwatorskie i techniczne determinują możliwych przekształceń budynków parowozowni na nowe funkcje? - Prezentacja, dyskusja, wnioski

Prowadzący: Xenia Mrozowska, Genius Loci; Dariusz Wojna, Guerras
Oczekiwani: decydenci i zainteresowani zagadnieniami dot. budynków parowozowni

11.00 - 13.00 Sesja 2: Potencjalne scenariusze programowe i rynkowe: w jakim kierunku i na jakich terenach powinien nastąpić rynkowo uzasadniony rozwój projektu? - Prezentacja, dyskusja, wnioski
Prowadzący: Tomasz Czerniak, Colliers International
Oczekiwani: decydenci i zainteresowani zagadnieniami rynkowymi

14.00 - 15.30 Sesja 3: Zagadnienia komunikacyjne i planistyczne: Jakie powinny być główne założenia obsługi komunikacyjnej terenu? Jakie są oczekiwania i możliwości powiązań pieszych, komunikacji publicznej, parkowania, założeń komunikacyjno-funkcjonalnych węzła przesiadkowego?
Prezentacja, dyskusja, wnioski.
Prowadzący: Jan Jakiel, JKO
Oczekiwani: decydenci i zainteresowani sprawami komunikacyjnymi i planistycznymi

DZIEŃ 3 - ŚRODA 7 CZERWCA: WSTĘPNE KONCEPCJE
Cały dzień Prace warsztatowe na podstawie wniosków z poprzednich dni

17.00 - 19.00 PUBLICZNA PREZENTACJA: Wstępne Koncepcje
Prezentacja podsumuje wnioski z sesji eksperckich. Zostaną też przedstawione pierwsze ukierunkowane koncepcje dla parowozowni i terenów inwestycyjnych do dyskusji i ewaluacji z decydentami i mieszkańcami. Prezentacja, dyskusja, wystawa rysunków
Prowadzący: Maciej M. Mycielski, MAU
Oczekiwani: decydenci, radni, mieszkańcy, inni zainteresowani

DZIEŃ 4 - CZWARTEK 8 CZERWCA: EWALUACJA
10.00 - 13.00 Punkt konsultacyjny dla zainteresowanych w Sali warsztatowej MOK.

Od 14.00 Prace warsztatowe, przygotowania do prezentacji finalnej koncepcji

DZIEN 5 - PIĄTEK 9 CZERWCA: FINAŁ
Cały dzień Prace warsztatowe, przygotowania do finalnej koncepcji

15.00 - 17.00 PREZENTACJA KOŃCOWA: Finalna Koncepcja
Podczas prezentacji omówione zostaną wyniki warsztatów oraz warsztatowa koncepcja.
Prezentacja, Sesja Q&A, wystawa rysunków, zakończenie warsztatów
Prowadzący: Maciej M. Mycielski, MAU
Oczekiwani: decydenci, radni, mieszkańcy, inni zainteresowani
tekst: Informacja prasowa

REKLAMA
Plik banneru
Podobne tematy:
Dodaj komentarz
Podpis:

Komentarze do artykułu (0)REKLAMA
Plik banneru

REKLAMA
Plik banneru
Wydarzenia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami lub usunąć już dodany e-mail.
Losowa fotografia

Losowe fotografie

MOJE-GNIEZNO.PL
Właściciel: Andrzej Bukowski
ul. Budowlanych 15a/14
62-200 Gniezno
Numer wpisu do Rejestru Dzienników i Czasopism:
RPR 2844
tel.kom.: +48 603 536 506
e-mail:
redakcja@moje-gniezno.pl
Copyright © 2018 Moje Gniezno