moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Brak pieniędzy na remonty dróg i walkę z bezrobociem

Poniedziałek, 14 marca 2011
  • Brak pieniędzy na remonty dróg i walkę z bezrobociem

Piątkowa konferencja prasowa zwołana przez posła Tadeusza Tomaszewskiego nie napawa optymizmem. Brak pieniędzy na remonty dróg, wzrost stopy bezrobocia oraz zdecydowanie mniejsze środki dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą są złymi wiadomościami. Udało się jednak pozyskać pieniądze na naukę i doskonalenie umiejętności pływania.

90 000zł udało się pozyskać Stowarzyszeniu młodych Wielkopolan oraz 12 000zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Mistra” Kłecko na realizację programu „Powszechnej nauki pływania”. Są to dwie z 22 organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w województwie wielkopolskim. Oprócz tego w naszym województwie pieniądze na powyższy program otrzyma 14 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
gmina Trzemeszno - 16 000zł
miasto Gniezno - 30 000zł
Celem prowadzonych zajęć będzie zorganizowanie czasu wolnego, nauka i doskonalenie umiejętności pływania, współzawodnictwo podczas organizowanych gier, imprez i zabaw, edukacja w zakresie rywalizacji zgodnie z zasadami fair play, poprawa kondycji fizycznej oraz edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa podczas zajęć i pierwszej pomocy przedmedycznej. W programie udział weźmie 150 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia prowadzone będą na basenach w Gnieźnie oraz Wrześni.
Kolejnym tematem poruszonym na konferencji była kwestia odszkodowań dla osób deportowanych do pracy przymusowej w latach 1939-1945. 25 lutego sejm zakończył obrady nad zmianami w ustawie dotyczącej świadczeń dla osób deportowanych do III Rzeszy. Uchwalono, że wywóz do pracy przymusowej dotyczy także osób zmuszonych do robót na terenie Polski poza miejscem stałego zamieszkania na okres powyżej 6 miesięcy. Osoby, które otrzymały do tej pory decyzje odmowne mogą ponownie złożyć wniosek o odszkodowanie. To świadczenie przysługuje również dzieciom urodzonym podczas deportacji. Każdy, kto był deportowany do pracy przymusowej w czasie II Wojny Światowej na okres powyżej 6 miesięcy ma prawo do odszkodowania.
Remonty dróg ze względu na liczne podtopienia są w tym roku głównym tematem wielu spotkań władz samorządowych. Droga krajowa nr 15 na odcinku Gniezno-Września jest jedną z ważniejszych w naszym regionie - mówi poseł Tadeusz Tomaszewski. W tej chwili wiadomo, że remont drogi zakończy się dopiero po 2013 roku. Samorządy nie poddają się i będą walczyć, żeby remont ten zakończył się chociaż w 2012 roku. Być może będzie trzeba odwołać się do aktywności mieszkańców, np. „ścieżek zdrowia”, żeby zwrócić uwagę, że ten odcinek drogi jest bardzo istotny. Podobnie wygląda sytuacja odnośnie modernizacji skrzyżowania w Wymysłowie. Jest to Brado niebezpieczny fragment drogi. Potrzeba tam specjalistycznych działań ze względu na rodzaj gruntu i również nie ma pieniędzy na przebudowę tego odcinka drogi.
Kolejnym tematem spotkania był rządowy projekt nowelizacji ustawy o Otwartych Funduszach Emerytalnych. Rząd po krótkich konsultacjach przyjął ten projekt ustawy - mówi Tadeusz Tomaszewski. Naszym zdaniem nie naprawia to jednak systemu emerytalnego. Jest to łatanie dziury budżetowej. Wprowadza się nowy system ubezpieczenia, który wzmacnia ludzi bogatych kosztem większości społeczeństwa. Podchodzimy do tego bardzo poważnie, bo chodzi o 16 milionów osób.
Brak możliwości aktywizacji przez ludzi młodych za pośrednictwem Urzędu Pracy to najistotniejsza kwestia dotycząca waliki z bezrobociem. W styczniu 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie było 6661 bezrobotnych (12,6%). W styczniu tego roku liczba ta wzrosła do 6981 bezrobotnych (13,1%). Na razie przekraczamy o 0,1% stopę bezrobocia w stosunku do średniej krajowej. Ilość środków, którymi dysponuje samorząd powiatowy (Urząd Pracy) na aktywizację to 2 mln 845 tys zł, a w ubiegłym roku było to ponad 16 mln złotych. Jeżeli natomiast chodzi o staże, to w 2011 roku możliwe do zrealizowania jest 25% staży względem zeszłego roku. Sytuacja jest więc bardzo ciężka. Osoby chcące otworzyć działalność gospodarcza mogły w 2010 roku otrzymać 18 tys złotych dofinansowania. W tym roku kwota ta nie przekroczy 12 tys złotych.
(Buk)

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Wybory 10 maja, ale bez głosowania? W okręgu powołano 127 z 260 obwodowych komisji wyborczych Na terenie podległym Komisarzowi Wyborczemu w Koninie powołano raptem 127 z 260 obwodowych komisji wyborczych.... Piątek, 8 maja 2020
Czy wybory prezydenckie odbędą się 10 maja? Posłanka interweniuje u komisarzy wyborczych W trakcie wczorajszej konferencji prasowej posłanka na Sejm RP Paulina Hennig-Kloska poinformowała,... Czwartek, 23 kwietnia 2020
"Wybory w maju mogą zabić. Po trupach do władzy?" - nowy billboard na wjeździe do Gniezna "Wybory w maju mogą zabić. Po trupach do władzy?" - billboard z takim hasłem i wizerunkiem Prezydenta... Wtorek, 24 marca 2020
"Pan poseł ma problemy z percepcją rzeczywistości", czyli jaki jest rzeczywisty postęp prac na budowie szpitala? Gnieźnieński szpital to cały czas plac budowy. Starosta Piotr Gruszczyński i wicestarosta Anna Jung... Środa, 4 marca 2020