moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Uczyli się, jak skutecznie szukać pracy

Środa, 16 marca 2016
  • Uczyli się, jak skutecznie szukać pracy

Szerokie spojrzenie na aktualne problemy każdej grupy, każdej jednostki chcącej funkcjonować na rynku pracy to dziś niezwykle istotne zagadnienie z perspektywy systemu edukacji, pracodawców i instytucji wspomagających wybory edukacyjno-zawodowe młodych ludzi. Wobec powszechności obaw związanych z wejściem i sprawnym zafunkcjonowaniem na rynku pracy Instytut Doradztwa Zawodowego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie zorganizował 14 marca konferencję warsztatową pod tytułem: "Absolwent - aktywnym i skutecznym uczestnikiem rynku pracy".

Celem konferencji była optymalizacja warunków funkcjonowania człowieka - młodego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej w otoczeniu społeczno-gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania zawodowego w lokalnej przestrzeni.

Gospodarzem przedsięwzięcia był dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie mgr inż. Sylwester Sip, który powitał ponad 100 uczestników wydarzenia - uczniów gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych i ich nauczycieli a następnie przedstawił założenia funkcjonowania i misję przyświecającą działaniom realizowanym w gnieźnieńskim Centrum Kształcenia Praktycznego.

Prelekcję, której główne kwestie oscylowały wokół problematyki aktualnych tendencji na krajowym i lokalnym rynku pracy, kształcenia na potrzeby rynku pracy oraz roli doradztwa zawodowego w procesie przechodzenia przez kolejne etapy rozwoju edukacyjno - zawodowego wygłosiła dr Joanna Kozielska- coach i doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Praktycznego i pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kolejną część konferencji stanowiły zajęcia warsztatowe, których adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a za ich cel postawiono doskonalenie kompetencji przydatnych do sprawnego zafunkcjonowania na rynku pracy. Warsztaty obejmowały następujące bloki tematyczne: Kompetencje a kwalifikacje; Gdzie i jak szukać pracy? Jak napisać CV i List Motywacyjny? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Zajęcia przeprowadziły mgr Natalia Sadlak - doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Praktycznego; mgr Justyna Cieślińska-doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie oraz dr Joanna Kozielska.

Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem jego organizatorzy planują uczynić je przedsięwzięciem cyklicznym.
tekst: CKP
foto: CKP

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Byli nauczyciele ZSP nr 2 rezygnują ze spotkania ze starostą. "Zarezerwowany na spotkanie z nami czas przeznaczyć może Pan na inne cele" Byli nauczyciele i pracownicy ZSP nr 2 w Gnieźnie wystosowali do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego list... Poniedziałek, 17 czerwca 2019
List otwarty byłych pracowników ZSP nr 2 w Gnieźnie do władz powiatu Publikujemy treść listu otwartego emerytów i rencistów, byłych pracowników ZSP nr 2 w Gnieźnie, w sprawie... Sobota, 8 czerwca 2019
XXI Mistrzostwa Gniezna i Powiatu w Dwuboju Obronnym i Pojedynku Strzeleckim 31 maja o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie odbędą się XXI Mistrzostwa Gniezna... Wtorek, 21 maja 2019
Powiat chciał ukryć sprzedaż boiska? Przy ul. Kasprowicza powstaną domy jednorodzinne Starostwo Powiatowe w wydzieli cztery działki budowlane z boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr... Sobota, 11 maja 2019