Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Nowelizacja przepisów dotycząca "Fotorejestratorów"

Piątek, 14 stycznia 2011
  • Nowelizacja przepisów dotycząca

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, zmianie ulegają m.in. przepisy dotyczące urządzeń popularnie zwanymi "Fotoradarami".

Przede wszystkim nowelizacja wprowadza definicję „urządzenia rejestrującego”, czyli popularnych video- i fotoradarów. Jest to stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe lub na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Definicja ta wprowadzona została w celu sprecyzowania, jakimi urządzeniami mogą się posługiwać organy kontroli ruchu drogowego.
W związku z powyższym poprzez zmianę w art. 129 ust.2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym Policja jako najważniejszy organ kontroli ruchu drogowego w dalszym ciągu posiada uprawnienia  do używania, obok przyrządów kontrolno - pomiarowych, również urządzeń rejestrujących. Nie oznacza to jednak, że od stycznia 2011 obowiązują wszystkie przepisy zawarte w powyższym akcie prawnym z uwagi na to, że część przepisów wchodzi  w życie 1 lipca 2011. Dotyczy to głównie Inspekcji Transportu Drogowego, zgodnie bowiem z dodanym  art. 129 g Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym, Inspekcja Transportu Drogowego będzie uprawniona do ujawniania za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń w postaci: przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych.

Ponadto zgodnie z art. 10  w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy :

  • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekaże znajdujące się w jego władaniu stacjonarne urządzenia rejestrujące oraz obudowy na te urządzenia Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
  • Komendant Główny Policji przekaże Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego wykazy urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia zainstalowane w pasie dróg publicznych przez Policję.
  • Zarządcy dróg usuną urządzenia oraz obudowy na te urządzenia zainstalowane w pasie dróg publicznych, eksploatowane przez podmioty inne niż Policja, zarządcy dróg, straże gminne (miejskie) oraz Inspekcja Ruchu Drogowego.
Zmianie ulega również Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  poprzez dodanie zapisu w związku, z którym od 1 lipca 2011 roku Inspekcja Transportu Drogowego w przypadku urządzeń zainstalowanych przez ITD lub zarządcę drogi działającego na wniosek GITD oraz w przypadku obudów urządzeń rejestrujących należących do Policji będzie odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, polegające w szczególności na: zakupie, instalacji w pasie drogowym, utrzymaniu i naprawie oraz wynikające z ich bieżącej eksploatacji i obsługi w tym również import danych zarejestrowanych przez te urządzenia oraz montaż urządzeń w zainstalowanych obudowach. W pozostałych  przypadkach zadania te przejmą jednostki samorządu terytorialnego lub straży gminnej (miejskiej).
Reasumując: zmiana przepisów wprowadza uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie m.in. ujawniania za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszeń w postaci: przekraczania dopuszczalnej prędkości. Natomiast co jest ważne podkreślenia ustawodawca wyraźnie wskazuje, że Policja w dalszym ciągu uprawniona jest do używania urządzeń rejestrujących jakimi niewątpliwie są fotorejestratory.

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Mieszkańcy ignorują zakaz wstępu na cmentarze Wielu mieszkańców zupełnie ignoruje zakaz wstępu na cmentarze wprowadzony z powodu koronawirusa. Chociaż... Sobota, 4 kwietnia 2020
Pacjent z raną brzucha zgłosił się do przychodni w Trzemesznie! Miał objawy sugerujące zakażenie koronawirusem! Dzisiaj ok. godz. 12.00 do przychodni Luxmed w Trzemesznie zgłosił się 45-letni mężczyzna, mieszkaniec... Czwartek, 2 kwietnia 2020
Pierwsze mandaty za łamanie nowych przepisów Policjanci wystawili pierwsze mandaty osobom, który nie stosowały się do nowych przepisów dotyczących... Środa, 1 kwietnia 2020
Uwaga! Utrudnienia w ruchu na ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym dla kierowców, które... Środa, 1 kwietnia 2020