Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Rodzina ma głos!

Środa, 22 października 2014
  • Rodzina ma głos!

Każda wspólnota jest zbudowana na fundamencie tożsamości lokalnej, której głównym strażnikiem powinna być rodzina. To poprzez dbanie o ojcowiznę i pielęgnowanie wielowiekowych zwyczajów tworzony jest naturalny ład społeczny, pozwalający na trwanie i rozwój małych ojczyzn, z których chcemy być dumni.

Właściwy dla zdrowej rodziny ład moralny daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko jej członkom, ale również całej wspólnocie. Pozwala na wytworzenie ładu spontanicznego, w ramach którego pomoc środowiskowa i sąsiedzka stają się naturalnymi zachowaniami społecznymi.
Uznajemy, że aby wybrnąć z bieżącego kryzysu ekonomicznego oraz bardziej trwałego i groźnego kryzysu cywilizacyjnego, należy przywrócić tradycyjne miejsce i rolę rodziny w społeczeństwie i państwie. Uważamy, że podstawowym warunkiem efektywnego wypełniania funkcji przez rodzinę jest stworzenie otoczenia: kulturowego, prawnego i ekonomicznego, w którym mogłaby ona swobodnie realizować swoje naturalne potrzeby oraz rozwijać talenty i zainteresowania tworzących ją osób.
Najbliższym otoczeniem rodziny jest wspólnota lokalna zorganizowana w samorząd terytorialny, stanowiący ważny element organizacji państwa. Jest to ta część zmian ustrojowych dokonanych po 1989 roku, która w największym stopniu się nam udała. Mimo, że władze samorządowe posiadają znacznie mniejsze od rządu możliwości i środki kształtowania polityki prorodzinnej, to jak pokazują liczne już przypadki, mogą tworzyć i realizować przyjazne i skuteczne programy adresowane do polskich rodzin.
Wobec rezygnacji licznych grup społecznych z udziału w życiu publicznym Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny podjęło trud przeprowadzenia kampanii społecznej pod hasłem "Rodzina ma głos". Jej celem jest mobilizacja obywateli oraz zachęcenie ich do oddania swojego głosu na wybranych kandydatów w najbliższych wyborach samorządowych. Celem długoterminowym jest zbudowanie siły społecznej skupionej wokół wartości takich jak prestiż rodziny oraz zaufanie i wysokie standardy służby publicznej. Jesteśmy przekonani, że jedynie przebudzenie obywateli, szczególnie tych żyjących na co dzień w rodzinie i dobrze znających jej potrzeby i troski, pozwoli na odbudowę zdrowych więzi społecznych, a także doprowadzi do tworzenia prawa przyjaznego rodzinie.
Uważamy, że w obliczu kryzysu zaufania społecznego do instytucji publicznych konieczne jest wspieranie kandydatów, którzy - niezależnie od przynależności partyjnej lub jej braku - będą realizowali programy, w centrum których znajduje się rodzina i jej potrzeby. To nie bezosobowy samorząd, a konkretni ludzie w zarządach i radach gmin, powiatów i województw będą podejmowali ważne dla całej wspólnoty lokalnej decyzje.
Uznajemy zatem, że cnoty, które wykuwa się, nabywa i praktykuje w rodzinie, takie jak wzajemny szacunek, zaufanie, rzetelność i gospodarność, powinny być fundamentem zarządzania sprawami każdej wspólnoty lokalnej. Zasady te opisaliśmy w "Dekalogu samorządowca przyjaznego rodzinie". Kandydaci, którzy otrzymają rekomendację od współpracujących z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny organizacji i środowisk lokalnych oraz zobowiążą się do sprawowania powierzonego im mandatu zgodnie z wartościami zawartymi we wspomnianym "Dekalogu..." otrzymają Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Będziemy zachęcali do oddania głosu na tych kandydatów poprzez działania społeczne obejmujące rozmaite formy promocji.
 

Rodzina ma Głos!

Opis certyfikacji
Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie ma na celu wskazanie wyborcom kandydatów do samorządu lokalnego, którzy publicznie zadeklarują przyjęcie w działalności samorządowej zasad ujętych w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie oraz zobowiążą się do podejmowania konkretnych działań wypływających z tych zasad. Lista osób certyfikowanych będzie pomocą w dokonaniu właściwego wyboru przez osoby dla których sprawy wartości i zasad w życiu publicznym oraz afirmacji i rozwoju rodziny są najważniejszymi kryteriami podejmowania decyzji wyborczych.
Certyfikowanym kandydatem może być osoba ubiegająca się o urząd wójta, burmistrza, prezydenta, radnego sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu i rady gminy.
W celu przeglądu list i złożenia propozycji przyjęcia Certyfikatu wybranym kandydatom, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny powołuje sieć wojewódzkich i powiatowych pełnomocników kampanii "Rodzina ma Głos". Pełnomocnicy dokonują przeglądu list kandydatów pod kątem ich zaangażowania w dotychczasowej działalności społecznej, samorządowej lub parlamentarnej, otwarcia na współpracę z zapleczem społecznym w czasie kampanii i po wyborach, postawy życiowej zgodnej z deklarowanymi wartościami. Pełnomocnicy nie poszukują kandydatów do Certyfikatu wśród komitetów programowo sprzeciwiających się zasadom wyrażonym w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Pełnomocnicy lokalni w swojej pracy nad wskazaniem odpowiednich kandydatów kierują się zasadą roztropności i odpowiedzialności za podjęte decyzje.
Wskazane przez pełnomocników lokalnych kandydatury do certyfikacji podlegają zatwierdzeniu przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. W kolejnym kroku pełnomocnicy udają się do wybranych kandydatów z propozycją przyznania im Certyfikatu, wyjaśnienia jego idei, wskazania korzyści i zobowiązań które wiążą się z jego przyjęciem.
Kandydaci którzy zechcą przyjąć Certyfikat zostaną zaproszeni na uroczyste, wojewódzkie spotkanie podczas którego zostaną im wręczone Certyfikaty Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Certyfikowani kandydaci będą mogli używać w swoich materiałach wyborczych logotypów i znaków graficznych potwierdzających przyjęcie Certyfikatu.
W czasie trwania kadencji certyfikowani samorządowcy mogą liczyć na aktywne wsparcie ze strony pełnomocnika wraz z jego zapleczem społecznym a także Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, które również będzie monitorowało ich działania. Wyborców oddających głos na osobę z Certyfikatem, również będziemy zachęcali do aktywnego monitoringu społecznego.
Civitas Christiana

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Wiosna Biedronia w Gnieźnie zorganizowała niestandardową akcję na ulicach Pierwszej Stolicy Lokalni działacze Partii na czele z Kacprem Parolem, koordynatorem powiatowym, umiejscowili symboliczne... Wtorek, 30 lipca 2019
Dzisiaj wybory do europarlamentu! Sprawdź gdzie możesz oddać głos Dzisiaj w całej Polsce odbywają się wybory europarlamentarne. Przypominamy, gdzie możecie oddawać swoje... Niedziela, 26 maja 2019
Łączmy siły z całym światem w walce z kryzysem klimatycznym! Takim hasłem Gnieźnieńska młodzież zachęca do wzięcia udziału w "Pikniku dla Klimatu" - wydarzeniu w... Środa, 22 maja 2019
Kandydatki do Europarlamentu zabrały głos w sprawie PKS-u! Mają pomysł na rozwiązanie problemu W niedzielę przed dworcem PKS w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa kandydatek Wiosny do Europarlamentu.... Poniedziałek, 20 maja 2019