moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Konferencja PO-SLD w eSTeDe

Środa, 1 grudnia 2010
  • Konferencja PO-SLD w eSTeDe

Dzisiaj o godzinie 12.00 w Centrum Kultury "Scena To Dziwna" odbyła się konferencja prasowa zwołana przez kluby dwóch koalicjantów w samorządzie miasta i powiatu gnieźnieńskiego - PO i SLD. Na konferencji swoje poglądy wyrazili: Jacek Kowalski - prezydent Gniezna, senator Piotr Gruszczyński, Zdzisław Kujawa i Dariusz Pilak.

Celowo nie podaliśmy zajmowanych stanowisk, ponieważ konferencja odbyła się jeszcze przed I-szą Sesją Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Konferencja prasowa trwała 45 minut. Przedstawiono i podpisano na niej m.in. założenia programowe koalicjantów.

Senator Piotr Gruszczyński

Wczoraj i przedwczoraj mówiłem o tym, że koalicja pomiędzy PO i SLD będzie otwarta na porozumienia programowe. Cztery miesiące temu, kiedy jeszcze nie myśleliśmy o wyborach samorządowych miałem przyjemność rozmawiać z posłem Tadeuszem Tomaszewskim i zwróciłem mu uwagę, że warto dla dobra miasta i powiatu usiąść i porozmawiać, oczywiście wśród tych, którzy będą decydować po wyborach, jaki będzie układ sił w samorządach, na temat tych celów, które mogłyby nas zbliżyć. Jeszcze na tydzień przed wyborami mówiłem, że koalicja będzie prawicowa. W nocy z czwartku na piątek na ulicach naszego miasta pojawiły się plakaty z hasłem wyborczym, do którego ja odniosłem się jednoznacznie i podtrzymując to, co wtedy powiedziałem. Dzisiaj jesteśmy przed sfinalizowaniem tych zapowiedzi, które już wcześniej się przewijały. Nasza współpraca będzie oparta na celach, które nas zbliżyły i cieszę się, że to, co 4 miesiące temu było zapowiedziane dzisiaj realizujemy, bez względu na to, jaki by powstał układ sił. Naszym partnerem w powiecie jest SLD, tak jak partnerem Lewicy w mieście jest PO. Przyjęliśmy bardzo obszerny plan do realizacji na najbliższe 4 lata i jeżeli uda nam się go zrealizować, to przed następnymi wyborami będziemy mogli stanąć przed wyborcami z podniesionym czołem. W mojej prywatnej ocenie ten plan jest bardzo ambitny.
Chciałbym jeszcze odnieść się do słów mojego partnera w parlamencie - posła Zbigniewa Dolaty, który powiedział, że zapewne porozumienie pomiędzy SLD i PO tak długo trwa, bo ten czas zajmuje nam obsadzanie stanowisk. Fakt jest taki, że obsadzenie stanowisk można zrobić nawet w godzinę, to jest najmniejszy problem. Najwięcej czasu zajęło nam stworzenie wspólnego programu. Udało nam się to zrobić w 4-5 dni. W tak krótkim czasie powstał program, który realizowany będzie przez 4 lata. Tempo pracy było olbrzymie.

Zdzisław Kujawa

W wielu punktach programowych zarówno SLD jak i PO miało niemalże taki sam tok myślenia. Jedyny spór, który nadal jest nierozstrzygnięty, to umiejscowienie hali widowiskowo-sportowej. Wiadomo, że ta hala na pewno powstanie. Dalsze decyzje w tej kwestii zostaną podjęte w późniejszym terminie. Najważniejsze jest to, że przyjęte plany są tak ambitne, jak realistyczne. Zdecydowaliśmy, że zarówno w powiecie SLD będzie miało wpływ na podejmowane decyzje, jak i w mieście PO na organ wykonawczy. Nie jest więc do końca tak, że powiatem rządzi PO, a miastem SLD. Dzielimy się zarówno obowiązkami, jak i odpowiedzialnością. W powiecie do współpracy zaprosiliśmy także PSL i Wielkopolan.

 

Prezydent Gniezna Jacek Kowalski

Postanowiliśmy zaprosić do współpracy również opozycję. Nie jest tak, jak do tej pory, że jeden brał wszystko i nie było nic dla tych, którzy nie byli w koalicji. Jest to dobry element, bo wciąga również tych, którzy byliby tylko od krytykowania rządzących. Niech oni też współdziałają. Mam nadzieję, że przyjmą naszą propozycję. Jeżeli mamy robić coś dobrego dla miasta, to tak powinno być.

Dariusz Pilak

Przed powiatem pierwszy raz na przestrzeni wszystkich kadencji będziemy mieli scalanie wszystkiego w „jeden organizm”. Starostwo będzie mieściło się w jednym budynku i to jest robione głównie dla mieszkańców. Również rewitalizacja i odbudowa szpitala będzie kontynuowana. Jeżeli chodzi o obsadę staraliśmy się zbudować zarząd powiatu z osób doświadczonych i odpowiedzialnych. Etatowym członkiem zarządu będzie osoba niepolityczna. Będzie to osoba przygotowana do działania i mocno wesprze ona swoich współpracowników. Sądzę, że wzmocni to całą koalicję. Tylko samorządy operatywne będą wygrywać przez najbliższe lata to, co jeszcze jest do zdobycia dla naszej małej ojczyzny i sądzę, że nasze porozumienie będzie nas wiązało na całą kadencję.

Czy decyzja o koalicji była jednomyślna?
Rozpatrywaliśmy wszystkie warianty - mówi senator Piotr Gruszczyński. W czwartek przed wyborami, kiedy pojawiły się plakaty z hasłami uderzającymi między innymi w PO otrzymałem telefon od jednego z radnych, że jeżeli zostanie zawarta koalicja z Krzysztofem Ostrowskim, to ta osoba wyjdzie z klubu PO. Sprawy zostały postawione na ostrzu noża. Nie jest to jednak wynikiem działań PO.

Porozumienie Programowe
Platforma Obywatelska - Sojusz Lewicy Demokratycznej
na lata 2010-2014

Porozumienie PO - SLD dotyczy współpracy pomiędzy radnymi i organami wykonawczymi Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego w latach 2010-2014. Dokument wskazuje priorytetowe obszary i działania oraz zobowiązuje strony do ich wzajemnego wspierania.

Samorząd Miasta Gniezna:

1.    Doprowadzenie do uruchomienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.
2.    Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa nowej kanalizacji.
3.    Budownictwo komunalne.
4.    Modernizacja (we współpracy z PKP) dworca PKP z budową parkingów buforowych, bodowa parkingów naziemnych w mieście.
5.    Likwidacja dróg polnych na terenie miasta.
6.    Poprawa bazy sportowej w mieście – hala widowiskowo-sportowa, boiska i sale gimnastyczne przy placówkach oświatowych.
7.    Usprawnienie ruchu ulicznego w mieście.
8.    Poprawa atrakcyjności gnieźnieńskiego Rynku.
9.    Powstanie parku gospodarczego dla przedsiębiorców.
10.    Poprawa infrastruktury miejskiej zgodnie z WPI, dążenie do rozszerzenie bezpłatnego internetu.
11.    Inicjowanie imprez kulturalnych promujących Gniezno, współfinansowanych środkami zewnętrznymi.
12.    Wspieranie środowiska akademickiego w mieście.
13.    Rewitalizacja Parku Miejskiego im. gen. Andersa przy ul. Sobieskiego.
14.    Modernizacja targowiska przy ul. Warszawskiej.
15.    Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim.
16.    Poprawa bezpieczeństwa, w tym rozbudowa monitoringu i zwiększenie efektywności pracy Straży Miejskiej.
17.    Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarczego na lata 2012-2016.
18.    Wypracowanie nowych koncepcji rozwiązań komunikacyjnych.
19.    Przystosowanie szkół do przyjęcia dzieci 6-cio letnich.
20.    Współfinansowanie profilaktyki prozdrowotnej, w tym adresowanej do dzieci i młodzieży.
21.    Powołanie wspólnie z samorządem powiatowym Centrum Organizacji Pozarządowych.
 

Samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego:

1.    Wykonanie rewitalizacji obiektów powojskowych przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie.
2.    Wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią i zadaszeniem przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie.
3.    Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych, wprowadzenie umów wieloletnich na realizację zadań powiatowych, przez organizacje pozarządowe.
4.    Współpraca z samorządem miasta w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie pokoszarowym przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie.
5.    Pozyskiwanie środków na modernizację i naprawę dróg powiatowych.
6.    Budowa infrastruktury przystankowej komunikacji miejskiej (zatok autobusowych).
7.    Wdrożenie na terenie powiatu projektów zewnętrznych pod nazwą: „Zintegrowany system informacji wizualnej - szlaki i obiekty turystyczne w powiecie gnieźnieńskim” oraz projektu „Tu powstała Polska” - promocja kulturowego produktu turystycznego powiatu gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski.
8.    Pozyskanie środków zewnętrznych na współpracę z zagranicznymi partnerami powiatu.
9.    Opracowanie nowej strategii powiatu oraz Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020.
10.    Podjęcie inicjatywy powołania Powiatowego Centrum Edukacji oraz we współpracy z gminami Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.
11.    Dostosowanie szkolnictwa specjalnego do zmieniających się przepisów prawnych.
12.    Przygotowanie oświaty ponadgimnazjalnej do reformy w 2012r., w tym stworzenie możliwości korzystania z ciepłego posiłku w szkołach ponadgimnazjalnych, w ramach programu rządowego.
13.    Aktualizacja Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Ponadgimnazjalnej.
14.    Wspieranie bezpieczeństwa publicznego, w tym wsparcie finansowe szkoleń specjalistycznych dla członków OSP z jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
15.    Kontynuacja rozbudowy szpitala powiatowego w Gnieźnie.
16.    Współpraca z samorządem województwa wielkopolskiego w sprawie powołania Muzeum Polonii.
17.    Promowanie odkrytych i nieodkrytych miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
18.    Prowadzenie „Powiatowego Programu Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.
19.    Prowadzenie prac konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
20.    Zagospodarowanie terenów na obszarze powiatu gnieźnieńskiego poprzez tworzenie terenów zielonych.
21.    Wspólne akcje ekologiczne z samorządem miasta Gniezna (np. obchody Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata itd.).
22.    Prowadzenie edukacji ekologicznej dla uczniów i mieszkańców powiatu.
(Buk)

Czytaj także:

I-sza Sesja Rady Powiatu za nami
Dariusz Pilak nowym starostą

"Jak chcesz uderzyć psa, to kij zawsze się znajdzie"- konferencja ZG

 

Napisz komentarz

Komentarze(1)

PODOBNE TEMATY
W Centrum Kultury eSTeDe trwają prace budowlane Realizacja inwestycji "Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum... Wtorek, 26 maja 2020
Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Drogowego otwarty na bezpośrednią obsługę klienta Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, Starosta Gnieźnieński informuje o... Piątek, 15 maja 2020
Zbierają nakrętki dla niepełnosprawnej córki. Przeszkadzają one sąsiadowi Stefania Kuczma jest mamą Kornelki, dla której w wielu miejscowościach i instytucjach na terenie powiatu... Czwartek, 14 maja 2020
22 mln zł na wsparcie przedsiębiorców w powiecie gnieźnieńskim Wniosek Starosty Gnieźnieńskiego uzyskał pozytywną akceptację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki... Środa, 6 maja 2020